Galvenie » 2013 » Novembris » 9 » Radītāja Skaidrojums 16.10.09. Radiet ap sevi Mīlestības Pasauli
23:40
Radītāja Skaidrojums 16.10.09. Radiet ap sevi Mīlestības Pasauli
Radītāja Skaidrojums 16.10.09. Radiet ap sevi Mīlestības Pasauli

1. ES ne velti runāju jums par izpausmju bezgalību, par bezgalīgu daudzumu pretimnākošām viļņveida plūsmām tādēļ, ka daudzveidību bezgalība ir tā objektīvā realitāte, ar kuru cilvēks saskarsies, sekmīgi pārsoļojis Jaunās Ēras slieksni.
2. Jo taču visam, ko ES jums diktēju jūsu (pat nelielai) uzmanībai, jāiegulst Pasaules attēlā, kas savā daudzveidībā sniedz Telpas Matricas Augstākās Harmonijas piemēru.
3. Tādēļ, kad jūs prasiet (diezgan bieži) dot instrukcijas vai darbību sakopojumu šajā sarežģītajā periodā, tad Man rodas iespaids, ka Mani Vārdi nav izdzirdēti, jo ES ne tikai devu Zināšanas, bet apgādāju Viņas ar katram cilvēkam, ieejošam Jaunajā Pasaulē, nepieciešamo darbību pipardozīti (перечнем ?)!
4. Padomājiet paši: Pasaule savā izpausmē bezgalīga un jūs, kā šīs Pasaules daļa, arī savos iemiesojumos bezgalīgi un jau jūsu izteiciens "cik cilvēku - tik viedokļu" tikai apstiprina to, ka ceļu Patiesības izzināšanai bezgalīgs daudzums!
5. Vai var būt viens vai kopīgs ceļš priekš bezgalīga daudzuma izpaustu Dievišķo Būtņu - priekš cilvēka?
6. Protams nē, jo katrā no jums ielikta Telpas daudzveidība! Kā cilvēkam izmantot savu oriģinalitāti - jālemj pašam cilvēkam, taču izmantojot Manus Vārdus, veltītus katra no jums iekšējam "Es".
7. ES ne gadījuma dēļ runāju jums par to, ka Patiesības izzināšanas pirmais solis ir cilvēka vēlmju, viņa domrīcību koordinācija ar cilvēka iekšējā "Es" stāvokli!
8. Padomājiet paši: cik bieži, pieņemot kaut kādu lēmumu, jūs sev jautājiet "vai tiesīgs es?" izšķirties par kaut kādu rīcību? Domāju, ka godīgi atbildot uz šo jautājumu, vairākumam no jums jāatzīst, ka viņu griezšanās pie sava iekšējā "Es" notiek tikai seku analīzes veidā, tā ir, spriedumu veidā par tēmu "bet kas tad notika?"!
9. Pirmajam solim Patiesības izzināšanā vai dzīves gudrībai, jābūt tomēr vērstai savā iekšienē, jo tikai iepazīstot sevi, cilvēks var iepazīt Telpu un cita ceļa cilvēkam Mūžībā nebija un nebūs!
10. Mēģiniet virzīt savu skatu iekšienē, mēģiniet paanalizēt savas domas, savas vēlmes, pirms pieņemat galīgo lēmumu!
11. Mēģiniet paanalizēt, ko veido jūsu doma, kas notiks tās materializēšanās rezultātā, jo Telpa, jūs aptverošā, ir JŪSU DOMU PASAULES SPOGULIS - IR JŪSU MATERIĀLIZĒTĀS DOMAS PASAULĒ JUMS APKĀRT!
12. Atceraties: "kas augšā, tas arī apakšā", bet tas nozīmē, ka Telpā palaista doma, jūsu ApZiņā atgriežas jau kā objektīva realitāte, jau Pasaules reakcijā uz jums, jo Pasaule uz jums reaģē tādā mērā, kādā jūs uz Viņu!
13. Izpaužoties Blīvajā plānā, jūs īstenībā izejiet DZĪVES SLOKU, izbaudot uz sevi atspoguļoto Telpu! Vēl vairāk, jūs uztveriet trīsdimensiju Telpas skatu, kuru ne tikai formējiet savā LīdzZiņā, bet arī pārvērtiet to reālā esamībā!
14. Nekad neveiciet darbības, nesaskaņojot jūsu domas, neharmonizējot tās ar to Pasauli, kuru jūs vēlaties saņemt un kuru jūs noteikti saņemsiet, izejot no principa "cik ņēmi - tik arī atdevi" ("сколько взял - столько и отдал")!
15. Pie tam, nekad neaizmirstiet, ka jūs saņemiet daudzkārt vairāk, jo, kā jau ES jums runāju, ka doma kā akmns ūdenī mests, vēl ilgi ATBALSĪ atgādinās par sevi ar objektīvu, jūsu radītu, realitāti!
16. Vēlaties pērkonu - saņemiet viesuļvētru, saņemiet cunami! Atceraties: Smalkajā plānā, neatkarīgi no jums, jūs esat daļa Dieva, tātad daļa Radītāja! Kā Dieva daļa, jūs sevī nesat Dieva Jaunradi, tātad, ar savām domām spējīgi izmainīt Pasauli un Telpu sev apkārt!
17. Nebūs jūsu Pasaulē Harmonijas līdz tam brīdim, kamēr katrs cilvēks nesapratīs, ka viņš atbildīgs par šo Pasauli, tādēļ visas netaisnības, visi šīs jūsu radītās Pasaules netikumi ir izkropļotas cilvēciskās ApZiņas "jaunrades" rezultāts!
18. Tādēļ ES jums teicu, ka arī pie Manis vērsties vajag caur cilvēka iekšējo pasauli, caur jūsu ApZiņu, jo domu Pasauli vēl var paspēt labot, jo viņa ir Blīvā plāna objektīvās realitātes priekštecis!
19. Vēršoties pie Manis peronīgās ApZiņas līmenī, jūs atrodiet TIEŠU/TAISNU CEĻU pie Manis un tad nav šajā cilvēka uzrunā izkropļojumu un, atbilstoši, nav arī izkropļojumu Telpas atgriezeniskā reakcijā uz jums!
20. Jums jāatceras tas, ka jūs, tāpat kā jūs aptverošā Telpa, ir NEROKDARĪTA Mūžības daļa un, vēl vairāk, jūs esat Telpas visaktīvākā daļa, sevī nesoša, saskaņā ar fraktālās līdzības Kanonu, tās pašas RADĪŠANAS iespēju izpausmes kā Radītājs!
21. Nekad necenšaties vērsties pie Manis kņadā, jo tas ne tikai bezvērtīgi, bet vēl rada arī melu un apmāna auru, izkropļojot jūsu ceļu Mūžībā!
22. Atceraties: nevar būt melu starp Radītāju un Viņa Radījumu un, ja jūs spēlējaties ar Dievu, bet sliktāk, ja melojat un viltojaties, tad atbildē jūs saņemat (tanī pašā mērā) savas auras izkropļojumu un jūsu kārtējā iemiesojuma termiņa saīsinājumu.
23. Tādēļ biežāk vērsiet savu skatu savā iekšienē, samērojot savas domas un darbības, taču pie Manis griežoties pēc palīdzības vai padoma Apziņas līmenī, atceraties, ka nav nekādu uzdevumu cilvēkam šajā kārtējā iemiesojumā, izņemot vienu priekš jums katra un tas saucas PAŠPILNVEIDOŠANĀS!
24. Mēģiniet katru dienu sākt ar uzdevumu priekš jūsu ApZiņas, veikt kaut maziņu, taču kārtējo soli pie Dieva, veikt soli pašam pie sevis, kā Dievišķās Telpas daļiņas!
25. ES saprotu, ka vilinājumu jums apkārt, jūsu pašu izkārtotu, tik daudz, ka pat metoties savā iekšienē, cilvēks nevar palikt viens, jo izkropļotā Telpa neļaus jums tā vienkārši atteikties no Viņas un tas prasīs titāniskas pūles, atslēgt savu ApZiņu no izpausmju Haosa!
26. Padomājiet, kāpēc jums tik grūti palikt vienam pret vienu ar savu ApZiņu? Taču tādēļ, ka jūsu domu Pasaule - tā augstu vibrāciju Pasaule, brīvi plūstoša caur visiem Blīvā plāna līmeņiem.
27. Jums būs nepieciesama liela piepūle un gribas spēks priekš tā, lai būtu pats ar sevi cilvēciskās ApZiņas izkropļotā Telpā! Taču tas vienīgais ceļš Patiesības sasniegšanai, kuru ES jums varu piedāvāt un cita ceļa nav, jo tikai pats cilvēks var izmainīt sevi un Telpu atspoguļoto (no viņa domām)!
28. Ja jūs melojiet sev, tad tūliņ saņemiet melu atspoguļoto attēlu un, ja sūtiet MĪLESTĪBAS (ja jūs MĪLAT cilvēkus) impulsu, tad ap sevi radiet MĪLESTĪBAS Pasauli; sūtot ļaunumu, jūs radiet naida Pasauli!
29. Atceraties, ka jūs dzīvojiet DOMU Pasaulē, bet precīzāk - materializēto domu Pasaulē un, ja jūsu domas tīras, tad Pasaule ap jums GAIŠA, taču, ja domas tumšas, tad Pasaule ap jums tumšāka par nakti!
30. Nav un nevar būt instrukciju priekš katra no jums, bet jo mazāk, kopīgas izstrukcijas priekš etnosa vai Tautas! Taču, ja cilvēks saprot, ka viņš ir Radītāja izpaustā daļa un, ja viņš saprot, ka sava ceļa brīva izvēle nes atbildības smagumu ne tikai par savu izvēli, bet arī par Telpas izmaiņu, tad viņam vienkārši pienākums domāt par to, ko viņš rada un kādas sekas tam var būt!
31. ES jums varu teikt tikai vienu: ES jums devu dzīvību/dzīvi, ES radīju jūs līdzībā Sev un nodrošināju pašiem sevis un apkārtējās Telpas RADĪŠANAS iespējas, bet tas nozīmē, ka jebkura jūsu vēlēšanās (ES ar to domāju - jebkura doma) nekavējoties materializējas! Un nav jums apkārt greizu spoguļu, bet ir greizas domas, izķēmojošas Mīlestības un Harmonijas Dievišķo Telpu.
32. Lūdzu jūs, viemēr saskaņojiet savas domas ar savu iekšējo "Es", jo Viņš ir tiešais KANĀLS ar Dievu, ar jūsu Smalko plānu. Tādēļ, vēršoties savā iekšienē, jūs atradīsiet atbildes uz visiem jautājumiem!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-16.10.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 09.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.11.2013.
Skatījumu skaits: 722 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: