Galvenie » 2014 » Maijs » 26 » Radītāja Skaidrojums 15.04.10. Kas jums nepieciešams priekš Telpas Pārveidošanas?
07:59
Radītāja Skaidrojums 15.04.10. Kas jums nepieciešams priekš Telpas Pārveidošanas?

Radītāja Skaidrojums 15.04.10. Kas jums nepieciešams priekš Telpas Pārveidošanas?

1. Cilvēki tā arī paliek cilvēki ar visām savām pusdievu un pusdzīvnieku īpatnībām un tas viss tajā momentā, kad pati Daba attīrījusies zemestrīcēs jau dod ne mājienus, bet vienkārši kliedz par to, ka Telpas Pārveidošanas process uzņem apgriezienus un jau nekas un, vēl jo mazāk, apturēt nevarēs nekas šo evolūcijas Dižo vēsturisko etapu.
2. Vēl vairāk, pēdējos diktātos ES jūs atklāti gatavoju šīm vēsturiskajām Pārveidošanām, jo bez Manas Palīdzības, jums, pie jūsu ietiepības un NETICĪBAS, nekādi neiziet Kvantisko pāreju, tātad, vienkārši neiespējami adaptēt sevi Jaunā gadsimta augstfrekvencēs!
3. Šķita, ka viss jau pateikts! Un teica Radītājs, vai Tas, Kurš atbildīgs ne tikai par "šodienu", bet arī par "rītdienu"! Jums bija Manī jāieklausās un ne tikai jāapdomā Manis teiktais, vai jāpadomā par Maniem Vārdiem, bet arī jāformē sava pozīcija, jo bez tā jūsu iekšējā DUALITĀTE jūs (jūsu plānu) vienkārši var novest pie bojā ejas!
4. Neskatoties uz situācijas sarežģītību, Internetā turpinās strīdēšanās starp cilvēkiem, kuru jau sen nav, jo ES jau teicu, ka Man nav nekādas nepieciešamības "labot smadzenes", vai izmainīt ApZiņu uzreiz visai Krievijai, tas vienkārši neiespeājmi pie jūsu slinkuma un piesārņotās ApZiņas.
5. Man pietiekami, lai 2 procenti jūsu Tautas noticētu Man un izdarītu savu BRĪVO IZVĒLI ne tikai par labu Radītājam, bet arī savā labā, glābjot sevi un vēl TŪKSTOŠUS Garīgi gulošus cilvēkus!
6. ES jums ar pilnu pārliecību varu teikt (jo citādi Man nebūtu jēgas turpināt Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu), ka apmēram 3 miljoni aktīvu, patiesi TICĪGU cilvēku, saprotošu savu vietu Mūžībā un notiekošo Planetāra mēroga notikumu jēgu, Krievijā jau IR!
7. Tādēļ tagad izvirzas pavisam ne vienkāršs uzdevums - apvienot viņus Zināšanās, tātad Atklāsmēs, lai no izjauktas masas, noformētu Garā tīru cilvēku VIENU ENERĢĒTISKU VESELUMU, spējīgu RADĪT Jaunas Pasaules, atbilstoši RADĪTĀJA GRIBAI un uzdevumiem!
8. Jums jāsaprot, ka DOMĀŠANAS daudzveidība nevar turpināties bezgalīgi, reliģisku un ezotērisku mācību un virzienu HAOSAM (NESASKANĪGUMAM), kaut kad jābeidzas un no pretimnākošu viļņveida plūsmu HAOSA beidzot jānoformējas Tautas JAUNRADES tīrās enerģijas KLASTERAM, vai priekš jums, pagaidām, - LĪDZJAUNRADES enerģijai!
9. Citu notikumu attīstības loģiku ES vienkārši neredzu, jo HAOSAM, tātad, priekšstatu daudzveidībai par Telpu, obligāti jādod DĪGLIS un jāizdala FRAKTĀLS, kas priekš cilvēkiem kļūs LĪDZĪBAS noteikums, kad JAUNRADES enerģijas KLASTERS pārveidos jūs LĪDZRADĪTĀJU Telpā, bet jūsu psihisko ENERĢIJU - RADĪTĀJA ENERĢIJĀ!
10. Viss sāk izkārtoties ap Radītāju, bet tas nozīmē, ka GARĪGĀ VIENOŠANĀS, neskatoties uz cilvēcisko pozīciju nesaskaņotību, kļūst objektīva realitāte, radoša Jaunu gadsimtu un Jaunus cilvēkus!
11. ES savu Uzrunu arī nosaucu "Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem", paredzot, bet precīzāk, zinot, ka obligāti 2 procenti jūsu Valsts iedzīvotāju atsauksies uz Maniem Vārdiem un, par spīti novecojušām dogmām un ezotēriskiem meliem, atradīs sevī, tātad, sagatavos sevi Garīgi un izveidos apstākļus priekš savas Tautas GLĀBŠANAS, bet pēc tam arī visu Planētas iedzīvotāju!
12. Aizdomājieties, kas tad ir cilvēku "kritiskā masa", bet labāk teikt, kāds enerģijas līmenis ir kritiskais, spējīgs izkustināt cilvēka iesīkstējušo ApZiņu no sastinguma punkta?
13. ES tagad runāju par jūsu iekšējā "Es" izmainīšanu, tādēļ, ka Telpa izmainīsies vai būs izmainīta neatkarīgi no tā vai jūs gatavi šīm Planetārā un Galaktiskā mēroga izmaiņām vai nē!
14. Jums ļoti drīz stāv priekšā izdarīt ļoti svarīgu BRĪVO izvēli, taču, neskatoties uz Maniem mēģinājumiem aizklauvēties līdz jūsu sirdīm, cilvēku pamatmasa turpina ignorēt Manus AICINĀJUMUS, jo neatlaidīgi aizņemta ar Mamonu vai vienalga ko, taču tikai ne ar sevi un savu iekšējo "Es"!
15. Ticu, ka priekš jums šajā sarežģītajā laikā, pārāk daudz cilvēku, kuri vēlas likt jums nedomāt par savu nākotni un novērš jūsu uzmanību uz Materiālās Pasaules burzmu un tukšvārdību, novirzot jūsu LĪDZRADĪTĀJA potenciālu pilnīgi uz citu pusi!
16. ES jūs ne reizi vien brīdināju par to, ka Kvantiskās pārejas priekšvakarā būs pārāk daudz melu, apmāna un dažāda veida viltvāržu, kā parastu, tā arī (ezotērisku) izvirzījušos cilvēku, virzītu, kā likums, uz to, lai novērstu jūs no personīgās BRĪVĀS POZĪCIJAS izstrādāšanas, un aizvestu jūs, kā ES teicu, vārdu maldu džungļos!
17. Jūsu BRĪVAJAI IZVĒLEI jāaizved jūs pie LĪDZRADĪTĀJA ApZiņas stāvokļa, tādēļ atkārtoju: tagad JŪSU IZVĒLES LAIKS un uzdevumi, stāvoši katra cilvēka priekšā, jau sen Manis noteikti!
18. Šodien Man vienkārši pienākums jūs brīdināt, par nepieciešamību pārtraukt tukšas sarunas un diskusijas, jo gan Man, gan jums zināmi skaitliskie raksturojumi, bet precīzāk, tas cilvēku daudzums, kuram apvienotās pozitīvās enerģijas daudzums, ļaus iziet NEATGRIEZENĪBAS punktu!
19. Dabiski, jūs varat iebilst, ka pat Manis apzīmētie 2 procenti jūsu Tautas, jūsu izpausmju bezgalību spēkā, nevar būt viendabīga enerģētiska masa, tādēļ, izejot no fraktālās līdzības Kanona, Manu aktīvo Palīgu - Skolotāju kodols arī sastada 2 procentus iedzīvotāju, atsaucošos uz Manu AICINĀJUMU!
20. Paskataties: cilvēces ApZiņas evolūcijas energoinformatīvais process precīzi atkārto, vai kopē Pasaulsēkas energoinformatīvo struktūru, lieku reizi apstiprinot to faktu, ka cilvēks ir neatņemama Augstākā Saprāta Telpas daļa, radoša, saskaņā ar Mūžības Kanoniem, sevi un Jaunu Telpu!
21. Cilvēks nevar ignorēt vai noliegt šo objektīvo Mūžības realitāti, viņam vienkārši pienākums (savas nākotnes labā) pieņemt, ka cilvēks, kā MIKROKOSMOSS, atkārto savā pilnveidošanā (evolūcijā) VARENĀ KOSMOSA Kanonus, kuram jau sen ir savs vēsturiskais un zinātniskais apstiprinājums!
22. ES vēlreiz gribu pasvītrot, ka no vienas puses, no katra cilvēka, kā no enerģētiska pulsatora (ne tikai izpaustajā plānā, bet arī citos plānos) atkarīgs kopējais enerģētiskais lauks, taču lielākā mērā cilvēciskā EGREGORA enerģētiskais līmenis atkarīgs no Gara Kopības, tātad, no KOPĪGĀ VĒSTĪJUMA Telpas izmainīšanai!
23. Tagad, kad Kvantiskās pārejas pirmā maksimuma sasniegšana jau vairs ne "aiz kalniem" (atlika mazāk kā tūkstoš dienas) ļoti svarīgi, lai jūsu BRĪVĀ GRIBA (KOPĪGAIS IZRĀVIENS) sakristu ar RADĪTĀJA GRIBU, jo tādā gadījumā jūsu ApZiņas un jūsu apvalka TRANSMUTĀCIJA kļūs atrisināta lieta!
24. Atkārtoju: ES jau pieņēmu tādu Man nepieciešamo kristisko masu enerģētisko pulsatoru - TICĪBAS cilvēkus, viņiem būs jāvar pārveidot Telpu un nodrošināt Viņas glābšanu, taču tas nepavisam nenozīmē, ka atlikušie 98 procenti Gaismas Teritorijas iedzīvotāju var mierīgi sēdēt un gaidīt Telpas Pārveidošanos!
25.Viss pavisam ne tā! Man jūs visi vajadzīgi! Jums būs jāapvienojas Manās Zināšanās un jāpārtrauc visas iekšējās nesaskaņas Lielā Mērķa - Garīgās Vienošanās labā!
26. Drīz jūs uzzināsiet visus savus Skolotājus, taču jāsaka jums, ka aicināto daudz, taču, lūk, izraudzīto maz! Tādēļ viņi būs spējīgi tikai uz to, lai dotu impulsu Garīgai Vienošanai un cilvēka iekšējā "Es" Pārveidošanas sākumam, taču priekš tā, lai jūsu ApZiņas izmaiņas process sasniegtu LĪDZRADĪTĀJA līmeni, jūs Man nepieciešami VISI kā viens!
27. Ar jums visiem, precīzāk, jūsu Tautu, tiek noteikta cilvēces nākotne - viņas GLĀBŠANA un PĀRVEIDOŠANA! Tādēļ no cilvēces Pavadoņa likteņa jums jau vairs neatteikties, jo, kā ES runāju, Man pietiekami 2 procenti Planētas iedzīvotāju, taču GARĀ VIENOTU, lai pārveidotu Planetāro un Galaktisko Telpu.
28. Jums jāsapulcina tikai 2 procenti Patiesas TICĪBAS cilvēku un no šī GAISMAS cilvēku skaita, savukārt, jau pietiekami, lai būtu 2 procenti Garīgo Līderu - un TELPA (it kā pati no sevis) PĀRVEIDOSIES līdz nepazīšanai, jo DIVAS BRĪVAS GRIBAS - RADĪTĀJA un LĪDZRADĪTĀJA - ŠAJĀ MOMENTĀ PILNĪBĀ SAKRITĪS!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.04.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/26.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 774 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: