Galvenie » 2013 » Novembris » 22 » Radītāja Skaidrojums 15.01.10. Kosmiskā energoapgāde cilvēkam
16:00
Radītāja Skaidrojums 15.01.10. Kosmiskā energoapgāde cilvēkam
Radītāja Skaidrojums 15.01.10. Kosmiskā energoapgāde cilvēkam

1. Tuvojas Lielo Pārmaiņu Laiks, kas skar visu dzīvo un nedzīvo uz Planētas, protams, ieskaitot arī cilvēku, kā Augstākā Saprāta daļu, izejošu patstāvības pārbaudījumus Blīvā plāna apstākļos.
2. Es jau teicu, ka sākas cilvēka TRANSMUTĀCIJA, kas pēc RADĪTĀJA GRIBAS pāriet no zemo frekvenču Blīvā plāna, augstfrekvenču vibrāciju laukā, nesoša priekš TICĪBAS cilvēkiem PĀRVEIDOŠANU un ApZiņas atgriešanu sākuma stadijā priekš tiem cilvēkiem, kuri nav gatavi sākotnēji nokārtot Eksāmenu cilvēka LīdzZiņas gatavībai uz Sesto rasi!
3. PĀRVEIDOŠANAS process "uzņem apgriezienus" un, neskatoties uz to, ka TAS vēl vizuāli neredzams, jūsu Smalkais plāns sāk sajust un reaģēt uz Telpas frekvenču vibrācijām - pastāvīga fiziska nespēka, vājuma veidā un morāla diskomforta lēkmēs.
4. Neviens no ārstiem, pat visaugstāk kvalificēts, nav spējīgs izskaidrot iekšējo nospiestību un cilvēka psihisko nenoturību, nokļuvuša zem nepierasto augstfrekvenču enerģiju ietekmes (apstarojuma) no Varenā Kosmosa dzīlēm.
5. Tādu fiziskās iztukšotības un morāli psihiskā stresa stāvokli neiespējami izskaidot ne ar ko, jo tam, kas ar jums notiek, nav nekāda sakara ar cilvēciskās izpausmes parastiem apstākļiem Blīvajā plānā, bet saistīts ar izmaiņām NEROKRADĪTĀS DIEVIŠĶĀS TELPAS enerģētisko stāvokli.
6. Ne tikai Planetārā, bet arī Galaktiskā līmeņa Telpa sāk izmainīties ļoti mēķtiecīgi, un cilvēka TRANSMUTĀCIJA, bet precīzāk, izpaustā cilvēka apvalka TRANSMUTĀCIJA - pavisam ne nejaušs process, bet cilvēka reakcija uz Telpas frekvenču vibrāciju izmaiņām, tātad, objektīva realitāte, pret kuru cilvēkiem nepieciešams izturēties ar visu nopietnību un atbildību.
7. ES jau jūs brīdināju par to, ka jūsu zemo frekvenču apvalks (Izpaustā plāna) nevar atbilst Jaunajai augstfrekvenču Telpai, tādēļ jūsu SMALKAJAI BŪTNEI jāsaņem jauna aizsardzības miesa, adaptētai pie Jaunajiem Planētas vibrāciju apstākļiem!
8. ES jums runāju arī par to, ka ļoti daudz kas atkarīgs no paša cilvēka un īpaši no viņa reakcijas uz Telpas PĀRVEIDOŠANĀ notiekošajiem notikumiem. Svarīga TICĪBA un tuvojošās ATTĪRĪŠANĀS APZINĀŠANĀS, jo no tā atkarīga personīga GLĀBŠANA, nākoša caur ApZiņas/LīdzZiņas un izpaustās miesas PĀRVEIDOŠANOS!
9. Cilvēka aizsardzības apvalks (miesa) vienalga pārcietīs izmaiņas, jo viņa uzdevums - cilvēka Smalkā plāna aizsardzība un funkcionēšanas nodrošināšana blīvo un virsblīvo enerģiju Telpas apstākļos, izpildīts jau pilnībā.
10. Pārejas process no vienas formas (izpausmes) aizsardzības citā (par laimi priekš cilvēka) pavisam ne ātrs un prasīs pietiekami laika priekš adaptācijas un Astrālā apvalka sablīvēšanas Jaunajos apstākļos - ceturtā un piektā līmeņa enerģiju blīvumā.
11. Šādos apstāļos ļoti svarīga kļūst ne tikai cilvēka reakcija uz Telpas pārmaiņām, bet arī viņa rīcība, veicinoša sekmīgu viņa (precīzāk - apvalka) TRANSMUTĀCIJAS perioda iziešanu/izciešanu dabīgi, bez liekām slimīgām sajūtām, kaut vai, kā ES jums runāju, pārejas sāpes nāksies izbaudīt visiem, pat tiem, kuri pieņēma Radītāja Palīdzību un APZINĀJĀS PĀRVEIDOŠANAS LIELO JĒGU!
12. Tagad ES aicinu pievērst Maniem Vārdiem visnopietnāko uzmanību, skarošiem jūsu izpaustā plāna enerģētisko apgādi! Ja blīvo un virsblīvo enerģiju Materiālajā Pasaulē jums bija pietiekami izmantot Planētas dabas avotu enerģijas (floras un faunas enerģijas), tad pārejot (bet tas neizbēgami) uz Jaunu ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijas vītni/vijumu, bet precīzāk, augstu vibrāciju Telpu, šo enerģiju avota būs vienkārši nepietiekami!
13. Katram cilvēciskās miesas stāvoklim jāatbilst savai energoapgādes (energobarošanas) sistēmai - ne tikai pieejamā, bet arī spējīgā apgādāt vajadzīgā līmeņa enerģijas nepārtrauktu piegādi.
14. Materiālās Pasaules energoapgādes sistēmas kā arī pats Blīvā plāna apvalks, nevar atbilst Telpas Jaunajām augstfrekvenču prasībām, tādēļ, kā ES runāju, pienāca laiks PAKĀPENISKAI pārejai ne tikdaudz no blīvā uz mazāk blīvu apvalku, cik (un tas galvenais) no vieniem enerģijas avotiem uz citiem!
15. Jaunie enerģijas avoti priekš jums, priekš jūsu jaunās ASTRĀLĀS miesas būs jau ne Planētas Zeme dabas resursi, bet pati Galaktiskā (enerģētiskā) Telpa, kas nākotnē nodrošinās brīvu pārvietošanos Galaktikas un ārpus Galaktikas robežām!
16. Atkārtoju, ka cilvēka šāda PĀRVEIDOŠANA un atbilstoši, pāreja uz Jauniem enerģijas avotiem (uz Jaunu energobarošanu), aizņems zināmu laiku, taču gatavot sevi šīm Pārmaiņām nepieciešams sākt jau šodien, negaidot momentu, kad Kosmosa augstās ... (испепеляющие ?) enerģijas sasniegs Planētas virsmu!
17. Pirmajam pašsagatavošanas etapam jābūt PAKĀPENISKAM (ES pasvītroju: PAKĀPENISKAM) cilvēka organisma pārkārtošanai no bioloģiskās energobarošanas formas uz Galaktisko energoapgādes formu, vai cilvēka pārvešana no Planētas zemo frekvenču enerģijām uz energobarošanu no Kosmosa augstfrekvenču enerģijām.
18. Cilvēkam PAKĀPENISKI jāgatavo sevi un savu zemo frekvenču materiālo apvalku pārveidošanai, vai pārejai uz Astrālo līmeni, attīrot savu Smalko plānu no zemu frekvenču enrģijām.
19. Cilvēkam nepieciešams PAKĀPENISKI mācīt/pieradināt sevi izprast Varenā Kosmosa enerģijas (ES pasvītroju: Kosmosa enerģijas), lai nerastos aplams/ačgārns priekšstats par to, ka viņam jāgatavo sevi saules enerģijas barošanai/apgādei, jo saules enerģija ir tikai jūsu Galaktikas enerģijas daļa.
20. Mēģiniet jau tagad PAKĀPENISKI mainīt principus un struktūru savam uzturam, samazinot (atkārtoju: PAKĀPENISKI) daļu organiskā - augu un dzīvnieku uztura, nomainot tos ar dabas, dabīgiem enerģijas avotiem.
21. Izturieties uzmanīgi pret Maniem Vārdiem: ES neaicinu uz atteikšanos no uztura, ES jūs aicinu uz PAKĀPENISKU savas energosistēmas sagatavošanu JAUNIEM, KOSMISKIEM ENERĢIJU AVOTIEM!
22. Šo enerģiju augstās vibrācijas sajust var jau tagad, ieklausoties uzmanīgi personīgās sirds pukstos, sevi ierobežojot - un ĻOTI UZMANĪGI - uzņemot organisko produktu uzturu.
23. Maniem vārdiem jūsu ApZiņā nav jāizraisa panisks noskaņojums vai psihoze, kaut vai tādēļ, ka visas pasaules reliģijas, lūk, jau tūkstošiem gadu propagandē atturības praksi uzturā ATTĪROŠU GAVĒŅU dienās.
24. Zināmā mērā, GAVĒNIS (ja cilvēks tiešām pieturas GAVĒNIM) ir Baznīcas mēģinājums panākt/pieradināt cilvēku GARĪGAI ATTĪRĪŠANAI un Smalkā plāna eneģiju izmantošanai.
25. Svētajos Rakstos viss apstiprina GAVĒŅA nepieciešamību kā ApZiņas attīrīšanas etapu un iespēju cilvēka ApZiņas pārvešanai uz augstu vibrāciju līmeni!
26. Tagad Manus Vārdus par jūsu GARĪGO PĀRVEIDOŠANOS var attiecināt uz visiem cilvēkiem, jo ne tikai baznīcas cilvēkiem, bet arī visiem planētas iedzīvotājiem būs jāiziet šis etaps (GARĪGĀS PĀRVEIDOŠANĀS) un jāpāriet uz pieņemšanu vai pieslēgšanos RADĪTĀJA KOSMISKAJĀM ENERĢIJĀM!
27. Atkārtoju: PĀRVEIDOŠANA vai cilvēka TRANSMUTĀCIJAS PROCESS jau sākās un pirmais šī procesa etaps ir organisma ATTĪRĪŠANA un, kā sekas, ApZiņas PAAUGSTINĀŠANA, bet tas nozīmē, cilvēka PAKĀPENISKA pārvešana uz JAUNU ENERGOAPGĀDI, tātad, arī uz jaunu energoapmaiņas līmeni "CILVĒKS - KOSMOSS"!
28. Apstākļos, kad mainās Telpas enerģētiskais stāvoklis (pāreja uz augstfrekvenču vibrācijām) cilvēkam vienkārši būs pienākums/nepieciešamība, kaut vai personīgās dzīves/dzīvības dēļ un personīgās evolūcijas dēļ, pieņemt Manus Vārdus un sākt gatavoties jauniem izpausmes apstākļiem!

Radītāja piezīme.

Tēma cilvēka uzvedībai Telpas pakāpeniskas izmaiņas apstākļos - tēma pavisam ne vienkārša, jo tādēļ, ka no tā kā cilvēks pieņem un saprot PATIESĪBU, tātad Telpas PĀRVEIDOŠANU, atkarīga viņa personīgā nākotne un Sestās rases nākotne!

Un tas, ko ES teicu par nepieciešamību atturēties no uztura vai nepieciešamību mainīt uztura principu un struktūras, tiešām ļoti svarīgi priekš cilvēka, priekš viņa apvalka sagatavošanas adaptācijai Jaunās formas pieņemšanai eksistēšanai Visumā!

Svarīgs jūsu iekšējais noskaņojums, jūsu iekšējās GARĪGĀS PAAUGSTINĀŠANAS stāvokļa, jo cilvēks, apzinājies savu ceļu Mūžībā, savu evolucionārās PILNVEIDOŠANĀS ceļu, saņems ne tikai MANU SVĒTĪBU, bet arī iemantos LIDOJUMA PRIEKU, Godbijīgas Mīlestības un Harmonijas radniecībā ar RADĪTĀJA MŪŽĪGĀS JAUNRADES PASAULI!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.01.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.11.2013.

Skatījumu skaits: 679 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: