Galvenie » 2013 » Novembris » 27 » Radītāja Skaidrojums 24.10.09. Viens RITMS Garīgai Vienošanai
10:19
Radītāja Skaidrojums 24.10.09. Viens RITMS Garīgai Vienošanai
Radītāja Skaidrojums 24.10.09. Viens RITMS Garīgai Vienošanai

1. Es vienmēr aicināju un aicinu jūs DOMĀT! Zināšanas vai informāciju nepieciešams izlaist caur savu ApZiņu un tad viss, kas nepieciešams priekš jūsu Gara PILNVEIDOŠANAS, noteikti būs atrasts, jo jūs "dzeriet" no Patiesa GAISMAS Avota, remdējot Zināšanu slāpes, paņemiet sev tieši tik, cik jums nepieciešams priekš PĀRVEIDOŠANAS!
2. Nevar uztaisīt vienu vai kopīgu eliksīri priekš visas cilvēces - priekš bezgalīga daudzuma Radītāja izpausmju Blīvajā plānā, jo šī izpausmju daudzveidība saistīta ne tik daudz ar objektīvās realitātes daudzveidību, cik ar dažādiem enerģiju līmeņiem, cilvēku uzkrātu izpausmju virknē.
3. Tādēļ jūs vienmēr Zināšanas saņemiet, enerģiju pieņemiet tieši tik, cik katram no jums nepieciešams priekš tā, lai kļūtu VESELUMS/KOPUMS un novācot (cik iespējams) LīdzZiņas DUALITĀTI, pietuvinātu sevi īstās Pasaules uztverei!
4. Ticiet Man, jūsu daudzveidība jau arī ir visbrīnišķīgākais cilvēkos! No šī enerģētiskā daudzveidību HAOSA, pēc tam, pēc zināmas jūsu neatlaidības un pie jūsu prāta zināma sasprindzinājuma, formējas Augstākās proves enerģiju KLASTERI, bet tas (tuvojošos notikumos) arī ir Uzvaras prieka pazīme AUGSTĀKĀS HARMONIJAS DZĪVĪBRADOŠAI GAISMAI un cilvēka-dzīvnieka PĀRVEIDOŠANAI Cilvēkā-LĪDZRADĪTĀJĀ!
5. Jūs jau paši labi ziniet, ka nav nekā nejauša šajā NEROKRADĪTAJĀ PASAULĒ un jūsu PĀRVEIDOŠANA ir tikai laika faktors, lai jūs APZINĀTOS šo brīnišķīgo neizbēgamību, jo jūs pilnīgi, kā pilnīgs arī ES, jūsu Radītājs-Veidotājs, jūsu Dievs!
6. Jūsu daudzveidība, ietilpstoša Planetāra mēroga notikumu dažādā uztverē, bet galvenais, dažādā attieksmē pret tuvojošos Kvantisko pāreju, ir priekštecis jūsu ApZiņas izmaiņai un savas pavisam NE NEJAUŠAS izpausmes APZINĀŠANĀS Blīvajā plānā, kā objektīvā realitātē, un NEROKRADĪTĀS PASAULES, ieskaitot cilvēku, LIELO PĀRMAIŅU LAIKA sākšanos!
7. Kas var būt svarīgāks par to minūti, kad beidzot katrs no jums, attīrījies no DUALITĀTES un lepnības, apzināsies sevi esam daļu, neatņemamu daļu, Radītāja, jo tā jau ne vienkārši APZINĀŠANĀS, bet ir APZIŅAS LIELĀS PĀRVEIDOŠANAS NOSLĒPUMS un tātad, noslēpums evolucionārai pārejai uz Veseluma vibrāciju Jaunu līmeni!
8. Šīs PĀRVEIDOŠANĀS Dižās minūtes tuvošanās - jūsu rokās, katra no jums! ES radīju IDEĀLUS apstākļus priekš šīs PĀRVEIDOŠANĀS, jo pie jūsu bezgalīgās daudzveidības, jūs visi vienādi jūtiet (lai arī pagaidām neapzināti) TELPAS RITMU, kuru es dodu priekš VISA ESOŠĀ, jo tikai Mans RITMS var radīt no Diža HAOSA Augstākās kārtības enerģiju KLASTERA izpausmi.
9. Jūs nevariet visi būt vienādi un Man tā it nemaz nevajag. Taču izpausmju Haosā jums jāsajūt (jānoķer) GARĪGĀS VIENOŠANAS RITMS, jo tikai šajā VIENOTAJĀ RITMĀ arī var tikt sasniegti apstākļi frekvenču vibrāciju REZONANSEI, attīrošai jūs, jūsu ApZiņu/LīdzZiņu un radoši apstākļus PATIESI Garīgai Vienošanai.
10. Tādēļ, runājot par Garīgu Vienošanu un Dievišķās regularitātes uzcelšanu, ES neaicinu jūs uz uzcelšanu iemiesoto rindās, jo no tā nekas nesanāks, par cik "cik cilvēku - tik viedokļu" un vēl tādēļ, ka tādas regularitātes Man nemaz nevajag!
11. Cilvēkiem būs kļūdains priekšstats par to, ka cilvēki kopā savākti un kārtojošies (ideoloģiskās ) rindās ir pamats taisnīgas regularitātes apstākļu nodrošināšanai.
12. Taču tāda regularitāte ir pretrunā visiem galvenajiem Mūžības Kanoniem, rada apstākļus iekšējai agresijai vai atdalīšanai un tikai pastiprina izpausmju Haosu, radot neiedomājamus un neparedzamus apstākļus eksistēšanai, tātad, apsākļus Telpas Matricas izkropļošanai.
13. Nedrīkst cilvēkus izkārtot/izrindot, nevar pat cerēt uz to, ka cilvēki, sapulcējušies un deklarējoši vēlēšanos izveidot savu personīgo rokradīto pasauli, radīs kaut vai priekšnosacījumus Jaunai regularitātei!
14. Jauna Pasaule - tā ne visu izpausmju Lielās daudzveidības mākslīgas savienošanas pasaule, bet vispirms ir Lielā daudzuma izpausmju, izpausmju, vienādi jūtošu Radītāja RITMU, Garīgā Vienošana, tātad, spējīga radīt Mīlestības un Radīšanas viskopīgās enerģētiskās Harmonijas apstākļos!
15. Tādēļ pats galvenais noteikums (vai uzdevums) priekš jums - iemācīties sajust RADĪTĀJA RITMU un šajā RITMĀ nodrošināt savu izpausmju HARMONIJU, jo tikai šajā gadījumā arī var notikt jūsu PĀRVEIDOŠANAS Lielais NOSLĒPUMS!
16. Šajā sarežģītajā priekš jums laikā, Es nevaru dot jums konkrētas rekomendācijas, izņemot vienu: KLAUSIETIES SAVU SIRDI, VIŅAI JUMS JĀPASAKA, kā sajust VESELUMA RITMU un cilvēka un Telpas HARMONIJU.
17. ES jums tikko teicu par visu NEROKRADĪTĀS TTELPAS notikumu neizbēgamību vai priekšnosacītību. Jums taču vienmēr jāatceras to, un tas ļoti svarīgi, ka jūs - daļa DIEVA , tādēļ, atrodoties Telpā, jums ne tikai jāsaprot Viņa (RITMS), bet arī, neatraidot, jāreaģē uz Viņu, Harmonizējot Sevi Viņā!
18. Saprotiet paši: jūs - daļa Veseluma, jūs daļa Dievišķās Telpas un katrs no jums savā izpausmes daudzveidībā dažādi uztverat Veseluma RITMU savā iekšienē, savā iekšējā "Es"!
19. Tanī momentā, kad jūs ieskatīsieties sevī un ieklausīsieties RADĪTĀJA ZVANOS, ticiet Man, jūs visi (katrs pie sevis) sajutīsiet savu Lielo LĪDZPIEDERĪBU Radītājam, bet tas nozīmē, sajutīsiet VESELUMA RITMU !
20. Katrs cilvēks, kā daļa Telpas, ne tikai spējīgs sajust Radītāja RITMU, taču vienkārši arī pienākums to izdarīt, jo tā arī ir visu Veseluma daļu SAVSTARPĒJĀ SAPLŪŠANA , tā arī ir izpausmju Haosa pārveidošana enerģētiskos Fraktālos - Klasteros.
21. Sajūtot Telpas RITMU, jebkurš cilvēks jau varēs sajust VISU Telpas daļu RITMU, bet tas arī ir Garīgās Vienošanas noteikums/apstākļi, kad Veselums, kā arī visas Viņa daļas vienā RITMĀ sasniedz PILNĪBAS MONĀDES un, atrodoties frekvenču vibrāciju rezonansē, Garīgi paceļas līdz Radītāja virsotnēm!
22. Nevar būt bezgalīga daudzuma izpausmju Garīgas Vienošanas bez frekvenču vibrāciju rezonanses sasniegšanas, bez KOPĒJĀ RITMA izjūtas ne tikai starp cilvēkiem, bet arī starp cilvēku un Radītāju.
23. Jums nav jāpretojas Vienošanai, bet jo vairāk, pārtaisot NEROKRADĪTO TELPU! Jūsu uzdevums - izstudēt Telpu, izlaižot caur savu ApZiņu un cenšoties sevi harmonizēt, savas domas vai domtēlus, ar Veselumu!
24. Jo taču jūsu Blīvā plāna problēmas tieši ar to arī saistītas, ka jūs vairs neprotiet sajust Telpas, no kurienes jūs izgājāt, Dievišķīgumu, bet jūsu ApZiņa un jūsu saprāts arvien vēl cenšas radīt mākslīgu Pasaules attēlu, izmantojot egocentriskos priekšstatus par cilvēku, kā par šīs Pasaules saimnieku - radītāju!
25. Šī maldīšanās arī noveda jūs pie tā, kas jums ir un pie tiem pārbaudījumiem, kuri pār jums novēlās. Jo taču, ja jūs būtu izdzirdējuši savu iekšējo "Es", jūs nekad neizveidotu melīgu priekšstatu Greizu pasauli, bet sajūtot VESELUMA RITMU, paceltos savā PILNĪBĀ līdz Radītāja augstumiem!
26. Jūsu pašu vainas dēļ, jūsu PĀRVEIDOŠANA līdz Veseluma ApZiņas augstumam, tiek tagad atlikta līdz Sestās rases LīdzRadītāju Ērai, ne tikai Radītāja RITMU jūtošo, bet arī Harmonizējošo savas domas ar Radītāja Nodomiem!
27. Šodien jums vēl ir laiks saprast, ka šajā Telpā jums nav tiesību Viņu mainīt, taču, lūk, tiesības izmainīt sevi, jums ir! Sajūtiet Radītāja RITMU un mēģiniet Harmonizēt sevi ar šo RITMU un tad, tad izmainot savu maldīgo priekšstatu Haosu par Telpu, jūs varat iemantot Radītāja Lielo Dzīvībradošo Gaismu!
28. Sāciet ar mazumu: notveriet Radītāja "pulsa" pukstu RITMU, pacenšaties salīdzināt savu iekšējo RITMU ar Radītāja RITMU, noskaņojieties uz Viņu, sajūtiet Telpu savā iekšienē un, necenšoties izmainīt Viņu, izmainiet sevi!
29. Tad, un tikai tad, atnāks iekšējās Harmonijas jūtas, bet tas nozīmē, Garīgās Vienošanas jūtas ar Radītāju, Garīgās Vienošanas jūtas ar visām Radītāja daļiņām - jūtas Tautas Garīgai Vienošanai!
30. Ticiet Man, šodien priekš jums nav nekā svarīgāka, kā Harmonijas jūtu iemantošana, ar visām Veseluma daļiņām, iekšēji noskaņotām uz VIENOTU RITMU ar Radītāju! Ieklausieties savā sirdī: viņa nekad neapmānīs, jo katrā no jums VIENMĒR skan Mans RITMS - jūsu Radītāja, jūsu Veidotāja RITMS!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-24.10.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.11.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.11.2013.

Skatījumu skaits: 668 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: