Galvenie » 2014 » Maijs » 20 » Radītāja Skaidrojums 22.06.09. Garīgā Vienošana - sirdspukstu Harmonija
07:43
Radītāja Skaidrojums 22.06.09. Garīgā Vienošana - sirdspukstu Harmonija

Radītāja Skaidrojums 22.06.09. Garīgā Vienošana - sirdspukstu Harmonija

1. ES pastāvīgi jums runāju par to, ka Patiesības izzināšanas grāmata rakstās ar jūsu palīdzību, ar jūsu visaktīvāko līdzdalību, jo cilvēka ApZiņa var vienlaicīgi būt Labuma un Ļaunuma RADĪTĀJA vai neticības un netikumu "radītājs"!
2. Jūs visi pagaidām atrodaties uz Zemes un jūsu Jaunrades VEIDA izvēle vienmēr paliek jūsu pārziņā, jo lai arī cik gadus ES jums runātu par Labo un TICĪBU, jūs, esoši JAUNĀS ZINĀŠANU SKOLAS grāmatas LĪDZAUTORI, visbiežāk, tomēr, paliekat tuvojošos notikumu pasīvi dalībnieki!
3. Viss, kas tika Manis teikts par Pārmaiņu laiku, noteikti piepildīsies, jo Pārmaiņu laiks tiešām sākas ne tikai Planetārā, bet arī Galaktiskā mērogā.
4. ES saprotu, ka jums ļoti grūti vienstundīgi TO apzināties un RADĪT GARĀ VIENOTU Jauno Pasauli, taču laiks cilvēku Garīgās Vienošanas principu saprašanai vēl ir un tā (laika) pilnīgi pietiekami, lai jūs visi APZINĀTOS Garīgās Vienošanās ceļus.
5. Un ziniet, ka instrukciju par to, kā vajag apvienoties Garā, nebūs, kaut vai tādēļ, ka jums pašiem JĀAPZINĀS šis VIENOŠANĀS ceļš un patstāvīgi izejot caur Materiālās Pasaules ērkšķiem un netikumiem, jāsajūt personīgās ApZiņas ATTĪRĪŠANĀS sāpes.
6. Necenšaties paši radīt līdzīga veida instrukcijas, jūsu jaunrade pagaidām, patiesā TICĪBĀ nenostiprināta, nevar būt radīšanas pamats Jaunajai, Dievišķajai regularitātei, jā, un vārds Dievišķai paredz Manu iejaukšanos jūsu lietās un, pats galvenais, jūsu DOMĀS, jo, kā jau ES runāju, viens bez otra nemēdz būt!
7. Jūsu ApZiņa jau nostiprinājās līdz tādam līmenim, kas viņai (ApZiņai) ļauj vadīt jūsu emocijas un jūsu domas, tātad, APZINĀTIES dziļumu un svarīgumu, bet galvenais, GARĪGĀS VIENOŠANĀS uzdevuma GRŪTĪBAS!
8. GARĪGĀS VIENOŠANĀS laiks vēl nesākās, taču tas jau tuvojas! Kļūstot stiprāka, jūsu ApZiņa prasa nākošā personīgās PAAUGSTINĀŠANĀS etapa realizāciju un Dievišķās regularitātes izveidošanu, vai DIEVA VALSTĪBAS uzcelšanu uz Zemes. Tagad, stingri zinot, ka bez Manas Palīdzības PARADĪZES uz Zemes nebūs, cilvēki, tomēr, var pietuvināt PARADĪZES sākšanos ar savu pilnveidošanos un savu aktīvu darbību Telpas pilnveidošanā.
9. ES jūs vēl tikai gatavoju šīm JAUNAJĀM REĀLIJĀM un tas, ko ES runāju par Dievišķo REGULARITĀTI, priekš jums ir Programma PAAUGSTINĀŠANĀS etapiem un Garīgās Vienošanās nepieciešamības APZINĀŠANAI.
10. Tagad visas CERĪBAS uz jūsu personīgo ApZiņu, kas var RADĪT Dižo, paliekot VIENOTAS Tautas PĀRVEIDOŠANAS ēnā.
11. Tādēļ ES brīdināju un brīdinu jūs par vēlēšanos zinātniski izanalizēt uz Planētas, bet labāk teikt, Telpā, notiekošos procesus, jo ZINĀTNE akla Kosmosa augstajās vibrācijās, nav viņas spēkos GARĪGĀ PAAUGSTINĀŠANA, jo nav vēl formulu, aprakstošu Dievišķās Telpas pamatus smalkajā plānā, tātad, cilvēkam (priekš viņa jūtu orgāniem) neredzamajā plānā.
12. Pie Garīgās Vienošanās nevar būt nekādu materiālo labumu vai preferenču (преференций ?), jo TICĪBA un GARS nav Blīvā plāna kategorijas, tēdēļ nevar būt materiālās zinātnes matemātiskiem aparātiem aprakstītas - zinātnes ietekme beidzas tur, kur sākas TICĪBA!
13. Tādēļ, gatavojot jūs jaunām reālijām, precīzāk, Gatavojot jūsu ApZiņu Dievišķās Telpas izmaiņām, atlikušajā laikā, līdz Kvantiskai pārejai, ES galveno uzmanību veltu jūsu GARĪGAI VIENOŠANAI, bez kā nevar kļūt TAUTA, bet tas nozīmē, kļūt cilvēces PAVADONIS.
14. Tas, ko tagad ES runāju jums, pagaidām paliek "aiz septiņiem zīmogiem" pārējai pasaulei un to ES daru ar nodomu priekš tā, lai jūs PAŠI, bez kāda palīdzības nonāktu pie GARĪGĀS VIENOŠANĀS nepieciešamības.
15. Priekš cilvēka, tiešām grūti saprast, kas tad tiek prasīts no viņa, ne individuālā Paaugstināšanās un Attīrīšanās līmenī, bet sabiedrības līmenī, jo visi zina "cik cilvēku - tik arī viedokļu" un, ka daudzveidība, vai liels daudzums IZPAUSMJU Blīvajā plānā, ir Telpas Lielā HAOSA atspoguļojums!
16. Nevar būt vienotības Blīvajā plānā, ja nav GARĪGAS KOPĪBAS, jo katrs no jums nes savu likteņa KRUSTU un to iznest/aiznest vienkārši pienākums, jo Dievišķā uzdevuma neizpildīšana dotajā izpausmē velk aiz sevis cilvēka pilnveidošanās kopējās Programmas izmaiņas un, kā sekas, karmisko parādu uzkrāšanos.
17 Jums svarīgi saprast, ka Vienošana, par kuru ES runāju, ir jūsu KOPĪGĀ (tiekšanās) pie Dieva zemapziņas līmenī un visas TICĪBAS PASAULES pieņemšana par pamatu augšupejošai kustībai (evolūcijai) uz Veseluma augstumiem!
18. Šajā sakarā galvenais grūtums slēpjas tur, ka Blīvā plāna tradīcijas liek cilvēkam, pat pie iekšējā noskaņojuma uz TICĪBU, katru reizi meklēt mehānismu Dievišķās Telpas apstiprinājumam un tāds DUĀLISMS, starp TICĪBU un TICĪBAS pamatu pierādījumu mēģinājumiem, noved pie tā, ka cilvēks sašķeļas (раздваивается ?), bet viņa ApZiņa rada Labo un Ļauno vienlaicīgi!
19. Taču tomēr ir pavisam dažāda evolūcijas līmeņu cilvēku VIENOŠANĀS GARĀ CEĻŠ un šis CEĻŠ atklāts visiem, jo priekš Radītāja nav kritušo vai taisno, kā Viņa dažādo daļu priekš Veseluma!
20. Veselums arī ir Veselums, Viņš apvieno visus Mūžības FRAKTĀLUS, jo visām Matricas šūniņām jābūt aizpildītām, kas ļauj radīt TĪRĪBAS un PILNĪBAS KLASTERU!
21. Tādēļ jūsu CEĻŠ uz VIENOŠANU var būt TIKAI VIENS un cita CEĻA, izņemot šo, priekš visām Dievišķās Telpas daļām, nav, tātad, arī priekš cilvēkiem! Tas - CEĻŠ pie RADĪTĀJA, pie MŪŽĪBAS Galaktiskajos plašumos visa ESOŠĀ, RADĪTĀJA.
22. Jūsu DZIMTAS cilvēku VIENOŠANĀS pamats ir, jums VIENĪGĀ DIEVA pieņemšana, nekādi nesaistīta ar cilvēces regularitātes mākslīgajām reliģiozajām dogmām. Un ja cilvēki savus nodomus saista ar Radītāju un ja cilvēki PAĻAUJAS uz Manu Palīdzību, tātad, ir pamats VIENOŠANAI un, tas nozīmē, ir fundaments NĀKOTNEI - Sestai rasei!
23. Nevajag piespiedu vai mākslīgi meditēt "katras piecas minūtes", vajag tikai ATVĒRT SAVU SIRDI (savu ritmavadītāju) Radītājam un darboties uz Zemes saskaņā ar sava iekšējā "Es" un savas SIRDSAPZIŅAS NODOMIEM!
24. ES jau jums teicu, ka TICĪBA neprasa pierādījumus, jo VISS kas jums apkārt ir NEZEMES DIEVIŠĶĀ TELPA. Citiem vārdiem - VISS, kas jums apkārt, IR DIEVS, ES, jūsu RADĪTĀJS un RITMA VADĪTĀJS!
25. Saprotot Mani, jūs samērojiet (соизмеряете ?) savas sirds RITMU ar Manu RITMU! Ja katrs no jums un pēc tam visi kopā HARMONIZĒSIET savu SIRŽU pukstēšanu ar Radītāja RITMU, ticiet Man, jums atklāsies Telpas visas ROBEŽAS un jūsu pāreja no Blīvā plāna augstu vibrāciju Pasaulē nebūs nāve, bet būs MŪŽĪGS un dabīgs evolūcijas precess.
26. Atveriet savu SIRDS ČAKRU cilvēkiem un, protams, Man, Radītājam, tad jūsu iekšējā pasaule iemirdzēsies PILNĪBAS GAISMĀ, tātad, Dievišķā Gaismā LĪDZJAUNRADEI ar Radītāju!
27. Pakāpeniski pieradiniet sevi pie tā, ka Telpā VISS ir Radītājs, bet jūsu klātbūtne, kā arī jūsu tuvinieku klātbūtne ir GALVENĀ OBJEKTĪVĀ REALITĀTE un ir PAMATS cilvēka ApZiņas evolūcijas turpinājumam, tātad, Telpas evolūcijas turpinājums.
28. Mēģiniet neredzēt slikto ne tikai savās domās un nodarbēs, bet arī jums apkārt esošo cilvēku darbībās, mēģiniet sūtīt LABĀ un MĪLESTĪBAS IMPULSUS visam, kas jūs aptver, jo, kā ES teicu, VISAM tam nav zemes izcelšanās!
29. Tikai šajā gadījumā GARĪGĀ VIENOŠANĀS kļūs REALITĀTE priekš visiem cilvēkiem, jo cilvēki, kuriem ATVĒRTA SIRDS - jau ne etnoss, bet TAUTA, nesoša Patiesības Gaismu!
30. Pakāpeniski ES visus jūs sagatavošu, neatkarīgi no vietas un mākslīgās varas piramīdas, APZINĀTIES to, ka jūs - VIENA TAUTA un tad pārbaudījumi, kurus jūs ļoti drīz sajutīsiet, neatnesīs jūms lielus zaudējumus, jo VIENS GARS un VIENOTA TICĪBA priekš jums ir visdrošākā aizsardzība un GLĀBŠANA.
31. Kvantiskā pāreja vai Telpas izmaiņas, skars tos cilvēkus, kuri neatzīst vai nepieņem DIEVIŠĶO TELPU un nesajūt savas TAUTAS-LĪDZRADĪTĀJA ar RADĪTĀJU SIRDS pukstu HARMONIJU.
32. Priekš jums tagad galvenais SAPRAST un PIEŅEMT, ka "viens uz lauka nav karotājs", jūsu glābšana būs pamatota TICĪBAS KOPĪBĀ, tātad, jūsu SIRŽU HARMONIJĀ!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-22.06.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 651 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: