Galvenie » 2013 » Novembris » 29 » Radītāja Skaidrojums 29.10.09. TICĪBA
13:29
Radītāja Skaidrojums 29.10.09. TICĪBA
Radītāja Skaidrojums 29.10.09. TICĪBA

1. Šodien, kā nekad,priekš jums svarīgs TICĪBAS faktors, un nav nekā svarīgāka par PATIESU TICĪBU, ko nekad nevar sajaukt ar TICĪBAS deklarēšanu, jo ja TICĪBA ir, tad pēc TICĪBAS - arī cilvēka dzīve, īstā izpausme!
2. Cilvēks, TICĪBU pieņēmis, tātad, pieņēmis sevi kā daļu Radītāja, jau vairs nevar dzīvot kā NETICĪBAS cilvēks, jo TICĪBU pieņēmis ir jau DIEVS, bet DIEVA dzīve, pat izpaustā plānā, ļoti atšķiras, no cilvēka dzīves!
3. Ja cilvēks to teica, ka viņš - pieņēmis TICĪBU DIEVAM un sev atzinies, daļa Manis esam, tad jau vienkārši nevar dzīvot grēkā, jo tāda cilvēka domas tik tīras, ka viņa GAISMA attīra Telpu apkārt cilvēkam, desmit klēpjus viņa dzimtas un viņa tuvāko desmit klēpjus!
4. Jūs zinat, ka tikai TĪRAS DOMAS materializējas, nes GAISMU izpaustā plāna Telpā, izgaismojot ne tikai cilvēcisko dzimtu, bet arī Smalkā plāna Telpu! Cilvēka DOMA, viņa ģenerēta sāk dzīvot Smalkajā plānā un vēl nematerializējusies Blīvajā plānā, rada Mīletības un Harmonijas impulsus (vibrācijas) visos, ne tikai cilvēka, bet arī Telpas plānos.
5. Cilvēks apveltīts milzīgiem pārveidošanas spēkiem, ne tikai pats sevi, bet arī apkārt esošās Telpas! Lūk, kādēļ ES jūs sūtu pie spoguļiem, jo tikai tur jūs varat redzēt un izjust personīgo radīšanas spēku kā Telpas daļa, jo taču tikai spogulis arī var dot jums beskaislīgu priekšstatu par reāliem rezultātiem cilvēka un Telpas pārveidošanā.
6. Jums stāv priekšā ļoti drīz personīgās jaunrades eksāmena nokārtošana jūsu sastrādātajam un pēc saraksta, ko jūs gribēti vai negribēti sabūvējāt savas izpausmes laikā! Bieži pat nedomājot, ka jebkura, pat visdullākā/negudrākā doma, jūsu palaista Smalkajā plānā, jau neatkarīga no jūsu vēlēšanās un ne tikai materializējas, bet sāk jau dzīvot savu dzīvi, kā enerģētiska ATBALSS, daudzkārt apmēros palielinoties, aiziet tālos Telpas plašumos.
7. Priekš jums visšausmīgākais slēpjas tur, ka šī DOMA ne tikai "aizbēg" Telpā, bet arī apstarojusies no Telpas un saņēmusi papildus enerģijas impulsus, daudzkārt pastiprināta, atgriežas kā bumerangs pie tā, kurš viņu saražoja!
8. Šī, jūsu saražošana, kā likums greiza un netīra, tā kropļo jūsu Dvēseli, tā rauj gabalos jūsu enerģētisko lauku, ka jau nekāda enerģija, nekādas zāles, nevar nekādi glābt jūs no izpausmes laika tēriņa soda.
9. ES jums visu laiku atgādinu par to, ka Programma Manis ielikta jūsu izpausmei, kuras termiņš līdzinās 120 gadiem, taču jūsu izlaidīgais dzīves veids, jūsu DOMU saformēts, ievērojami saīsina jūsu izpausmes Programmu, jo dzīves enerģijas izkropļošana noved pie traumām un slimībām, bieži - nenosakāmas izcelsanās, kas nepakļaujas jūsu zāļu zināšanām.
10 Jūsu DOMA jūs posta, neļaujot mierīgi dzīvot, jo ievaino jūsu jau tā savainoto Dvēseli katru minūti! Nevar cilvēks atrast mieru un atpūtu, jo Doma ir paša cilvēka jaunrade, netikumīga doma - tā ne TICĪBAS cilvēka DOMA, bet vēl jo mazāk DIEVA DOMA!
11. Tādēļ pastāvīgi runāju jums par to, ka savas tūstošgadīgās dzīves laikā jūs tik veikli iemācijāties deklarēt Ticību, pie tam, izpildot visus ārēji nepieciešamos reliģiju atribūtus! Pie tā turpinot dzīvot grēkā un netikumā, jūs visu laiku aizmirstat, ka tumšās DOMAS pastāvīgi posta pašu cilvēku un Telpu ap viņu, pie tam, ne tikai Materiālā līmenī, bet arī Smalkā plāna līmenī.
12. Nenoslēpties jums pašiem no sevis, jo jūsu Smalkais plāns pastāvīgi cieš no Būtnes postošajām domām un darbībām, jo enerģijas ģenerators Blīvajā plānā ir Būtne, atrodošās atrautībā no savas daudzlīmenīgās Telpas.
13. Jūs uzdodiet jautājumu: "Kāpēc tā radīts?" Un ES atbildu, ka Blīvās izpausmes plāna atdalīšana no sava daudzlīmenīgā Veseluma bija ielikta patstāvīgas pašpilnveidošanās Visuma Programmā, jo jebkurā citā gadījumā (ES domāju plānu Harmoniju) nebūtu iespējams izzināt cilvēka, kā Veseluma daļas, kā Dievišķas Būtnes, personīgās JAUNRADES IESĀKUMUS (АЗЫ ?).
14. Tādēļ Man tik dīvaini vērot jūsu diskusijas sakarā ar Kvantisko pāreju un jūsu jautājumi, adresēti jebkam tikai ne sev!
15. Jau šķita, ka informācija saņemta pietiekami plaša, izklāstīta tā, ka vienkāršāk un saprotamāk nevar būt un šīm Zināšanām, neesošām saistībā ne ar kādām pasaules reliģijām vajadzēja likt jums vērst savu skatu uz sevi uz savas izpausmes jēgu, jo bija teikts: "Nav izpausmei nekādu uzdevumu, izņemot vienu un galveno - PAŠPILNVEIDOŠANĀS vai DOMU vai DOMTĒLU attīrīšana no grēkiem un grēku nogulsnēm"!
16. Taču jūs strīdaties līdz aizsmakumam par to, kā celsim Māju, bet Māju būvēt nevajag, jo ar šķību ApZiņu un šķībām DOMĀM jūs neko neuzcelsiet, bet ja arī uzcelsiet, tad atkal kaut ko aplam, kas ilgi nenoturēsies!
17. Kad ES runāju par Dievišķās regularitātes realizēšanu, tad ar to ES domāju, ka daļa no jums tomēr apzināsies tumšo DOMU grēka bīstamību! Šī DAĻA pieņems sevī, ka TICĪBA, PATIESA TICĪBA - ne tikai ceļš Mūžībā, bet arī JAUNĀS REGULARITĀTES mehānisms (instruments), kur pamats vai fundaments ir GAIŠAS UN TĪRAS DOMAS, kas materializējoties, radīs AUGSTĀKO PIRAMĪDU, tātad, DIEVIŠĶO REGULARITĀTI uz Zemes!
18. ES negribu celts šo PIRAMĪDU PATS, nepiesaistot jūs! ES gribu, lai TICĪBAS cilvēki, pie Manas Dalības, paši un ar savām DOMĀM uzceltu to, ko nekad nevarēs uzcelt NETICĪBAS cilvēks!
19. Jūs ziniet, ka jūs aptverošā Pasaule ar jūsu pašu DOMĀM uzcelta! Taču atzīstos jums, ka ES tomēr ierobežoju jūsu jaunrades iespējas, jo pie jūsu tumšām DOMĀM, esot pašreizējam radīšanas potenciālam, jūs varētu tā izmainīt telpu, ka Man nāktos steidzami mainīt harmonizācijas Programmu tuvākām, bet varbūt arī tālāka Kosmosa Galaktikām!
20. Jūs pat nestādaties priekšā, kādu potenciālu, kādām enerģijām apveltīts cilvēks ar tīrām DOMĀM, jo tāds cilvēks jau pats RADĪTĀJS, bet precīzāk RADĪTĀJA LĪDZRADĪTĀJS!
21. Tā ne Mana deklarācija, bet PATIESĪBA, jo cilvēks ar tīrām DOMĀM patiešām cilvēks-Dievs, tātad, spējīgs radīt Telpu Radītāja līmenī!
22. Taču, kur ņemt tādu cilvēku, jo tādu cilvēku vieninieki un viņi - pirmie pretendenti uz Augšupcelto Skolotāju līmeni?!
23. Jūsu daļa, kaut atlikušajā laikā - saprast, ka DOMA, īpaši tumša, palaista Smalkajā plānā - jau ne jūsu DOMA, viņa jums vairs nepieder, jo sāk patstāvīgu eksistēšanu Kosmosā, izkropļojot Telpas Matricu.
24. Tādēļ aicinu jūs, nedeklarēt TICĪBU, bet jo mazāk, spekulēt ar šo Dižo VĀRDU, jo jūs tikai palieliniet briesmas savai izpausmei! Pacenšaties vismaz nedaudz atvēsināt jūsu "jaunrades" potenciālu sevis un Telpas izkropļošanā.
25. Jebkuram no jums, neatkarīgi no stāvokļa sabiedrībā, vai no deklarējamās reliģijas īpatnībām (kā likums, savas dzimtas reliģijas), jāsaprot, ka atskaite/atbildība būs prasīta ne no varas, ne no dzimtas vai reliģijas, bet no paša cilvēka un neviens nevarēs atbildēt viņa vietā, jo cilvēks, kā Dieva izpaustā daļa, nes tiešu atbildību par savu dzīvi un, tātad, neviens nevar pateikt priekšā vai uzrakstīt špikeri cilvēkam, kārtojošam eksāmenu DOMĀŠANAS BRIEDUMAM (ЗРЕЛОСТЬ ?)
26. Jūs Man variet teikt par to, ka sadzīve vai ģimene nosaka cilvēka ApZiņu, tomēr Man jums jaiebilst, tādēļ, ka ne vienam nav tiesību iejaukties cilvēka PILNVEIDOŠANAS personīgajā Programmā, jo katrs no jums, no milzīgā izpausmju daudzuma, INDIVIDUĀLS un katram jums savā (neatkārtojamā) ceļā jānonāk pie TICĪBAS!
27. Jums būs vēl daudz eksāmenu, taču pirmais un galvenais no tiem ir TICĪBA, ir TICĪBAS PIEŅEMŠANA, jo priekš PATIESAS TICĪBAS cilvēka, atzinuša sevi DAĻU DIEVA, nav un nevar būt Materiālās Pasaules vērtību!
28. Materiālā Pasaule ir pārbaudījumu Pasaule, jūsu sagatavošanai patstāvīgai JAUNRADEI un šis īsais MIRKLIS nav neko vērts, salīdzinājumā ar TELPAS BEZGALĪBU un DZĪVES MŪŽĪGUMU!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-29.10.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/29.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.11.2013.

Skatījumu skaits: 871 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: