Galvenie » 2013 » Novembris » 5 » Radītāja Skaidrojums 11.10.09. Klausieties savu sirdi sava ceļa izvēlei
13:41
Radītāja Skaidrojums 11.10.09. Klausieties savu sirdi sava ceļa izvēlei
Radītāja Skaidrojums 11.10.09. Klausieties savu sirdi sava ceļa izvēlei

1. Manu Vārdu vētraina apspriešana Internetā turpinās! Ziniet kādēļ tāda interese? Taču tādēļ, ka cilvēks visu laiku meklē attaisnojumu savai dzīvošanai uz Planētas, brīžiem pilnīgi bezmērķīgi, kā priekš sevis, tā arī priekš Manis!
2. Jūs spītīgi negribat savu dzīvi, vai precīzāk, jums doto izpausmi, saitīt ar Telpu, kas tika RADĪTA pavisam ne no cilvēka, jo cilvēciskā ApZiņa un cilvēciskais saprāts nav spējīgs RADĪT ko līdzīgu. Un pat dabas kopēšana ar kuru jūs pastāvīgi nodarbojaties, pārbaudē izskatās nožēlojama kopija vai nožēlojama līdzība Lielajam Veselumam.
3. Savā daudztūkstošgadīgajā vēsturē jūs nevarējāt radīt neko līdzīgu Manai Pasaulei un tikai tagad, jau uz Laikmetu robežas, mazliet pietuvojāties jūsu dabas izpratnei, Visuma cēloņu-seku sakaru izpratnei.
4. Taču, atkārtoju, tikai pietuvojāties, tādēļ, ka pietuvoties vēl nenozīmē RADĪT patstāvīgi! Iemiesojumu laiku jūs tērējāt veltīgi, tādēļ nav nekādas Garīgas izaugsmes (pilnveidošanas)! Pēc tūkstošgadēm jūs atkal, kā agrāk, izvirziet jautājumu par uzturēšanās jēgu Blīvajā plānā, tik īsas, ka daudzi no jums nepaspēj uzdot sev šo jautājumu.
5. Par nožēlošanu, tāda veida jautājumus visbiežāk formulē tikai vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem jau vairs neatlika laika priekš JAUNRADES, bet ir tikai nodzīvotā Gudrība!
6. Bezmērķīgi nodzīvota dzīve nevar nekā tikt uzskatīta par JAUNAS JAUNRADES pamatu, labākajā gadījumā var tikt uzskatīta tikai kā mēģinājumu un kļūdu analīze!
7. ES tā runāju, lai jūs galīgi saprastu, ka Pasauli vada Radītājs, Izveidotājs un visi jūsu mēģinājumi pasapņot par jūsu nākotni, Manī izraisa tikai skumju smaidu, jo tas ko jūs tagad no sevis iedomājaties, no Galaktisko Zināšanu pozīcijas nekādi nevar nosaukt pat ne par Vienotu Tautu, ne Vienotu Civilizāciju!
8. Šodien cilvēci sastāda dažādu etnosu komplekts, nespējīgu savstarpēji vienoties, jo kā jūs runājiet, cilvēkiem trūkst TOLERANTUMA vēl dzimtas līmenī, ko tad atliek runāt par attiecībām starp valstīm?
9. Tādēļ jūsu glābšana ielikta tikai Garīgā Vienošanā: iesākumā - personību, tālāk etnosa - Tautas līmenī un tikai pēc tam Tautu līmenī, spējīgu apvienoties Garā un kļūt Sestā Rase - Civilizācija!
10. Manu Vārdu apstiprinājumam var kalpot jūsu reliģiozā daudzbalsība! Laicīgā vara jau cieš no Jaunu ideju pilnīga trūkuma un pareizas dzīves jēgas izpratnes, tādēļ visi "ismi" vienmēr bija un ir virzienu strupceļš jebkurai politiskai platformai.
11. Laicīgai varai jāatzīstas savā bezspēkā, jau no sākuma brīvas uzņēmējdarbības ideja ir UTOPIJA, par cik pamatota ne Garīgā izaugsmē vai personības pilnveidošanā līdz Veseluma augstumam, bet uz primitīvām preču-naudas attiecībām.
12. Visu koncepciju vai paveidu pamatā laicīgām varām bija un ir mēģinājums likumīgi noregulēt vairāk vai mazāk taisnīgas attiecības starp ražotājiem un vidutājiem. Problēma slēpjas tur, ka pulciņš cilvēku (kā viņiem likās, pasauli vadoši) ražotājs un patērētājs bija mākslīgi izdalīti un izrādījās dažādās pusēs tirgus attiecībām.
13. Kā jau ES jums runāju, jebkura laicīgā vara savā pamatā nes grēkus un netikumus, jo neņem vērā cilvēka RADĪŠANAS jēgu un, tātad, cilvēka iemiesošanas uzdevumus, izveidojot savu likumu krājumus, pretrunā Radītāja Kanoniem!
14. ES neapspriedīšu sīki laicīgās varas regularitātes netikumību, jo šī regularitāte - vara - ir jūsu primitīvo priekšstatu par Telpu izpausme, ir jūsu gulošās LīdzZiņas rezultāts un jūsu saprāta trūcīgums!
15. Viss daudz sarežģītāk ar reliģisko varu, tādēļ, ka tāpat kā laicīgā vara, arī ir cilvēciskās fantāzijas izdomājums. Taču ja laicīgā vara ar sevi demonstrē tīru cilvēcisko izdomājumu, tad reliģiskā vara izveidota uz Gaišo un Tumšo Dievišķo spēku vienlaicīgu priekšā teikšanu.
16. ES jums iepriekšējā diktātā runāju par to, ka izvēlos cilvēkus visvairāk spējīgus saprast un nodot informāciju bez izkropļojumiem par jūsu civilizācijas stāvokli - cilvēkus, spējīgus uz kaut kāda nebūt etnosa piemēra parauga parādīt, kas notiek un kādas izmaiņas nepieciešamas LīdzZiņā ienest priekš tā, lai aizietu no pašiznīcināšanas iespējas un atrastu ceļu ne tikai glābšanai bet arī paaugstināšanai, tātad šī etnosa pilnveidošanai!
17. ES devu ieteikumus caur tādiem cilvēkiem, kuri priekš jums vienmēr bija PRAVIEŠI, skaidrojoši Kanonu sakopojumu, pie kura vajadzēja pieturēties ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet arī visai dzimtai, un jo vairāk, veselam etnosam.
18. Taču, kas bija pēc tam, kad PRAVIEŠI darīja zināmu Manu Uzrunu?
19. Pēc tam tas pārvērtās cilvēciskos likumu krājumos, veicinošos atkal jaunas varas parādīšanos - reliģiskās! Pie tam šo varu rokās ņēma ne tie cilvēki, kuri Manus vārdus nesa/sniedza, bet pavisam citi, kuriem visbiežāk nebija nekādas attieksmes pret Dievu, taču varēja spīdoši interpretēt un pasniegt Manus Vārdus, jau varas veidā, cilvēka ApZiņas vadīšanai!
20. Pie tam, pārsteidzošs fakts tas, ka, ja lacīgai varai visos gadsimtos bija oponenti un pati tā provocēja dažādas revolūcijas, tad reliģiskā vara, spekulējot pie Maniem Vārdiem, praktiski bez pretošanās uzkundzējās vienai vai otrai cilvēces daļai.
21. Taču visas varas līdzīgas vienā - vardarbīgā savu ideju virzīšanā, vara taču, lai kāda arī tā būtu, nevar eksistēt bez izpildītājiem, bez cilvēkiem; jebkurai varai vajadzīga draudze, kalpojoša viņai un barojoša viņu!
22. Tagad stādaties priekšā, kas notiek jūsu galvās, jūsu LīdzZiņā, kad ES aicinu cilvēkus Garīgai Vienošanai un uz jūsu bāzes Jaunas Civilizācijas radīšanai. Sestā rase (par kuru ES runāju) ar sevi pauž Manas JAUNRADES piemēru!
23. Jums jāsaprot, ka jebkura vara, bet tas nozīmē - neliela saujiņa cilvēku, pārvaldoša varas atribūtus, nekad brīvprātīgi neatteiksies no savām privilēģijām vadīt sev un Dievam līdzīgos. Pārvaldot masu informācijas līdzekļus, viegli, pat bez Tumšo Dievišķo spēku dalības, var sagrozīt/izkropļot jebkuru jauninājumu, jo Jaunais, īpaši no Manis ejošs, nes nāvi ne tikai šai varai, bet arī varu balstošiem cilvēkiem.
24. Vēl nekad cilvēces vēsturē nebija labprātīgas, cilvēku, vedošu sev un Dievam līdzīgos uz bezdibeni, nožēlas. ES vēl nekad neredzēju nožēlošanas asras!
25. Tādi cilvēki atrada milzīgi daudz attaisnojumu savām dogmām, pārliecinot cilvēkus par šīs varas nolemtību, un vadīšanas postulātu piedāvājumu pareizību, no Dieva.
26. Pie tam, kad ES runāju par brīvprātīgas nožēlošanas nepieciešamību, ES protams neatdalu laicīgo varu no baznīcas varas, jo gan viena, gan otra ir cilvēciskā lepnuma un NETICĪBAS auglis.
27. Un tas, kas notiek TIESAS DIENAS - Kvantiskās pārejas priekšvakarā, tikai apstiprina, ka varu pārstāvošie nekad brīvprātīgi nepiedāvās atdot savas pozīcijas un nekad neizdzirdēs tos cilvēkus, kuri nes Radītāja Vārdus!
28. Vēl vairāk, paši cilvēki, no kuriem lielā mērā atkarīga Pasaules izmainīšanās, arī ir politiskā HAOSA vaininieki, jo viņi arī ir cilvēki, ar visiem cilvēkiem piemītošiem netikumiem un kļūdām.
29. ES saprotu, ka dzīvojot starp cilvēkiem, cilvēks nevar atteikties no apkārtējās Telpas, tādēļ ļoti bieži, saņemot fragmentāras Zināšanas no dažādiem Telpas līmeņiem, tātad, pilnīgi iespējams, no Gaišiem un Tumšiem spēkiem, pats nespējīgs tikt skaidrībā, kurš informācijas Autors un kādiem uzdevumiem Viņš seko.
30. Diemžēl, tā arī savdabīga cilvēku pretruna, Zināšanu Gaismu nesošu, taču lepnuma apņemtu, tātad vēlēšanās saņemt draudzi, un tas tikai padziļina morāli tikumiskā klimata pasliktināšanos uz Planētas!
31. Šis Garīgais HAOSS, tikai varām par labu, jo princips "skaldi un valdi", ne Manis izdomātais, izrādās labākais postulāts Blīvā plāna cilvēciskai regularitātei.
32. Mani Vārdi slīkst cilvēcisko regularitāšu, grēku un netikumu korī, taču Kvantiskās pārejas laiks visu noliks savās vietās. Šos vārdus runājot, ES ar to saprotu tieši to, ka ļoti drīz jūsu Pasaulē sāks izplatīties jau Dievišķā regularitāte - Dievišķā vara un sapnis uzcelt uz Zemes augstākā taisnīguma sabiedrību, vai pēc Vecās Derības rakstiem, Dieva Valstības uzcelšana, būs realizēta jau neatkarīgi no cilvēku vēlēšanās!
33. Jūsu uzdevums tikai tas, lai atrastu savu vietu šajā principiāli Jaunas civilizācijas uzcelšanas Lielajā izrādē, jo neviens, izņemot jūs pašus, nevarēs atvest jūs Manā Templī! ES radu apstākļus priekš jūsu pārveidošanās, taču, lūk, izvēle un lēmums jūsu liktenim - jūsu pašu ziņā!
34. ES par to runāju tādēļ, ka jums nāksies saskarties ne tikai ar varas netaisnību, bet arī ar pareģojumu domstarpībām, izejošām no dažādiem avotiem, kā ES runāju, ne tikai no Gaišiem, bet arī no Tumšiem Dievišķiem spēkiem!
35. Atceraties, ES jums runāju par to, ka jums jāklausās/jādzird sava sirds? Jūsu sirds pateiks, jo viņa notrīcēs tikai tanī gadījumā, ja viņa izdzirdēs Patiesības vārdus. Un, ja viņa paliks nedzirdoša pat kādas pamācības no Dievišķiem spēkiem, tad tas ne jūsu, un tas nozīmē, ka tas ne jūsu ceļš Mūžībā!
36. Jūsu Radītāja Vārdus jūs nekad nesajauksiet, jo Viņi vienmēr - Dvēseles sauciens, Mīlestību un Dzīvībradošo Gaismu nesošs!

Atbilde uz Jautājumu

Kad ES jums runāju par dažādiem enerģiju veidiem, tad, protams, ar to domāju arī ugunīgās enerģijas! Jums jāsaprot, ka Telpa ir bezgalīga daudzuma izpausmju būtība un bezgalīgs daudzums pretimnākošu viļņveida plūsmu un šajos Vārdos priekš jūsu LīdzZiņas līmeņa skan Telpas uzbūves skaidrojums, pagaidām pietiekams priekš tā, lai saprastu, kas jums stāv priekšā netālā nākotnē!

Visiem citiem priekšstatiem, pat nesošiem Patiesības daļiņas, nav jēgas priekš cilvēku vairākuma, kuriem stāv priekšā jautājums par sava ceļa izvēli Mūžībā.

Jūs taču atceraties un ES jums par to runāju daudzas reizes, ka "katrai saknei - savs laiks". Tad, lūk, laiks dziļākam Telpas uzbūves apskatam vēl nepienāca.

Taču, ja jūs uzmanīgi paskatīsieties Zināšanu loģiku Atklāsmēs un Skaidrojumos un ja vēl arī padomāsiet, tad jūs atradīsiet visu, kas cilvēkam nepieciešams, šajā atbildīgajā dzīves periodā.

ES aicinu jūs būt gataviem ne tikai lasīt, ne tikai klausīties Manus Vārdus, bet arī piedalīties un visaktīvākajā veidā, pārveidošanā, bet tas ir, sevis pašu un tās Telpas, kas jūs aptver, pilnveidošanā, jo no jums pašiem atkarīga ne tikai tagadne, bet arī jūsu Tautas un Planētas nākotne!

ES jums DOŠU ZĪMI, kad katram cilvēkam būs jāizpauž savu gribu. Taču nesteidzieties ar secinājumiem, jo evolūcija, pat Radītāja vadībā - priekš jums pagaidām laika faktors!

Atkārtoju: PĀRMAIŅU laiks - tuvumā un izvairīties no dalības šajā Telpas Vēsturiskajā pārveidošanā nevarēs neviens, tādēļ būt piederīgam Radītāja Jaunradei, bet tas nozīmē, būt LĪDZRADĪTĀJAM - tā laime no kā atteikties neiespējami, jo šī Dievišķā nodarbe Jaunajā Ērā būs tikai vienu reizi!

Jautājums izvirzīts katram cilvēkam: "Jūs - Telpas LĪDZRADĪTĀJS kopā ar Radītāju, vai nē?"!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-11.10.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru / 05.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.11.2013.
Skatījumu skaits: 573 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: