Galvenie » 2013 » Novembris » 16 » Radītāja Skaidrojums 09.01.10. Fāziskā pāreja
14:19
Radītāja Skaidrojums 09.01.10. Fāziskā pāreja
Radītāja Skaidrojums 09.01.10. Fāziskā pāreja

1. ES notiekošos notikumus nosaucu Fāziskā pāreja ne nejauši, bet taču priekš jūsu sapratnes, priekš tuvojošās Telpas izmaiņu momenta nozīmības un nopietnības pastiprināšanas jūsu ApZiņā!
2. Jums jāsaprot, ka enerģijas, jūsu Galaktikas Telpu sasniegušas - ne tikai augstu frekvenču enerģijas, bet arī enerģijas nesošas augstu Monādu Matērijas jaunas formas. Tādēļ jūsu lēmums piedalīties šajā Galaktikas PĀRVEIDOŠANĀ, vai palikt malā kā novērotājam - jau ne vienkārši lēmums, bet faktiski - personīgā sprieduma pasludināšana sev: turpināt (personīgo evolūciju) vai aiziet!
3. Nevajag pat fantazēt, jo objektīvā realitāte kļūst cita, sarežģījas cēloņu-seku sakari, taču jums jāzina, ka uz jūsu reakciju būs Vides (Augstākā Saprāta Sfēras) adekvāta reakcija.
4. ES negribu sarežģīt Telpas Pārveidošanas attēlu, taču bija jau teikts par augstu frekvenču enerģiju divpadsmit Portāliem, kuri sasniegs Planētas virsmu ne visi uzreiz, taču uz 2012. gada beigām, jūsu Galaktikas enerģētiskais lauks pilnībā izmainīsies.
5. Gribu ES vai negribu, taču jūsu LAUKU STRUKTŪRU izmaiņu mehānisms jau palaists un jūs būsiet spiesti reaģēt uz Telpas enerģiju izmaiņām, bet jūsu reakcija būs atspoguļojums jūsu (ceru, aktīvai) dalībai šajās pārmaiņās, vai būs jūsu sprieduma atspoguļojums.
6. Nekas nestāv uz vietas, Visuma pamats ir MŪŽĪGĀ EVOLŪCIJA, taču evolūcija - ne "ceļš starp ceļa stabiņiem", bet pārejas procesa CIKLISKA atkārtošanās caur NEATGRIEZENĪBAS PUNKTU (bifurkācijas punktu) uz jauniem Mūžīgās PILNĪBAS līmeņiem!
7. Jūs esiet DAĻA VESELUMA un jūsu PĀRVEIDOŠANA - fiziski pamatots EVOLŪCIJAS proces, neatkarīgs no jūsu GRIBAS un laika, kurā jums palaimējās izpausties, ir etaps (precīzāk - punkts) jūsu pārejai Astrālā Būtnē, kura sevī nes daļu Veseluma un, kurai vienkārši pienākums iziet VISU Veseluma evolūcijas ceļu!
8. Neiespējami palikt malā no šīm VĒSTURISKAJĀM IZMAIŅĀM, kaut vai tādēļ, ka priekš jums Dievišķās Būtnes PLAZMOĪDĀ veida izpausmes (Veseluma daļas) jau izvirzīti jauni PINVEIDOŠANAS uzdevumi, bet AUGSTFREKVENČU VIDE (dzīvošanas), ar pieslēgšanu jūs jauniem enerģijas avotiem, atver milzīgas LĪDZJAUNRADES iespējas.
9. Jūsu Galaktika ne vienkārši ieies JAUNĀ ENERĢĒTISKĀ (AUGSTSPRIEGUMU) LAUKĀ, bet izcietīs ievērojamas, redzamas izmaiņas un nodrošinās priekšnoteikumus Sestās rases (Civilizācijas) - LīdzRadītāju Rases formēšanai, spējīgas ne tikai uz LĪDZJAUNRADI, bet arī uz vienlīdzīgiem kontaktiem ar Civilizācijām citās Galaktikās!
10. Tagad ļoti svarīgi cilvēkiem APZINĀTIES, ka Telpas izmaiņas vairs NEPAIES GARĀM un labākā cilvēka BRĪVĀS GRIBAS IZPAUSME ir viņa dalība Telpas PĀRVEIDOŠANĀ, tātad, arī pašam sevis PĀRVEIDOŠANĀ!
11. Gaidāmās izmaiņas vispirms skars pašu Planētu, kaut vai tādēļ, ka, neskatoties uz Harmoniju Dabā, Zemes flora un fauna atrodas Kosmosa enerģiju zemo frekvenču spektrā un daudzu tūkstošgadu laikā, droši kalpojošais PLANĒTAS AIZSARDZĪBAS ENERĢĒTISKAIS EKRĀNS, tagad nespēj izturēt Visuma augstfrekvenču impulsu bombardēšanu!
12. Jūs ļoti bieži lūdzāt Mani parādīt BRĪNUMU priekš Radītāja klātbūtnes pierādījuma un pierādījumus Manām Autortiesībām grāmatām "Atklāsmes" un "Skaidrojumi"! Dabas izmaiņas uz Planētas, kuras jūs ļoti drīz novērosiet, būs jau ne BRĪNUMS, bet tiešs PIERĀDĪJUMS tam, ka Pasaule, kurā jūs RADĪTI, ir ne tikai NEROKRADĪJUMS, bet vēl arī EVOLUCIONĒJOŠA, pakļaujošās MŪŽĪGĀS PILNVEIDOŠANĀS KANONAM.
13. Apstākļi liek daudziem no jums ne tikai pārskatīt savu skatījumu uz Telpu, bet arī pašiem uz sevi, jo jūs vairs nevariet būt novērotāji no malas, bet jūsu Dievišķās izcelšanās spēkā, jums nāksies izdarīt savu Vēsturisko BRĪVĀS GRIBAS IZVĒLI starp Labo un Ļauno!
14. Pagājušās sarunas - gan par Planētu Sirius un par zvaigznāju ... (Гончих Псов ?) un par citām Galaktikām - ļoti drīz kļūs ne tukšas sarunas fantastikas līmenī, bet īstenība tiem no jums, kurš ir TICĪBAS cilvēks un kurš pieņems Vēsturisko lēmumu turpināt savu evolūciju Radītāja rindās.
15. Sestās rases Starpgalaktiskā saskarsme kļūs īstenība, viņai būs par sevi jāziņo ne tikai Galaktiskā līmenī, bet arī Dievišķās Telpas Ceurtā un Piektā līmeņu enerģiju blīvumā.
16. ES tā runāju priekš tam, lai cilvēkiem nerastos piespiedu TICĪBAS psihoze, bet parādītos Telpas izmaiņu APZINĀŠANĀS un parādītos apzināta šo izmaiņu pieņemšana, ne kā DIEVA SODS, bet kā RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS IZPAUSME, atvieglojoša cilvēka PĀRVEIDOŠANOS!
17. PATIESA TICĪBA - ne kalpošana Radītājam un pat ne samierināšanās Manis pieņemšanā, bet AKTĪVA PALĪDZĪBA TELPAS PĀRVEIDOŠANĀ, jo jūsu POZITĪVĀ PSIHISKĀ ENERĢIJA, protams, neizmainīs pašu Fāziskās pārejas procesu, taču var IEVĒROJAMI paātrināt tā norisi!
18. ES jūs aicināju, neskatoties uz jūsu izpausmju daudzveidību, sajust PAAUGSTINĀŠANĀS (ApZiņas) VIENOTU RITMU ne tikai starp cilvēkiem, bet arī starp cilvēkiem un Radītāju, priekš tā, lai Telpas HAOSĀ atrastu CEĻU GARĪGAI VIENOŠANAI!
19. Atceraties, vēl Svētajos Rakstos bija teikts par cilvēku glābšanu un, izejot no šiem Svētajiem vārdiem, jums jābūt skaidram, ja glābsies viens cilvēks, tad glābsies tūkstoši, apvienojušies Vienotā Sirdspukstu RITMĀ - Radītāja uzrunāšanai.
20. Talpa ir Harmonija un VISS VIŅĀ lietderīgi, tādēļ tagad, kā nekad, svarīga jūsu reakcija uz Maniem Vārdiem, jo Viņi virzīti uz jūsu ApZiņu, jūsu sirdi, priekš tā, lai augstajās vibrācijās, kas maina jūsu Galaktiku, pasargātu jūs no bojā ejas, lai radītu apstākļus priekš Garā Vienotas Tautas un visas Civilizācijas GLĀBŠANAS.
21. Tagad jūsu nākotne - jūsu rokās un Garīgā Vienošana - ne tukša skaņa, bet sapratne atbildībai par saviem domtēliem un, ja jūsu Tauta saliedēsies ar Radītāju, tad tas būs Labdarīgs piemērs priekš citām tautām, apstākļos, kad laika apdomāšanai vairs viņām neatlika.
22. Jums nepieciešams APZINĀTIES, ka jūs - VIENA TAUTA, kurai ir nākotne, taču viņa formējas un ir atkarīga no katra cilvēka BRĪVĀS GRIBAS, jo VISAS TAUTAS BRĪVĀS GRIBAS IZPAUSME IR VIŅAS GLĀBŠANA, jo tāds jaudīgs VIENOŠANĀS impulss ir enerģija, nodrošinoša jūsu pāreju Jaunā enerģētiskā stāvoklī!
23. Ticiet Man, ES nesāktu dot jums Zināšanas, ar to pašu negarantējot jūsu GLĀBŠANU un jūsu PĀRVEIDOŠANU vienlaicīgi!
24. Man zināma jūsu nākotne! Taču jums visiem jāatmet nevajadzīgā un liekā Matērijas bagāža un, sadodoties rokās, paskatoties viens otram acīs, jāizsaka Mīlestības un slavas vārdi jūsu Radītājam!
25. Teiciet Mīlestības un Slavas vārdus viens otram, jo šajā Telpā priekš jums nav neviena tuvāka! Šajā PĀREJAS LAIKĀ, kā nekad, jums būs nepieciešams Garīgais atbalsts, bet VIŅU var saņemt ne tikai no Manis, bet arī no cilvēka (līdzās), kurš piedalās un saskaņo personīgās sirds RITMU ar Radītāja RITMU.
26. Telpa un Planēta - uz FĀZISKĀS PĀREJAS robežas un šo procesu vairs neapturēt; jūs drīz sapratīsiet un pamanīsiet šīs izmaiņas!
27. Šajos apstākļos jūsu attieksme pret notiekošo un jūsu vieta tiks noteikta BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBĀM un neviens, izņemot jūs pašus, nevarēs izdarīt šo IZVĒLI, kas arī noteiks jūsu nākotni uz gadu tūkstošiem!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.01.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.11.2013.

Skatījumu skaits: 660 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: