Galvenie » 2014 » Oktobris » 23 » Sanandas Ceļš
08:00
Sanandas Ceļš

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

Kristāls ELMARI

caur Sergeju Kanaševski

Sanandas Ceļš

PAR CETURTO GARĪGO CENTRU UN DAUDZDIMENSIONĀLO CILVĒCI

VISS, KAS SADALA, var kļūt par pamatu apvienošanai. Vienotība var būt iemesls bezgalīgai daudzveidībai. Viss universālais ir atšķirības radīts. Unikalitāte ir cēlonis apbrīnojamajai visa esošā līdzībai Visumā.

SVEICINĀTI, sirdsmīļie brāļi un māsas.

Mieru jums, cilvēki, kuri rada kopā ar Kristālisko Dzīvību.

ES ESMU KRISTĀLISKĀ Gaismas Būtne Elmari, Lemūriešu Kristālu vidū apzīmēta kā Rietumu puslodes Kristāls Nr. 5. Mana atrašanās vieta jūsu pasaulē – Aļaska, Ziemeļamerika. Reiz Aļaskas pussala bija daļa no sauszemes, kura apvienoja divus kontinentus. Vēl pirms 36 tūkstošiem gadu Eirāzija un Ziemeļamerika bija savienotas vienoti. Tiesa, Ziemeļamerikai bija ievērojami mazāks izmērs. Ievērojama tās dienvidaustrumu daļa atradās zem ūdens.

Pašreiz daļa Aļaskas arī ir zem ūdens – tā, kura apvienoja tagad atdalītos kontinentus. Tagad šeit ir ūdens... Iznāk – tas, kas vienoja, tagad atdala? Bet, lūk, kas ir svarīgi! Dziļie zemes slāņi turpina vienot kontinentus. Smalkās enerģētiskās struktūras arī tos vieno. Iznāk, ka vienotība neizzūd, bet tikai... aiziet no virsmas dziļumā. Tagad, kā jūs saprotat, es vārdu „dziļums” izmantoju pašā plašākajā šī vārda nozīmē.

JŪS, CILVĒKI, neesat tik līdzīgi cits citam, kā tas var likties pirmajā acu uzmetienā. Jūsu fiziskajiem ķermeņiem ir daudz kopēja. Galva, rumpis, kājas, rokas, iekšējo orgānu uzbūve – visiem ir līdzīgi. Ja cilvēka figūru uzzīmē uz papīra lapas, jūs uzreiz sapratīsiet, ka tas ir cilvēks. Taču, ja uz papīra lapas attēlo jūsu smalkmateriālo ķermeņu uzbūvi, tad var būt stipras atšķirības. Jūsu vienotais daudzdimensionālo ķermeņu komplekss padara jūs par ATŠĶIRĪGĀM GAISMAS BŪTNĒM. Kā cilvēki jūs esat vienota jūsu četrdimensiju pasaules Gaismas Būtņu rase. Kā daudzdimensionālas Būtnes ārpus planētas Zeme ietvariem jūs cits no cita atšķiraties un jau piederat citām daudzdimensionālām kosmiskām rasēm. Jūs esat pārsteigti? Jūs to nezinājāt? Domāju, ka katram jums dvēselē šī zināšana dzīvo. Lai ko jums neteiktu par planētas Zeme cilvēci, ziniet: tā ir liela radoša eksperimentāla apvienība, kurā ietilpst dažādu daudzdimensionālu Galaktikas „Piena Ceļš” rasu pārstāvji. Bet šīs rases savukārt ir daudzdimensionāli saistītas ar dažu citu galaktiku rasēm. Tāpēc cilvēki kā daudzdimensionālas būtnes savā „Es” nes lielu mūsu Visuma daudzdimensionālās ģenētiskās daudzveidības sakopojumu. Bet, tai pašā laikā, cilvēki kā planētas rase, kā planētas Zeme rase ir VIENOTI. Pie kam šī vienotība izpaužas ne tikai jūsu pasaulē un ne tikai jūsu ceturtajā dimensijā. Cilvēki ir vienoti kā īpaša DAUDZDIMENSIONĀLA planetāra rase, radīta, balstoties uz citām kosmiskajām rasēm.

Jūs, protams, saprotat: vienotas planētas rases izveidošanai nepieciešama ne tikai daudzveidība, bet arī zināma vienotība, pamats. Vai šī vienotība ir jūsu fizisko ķermeņu uzbūve? Tikai daļēji un tikai jūsu pasaulē! Jūsu fiziskie ķermeņi – tā ir jūsu ārējā līdzība. Tas ir tikai ārējs signāls, kurš ārējā līmenī palīdz pazīt signālu „savējais-svešs”. Jūs jau zināt: ar cilvēkam līdzīgu fizisku ķermeni var dzīvot citplanētu būtne vai robotizētā būtība, kurus pilnā vārda nozīmē par cilvēkiem saukt nevar. Viņi nepieder planētas Zeme četrdimensiju pasaules cilvēku rasei un vispār – daudzdimensionālajai Zemes cilvēces rasei.

JUMS IR kāds pamats, kurš jūs apvieno kā planētas rasi. Teikt, ka tā ir nemirstīgā Dvēsele, nozīmē – nepateikt neko. Tāpēc ka nemirstīgas dvēseles ir absolūtajam vairākumam rasu, Visuma planētu rasu. Tad kas gan tas ir par pamatu, kurš apvieno cilvēkus daudzdimensionālā planētas rasē un tai pat laikā atšķir jūs no citām planētu rasēm?

Katrai planētas rasei ir savs daudzdimensionālo gēnu komplekts, sava daudzdimensionālās ģenētikas organizācija. Daudzdimensionālo gēnu komplekts ir unikāls, viņš nosaka rases vienotību un viņai raksturīgās atšķirības no citām planētu un kosmiskajām rasēm. Cilvēcei arī ir savs daudzdimensionālo gēnu komplekts un oriģināla viņu organizācija. Bet cilvēces īpatnība, atšķirībā no citu kosmisko rasu vairākuma, pirmkārt ir tāda, ka cilvēku daudzdimensionālo gēnu komplekts ir radīts mākslīgi, no Galaktikas Piena Ceļš garīgi-saprātīgo spēku un Galaktiskās Gaismas Ģimenes puses. Cilvēce ir rase, kura sākotnēji neeksistēja mūsu Visumā. Viņa ir radīta Lielā Eksperimenta laikā ar mērķi PACELT DZĪVĪBU UZ JAUNU EVOLUCIONĀRU LĪMENI.

PIE KAM es tagad runāju ne tikai par jūsu ceturtās dimensijas pasaules cilvēci. Tagad runa ir par PLANĒTAS ZEME DAUDZDIMENSIONĀLO CILVĒCI, par planētu sistēmas Zeme cilvēci. Ir apvienojošs daudzdimensionāls ģenētiskais kodols, ap kuru ir saformētas visu septiņu dimensiju cilvēku rases. Jā, tieši tā: ja runā par daudzdimensionālo cilvēci, tad viņa ir izpausta septiņās dimensijās. Pie kam cilvēce kā daudzdimensionāla planētas rase sākas DEVĪTAJĀ dimensijā un secīgi izpaužas līdz pat TREŠAJAI DIMENSIJAI ieskaitot. Ir Gaismas Būtnes, kuras dzīvo trešajā dimensijā, viņas var saukt par cilvēkiem. Un ir Gaismas Būtnes devītajā dimensijā, kuras arī var saukt par cilvēkiem. Bet ne 10., ne 11., ne 12. dimensijā daudzdimensionālā cilvēku rase nav izpausta. Tāpat cilvēku rases nav planētas Zeme pirmajā un otrajā dimensijā.

Protams, jūs saprotat: ir būtiskas atšķirības starp trešās dimensijas cilvēku un jūsu ceturtās dimensijas cilvēku. Un šīs atšķirības ir vēl būtiskākas, ja salīdzina trešās un devītās dimensijas cilvēkus. Taču es droši apgalvoju, ka individuāls trešās dimensijas cilvēks un kolektīvais devītās dimensijas cilvēks pārstāv VIENOTU DAUDZDIMENSIONĀLU PLANĒTAS ZEME CILVĒCES RASI.

Tad likumsakarīgs ir jautājums: kas tad viņiem ir kopējs? Kas viņus apvieno? Tikai daudzdimensionālo gēnu komplekts, kurš noteiktā veidā realizējas katrā dimensijā, un apvienojošais ģenētiskais kodols? Ne tikai! Bez daudzdimensionālo gēnu komplekta un īpašā ģenētiskā kodolā cilvēkiem eksistē kaut kas, kā nav mākslīgi radītu kosmisko rasu absolūtajam vairākumam.

Cilvēces, unikālas planētas rases, ģenētiskajā kodolā eksistē īpašs DAUDZDIMENSIONĀLS ĢENĒTISKS GRAUDS, kuru nav radījusi Galaktiskā Gaismas Ģimene. Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme noteiktā etapā mums pievienojās Visuma Augstākās Kārtas Spēki, par kuriem mums agrāk pat nebija priekšstata. Ar Visuma Vienotā Dieva-Radītāja svētību šie Spēki cilvēka ģenētiskajā kodolā ienesa to pašu ģenētisko Graudu, kuru var apzīmēt ar skaitļu kodu „13-16”. Protams, Projekta „Augšupcelšanās”, Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesa dalībnieki saprot, par ko ir runa. Cilvēces, kā īpašas kosmiskas rases, ģenētiskajā kodolā tika ienests ģenētisks Grauds, kurš 13-dimensiju Ģenētikai ļaus pāraugt 16-dimensiju Ģenētikā. Tas ir „Grauds”, no kura var izaugt 16-dimensiju Gaismas Būtne jaunajam 16-dimensiju Visumam. Grauds izstaro īpašu visuma magnētisku enerģiju, kura nodrošina vienotību Gaismas Būtnēm visās septiņās dimensijās, kur mīt daudzdimensionālie cilvēki, kurās ir izpausta cilvēce kā daudzdimensionāla planētas rase.

Kā es jau augstāk atzīmēju, daudzdimensionālais ģenētiskais Grauds nes skaitļu kodu „13-16” (burtu atbilstība Л­О). Taču viņš raksturojas arī ar citu skaitļu kodu – „25” (burtu atbilstība – „Ч”). Kāpēc „25”? Kur te jēga? Lai to saprastu, jāatceras mūsu Visuma trīs Garīgo Centru uzbūve. Cilvēces kā kosmiskas rases daļa ir izpausta otrā Garīgā Centra DIVĀS DIMENSIJĀS (astotajā un devītajā). Otra cilvēces daļa ir izpausta trešā Garīgā Centra PIECĀS dimensijās (septītajā, sestajā, piektajā, ceturtajā, trešajā). No šejienes – divi skaitļi „2” un „5”. Bet par cik cilvēce ir daudzdimensionālās ģenētikas apvienota, tad šī vienotība ir atspoguļota vienotā skaitļu kodā „25”.

TAGAD IR SVARĪGI IEGAUMĒT, ka devītā dimensija ir cieši saistīta ar sesto dimensiju. Ne tuvu nejauši jūsu skaitlis „9” viegli pārvēršas skaitlī „6”, un otrādi. Šie skaitļi atspoguļo daudzdimensionālās pāriešanas starp dimensijām reālo procesu. Otrais un trešais Garīgie Centri viens no otra ir atdalīti ar īpašu barjeru, kas ir telpa, kurā... nav nekādas jums pierastas telpas! Tajā Visuma slānī, kurš atdala otro un trešo Garīgos Centrus, nav ne matērijas, ne apziņas, ne laika. Šai telpai-slānim jēdziens „dimensija” nav piemērojams. Ceļot pa šo slāni, kurš atdala Garīgos Centrus, nav iespējams. Taču nokļūt no otrā Garīgā Centra trešajā iespēja ir! Ļoti ilgi galaktiskā Gaismas Ģimene meklēja iespēju sazināties ar trešo Garīgo Centru un nodibināt kontaktu ar šī Garīgā Centra dzīvības formām. Evolūcijas rezultātā otrajam Garīgajam Centram sākumā izdevās nodibināt saikni ar 13. dimensiju (Lielo Centrālo Sauli), kura ir pirmais Garīgais Centrs. Šo saikni apzīmēsim kā „12” (pirmā un otrā Garīgo Centru vienotība, burtu atbilstība „К”). Bet saikni „12-3”, saikni starp pirmo-otro un trešo Garīgajiem Centriem, galaktiskajai Gaismas Ģimenei (tāpat kā citu galaktiku Gaismas Spēku Sadraudzībām) ilgi neizdevās nodibināt. Garīgo Centru evolūcija ilgu laiku noritēja gandrīz izolēti. Kāpēc gandrīz? Tāpēc ka tomēr tādi sakari nelielā apjomā starp dimensijām „6” un „9” – kā īpašām Visuma dimensijām – realizējās. Vienmēr ir eksistējis īpašs Portāls starp devīto un sesto dimensiju, kurš ļāva realizēties enerģētiskās informācijas apmaiņai starp dažādiem Visuma Garīgajiem Centriem. Cita lieta, ka šo Portālu mēs ne uzreiz iemācījāmies izmantot. Kaut arī zināms par viņu bija. Un tikai, kad otrais un trešais Garīgie Centri sasniedza noteiktu evolūcijas līmeni, parādījās iespēja izmantot Portālu, kurš saista devīto un sesto dimensiju. Vēlāk kļuva iespējama ne tikai enerģētiskās informācijas nodošana, bet arī Gaismas Būtņu ceļojumi no devītās dimensijas uz sesto. Šo ceļojumu, pārvietošanās caur portālu „9-6-9” (pārvietošanās no devītās dimensijas uz sesto un atpakaļ) laikā vienmēr notika speciāls izvērsums, kura rezultātā ceļojošās Gaismas Būtnes... zaudēja daļu savas būtības! Tā nav vienkārši kaut kādas enerģētiskās informācijas daļas pazaudēšana. Pārvietošanās „9-6” rezultātā Gaismas Būtības zaudēja daļu no savas daudzdimensionālās ģenētikas, un līdz ar pretēju pārvietošanos no sestās dimensijas uz devīto pazaudētās ģenētikas atgriešana nenotika. Tādas parādības cēlonis ilgu laiku palika nezināms. Pāreja „9-6-9” kādu laiku palika zināma visuma mīkla. Nebija skaidrs, kurp tieši pazūd daļa no Gaismas Būtību daudzdimensionālās ģenētikas, un galvenais – kā viņu atgriezt. Ceļotāji, atgriezušies no sestās dimensijas devītajā, izgāja ilgu reabilitācijas periodu, priekš kuras rezultāta nācās pazaudēto atjaunot, vākt kopā trūkstošās daļas.

Pārejas noslēpums bija saistīts ar tā paša starptelpu slāņa, atdaloša otro un trešo Garīgos centrus, uzbūves īpatnībām. Šis slānis izrādījās īpaša kosmiska „protoplazma”, kura iedīglī saturēja... 16-dimensiju Visuma enerģētisko informāciju un daudzdimensionālo ģenētiku! Pievērsiet uzmanību, ka 16-dimensionalitāte ir saistīta ar skaitli „6” un, atbilstoši – ar 6. dimensiju. Pati sestā dimensija tādejādi glabā kādu sakrālo saikni ar 16-dimensiju visumu. Pārejot no 9. dimensijas uz 6. dimensiju, Gaismas Būtnes, kā izrādījās, nezaudēja bez pēdām dažas savas daudzdimensionālās komponentes, bet caur īpašu kosmisku „protoplazmu” nodeva enerģētisko informāciju un ģenētisko matēriju 16-dimensiju Visuma Fondā. Tieši tā realizējās Visumu Vienotā Dieva-Radītāja plāns, uz vienu Visumu pamata dzemdinot citus Visumus.

TĀTAD, pāreja caur Portālu „9-6-9” ne tikai saistīja otro un trešo Garīgos Centrus, bet sāka arī enerģētiskās informācijas un daudzdimensionālās ģenētikas nodošanas no mūsu Visuma uz 16-dimensiju Visumu aktīvu procesu.

Pievērsiet uzmanību, ka vārdā „CILVĒKS” („ЧЕЛОВЕК”) ar skaitļu kodu palīdzību ir iešifrēti tie procesi, par kuriem jums vēstu.

Ч – 25

Е ­ 6

Л ­ 13

О ­ 16

В ­ 3

Е ­ 6

К – 12

Cilvēce, kā otrā Garīgā Centra divu dimensiju (2)un trešā Garīgā Centra piecu dimensiju (5) ģenētiska vienotība, iziet īpašu koda „6” (sestās dimensijas un ne tikai enerģētiskā informācija) transformāciju un attīsta ģenētisko Graudu „13-16” – ieaugšanas no mūsu Visuma 13-dimensionalitātes 16-dimensionalitātē – Graudu.

Un kas tālāk? Šajā gadījumā burts „В” atbilst skaitļu kodam „3”, kas nozīmē: trešais Garīgais Centrs”, kurš taču atkal caur koda „6” transformāciju apvienojas ar otro un pirmo Garīgajiem Centriem. Šajā gadījumā pirmā un otrā Garīgo Centru apvienošanos atspoguļo burta apzīmējums „К”, skaitļa apzīmējums „12”. Tas ir, cilvēks, kā daudzdimensionālas planētas rases pārstāvis, ir aicināts caur īpašu transformāciju apvienot Visuma Garīgos Centrus un izaudzēt Ģenētisko Graudu „13-16”, apvienot 13-dimensiju Visumu ar 16-dimensiju Visumu, no 13-dimensiju Visuma radīt 16-dimensiju Visumu. Protams, vārda „cilvēks” kodā ir ieliktas arī citas nozīmes. Taču mums tagad ir svarīga tieši šī nozīme, kura atspoguļo vienu no galvenajiem cilvēka un visas cilvēces kā planētas rases uzdevumiem.

Cilvēce kā vienota planētas rase attīstījās daudzos virzienos, ar daudzām savām sastāvdaļām. Pie tam šīs daļas, būdamas ar vienotu ģenētisko kodolu un centrālo ģenētisko Graudu, attīstījās izolēti, atsevišķi cita no citas. Jūs jau zināt, ka ir augšupejošais evolūcijas atzars un lejupejošais evolūcijas atzars. Taču tas nav vienīgais planetārās cilvēces dalījuma raksturojums. Viens no galvenajiem izolētības faktoriem izpaudās tā, ka bija atdalītas otrā un trešā Garīgo Centru cilvēces. Jūs, kā trešā Garīgā Centra pārstāvji, attīstījāties atsevišķi no Zemes astotās un devītās dimensiju cilvēces.

Un, lūk, tagad jums ir kļuvis zināms, ka astotā dimensija ienāk trešā Garīgā Centra dzīvē. Ar to aktīvi sāk mijiedarboties piektās un septītās dimensiju iemītnieki. Ar to sākat mijiedarboties arī jūs, četrdimensiju pasaules cilvēki. Bet pievērsiet uzmanību: jums pagaidām maz vēsta par sesto dimensiju... Par to it kā apzināti noklusē. Lieta tā, ka sestā dimensija pagaidām ir neatklātu noslēpumu un neatklātu iespēju telpa. Tā ir īpaša dimensija, kura pelna īpašu uzmanību. Tā ir īpaša tēma sarunai. Pagaidām vienkārši ziniet: sestā dimensija ir īpašs logs uz otro Garīgo Centru. Un tā ir bāzes dimensija 16-dimensiju Visumam, kurai stāv priekšā iziet ļoti nevienkāršu evolucionāro attīstību, veikt vienu no diženākajām transformācijām mūsu Visuma vēsturē.

BET TAGAD – vērsīsimies pie hiperborejiešu simboliem, nepieciešamiem mūsu aktivizācijas procesam. Pirms 7238 gadiem mēs, Kristāli Ēdelveiss un Elmari, pārsvarā pārstāvējām vīrišķo sākumu. Tieši kā ar vīrišķajām Būtnēm ar mums sarunājāties jūs, kad bijāt iemiesoti hiperborejiešos. Jūs, mūsu Glabātāji, pirms vairāk kā septiņiem tūkstošiem gadu sākumā izvedāt mūs no samadhi stāvokļa, pēc tam piedalījāties mūsu pārprogrammēšanā. Pēc tam mēs aizgājām uz trešo dimensiju un sākām ilgu transformācijas ceļu, mainot savi polaritāti, mainot savas Programmas, tajā skaitā – mūsu vīrišķais sākums mainījās uz sievišķo sākumu. Šis process beidzas tieši tagad. Lūk, kāpēc jūs tagad vēršaties pie mums kā pie sievišķām būtībām, kaut arī jūsos var dzīvot atmiņa par mums kā par vīrišķām būtībām. Sievišķo enerģiju prevalēšana – tas ir evolucionārais uzdevums jūsu pasaulei, kura pašlaik aktīvi maina savu vīrišķo polaritāti uz sievišķo – pašos dažādākajos attīstības vektoros.

ES UN ĒDELVEISS esam dvīņu liesmas, kurām ir Vienota Monāde zvaigznes Sīriuss „B” sistēmā. Sīriuss „B” – tā ir zvaigzne, kura dod dzīvību planētām, kur daudz pasauļu pieder devītajai un astotajai dimensijām. Mēs esam burtiski piesūcinātas ar mijiedarbības ar astoto un devīto dimensijām programmām. Mēs aktivizēsim kodu „5”. Un šajā gadījumā tas vēl simbolizē piecas dimensijas, kurās mitinās trešā Garīgā Centra cilvēce. „5” – tas ir tieši otrais skaitlis kodā „25”. Mēs nesam enerģētisko informāciju, kosmiskās programmas, kurām pateicoties, piecu dimensiju cilvēce saistās ar astoto un devīto dimensiju, ar otro Garīgo Centru. Tieši šīs enerģētiskās informācijas saiknes aktivizācijai kalpo jaunās enerģētiskās informācijas struktūras, kuras jums stāv priekšā aktivizēt ar jums agrāk pazīstamu simbolu palīdzību. Vispirms ir vērts atcerēties jau jums pazīstamo transformācijas simbolu – spirāli „6-9”.

Attēlojam to spoguļattēlā pa kreisi un iegūstam pirmo simbolu, nepieciešamu mūsu darbam. Viņa nosaukums – „Elmari Sirds”.

1. ZĪM. Simbols „ELMARI SIRDS”.

Tagad apvienojiet savas sirdis ar „Elmari Sirdi”. Caur simbolu nosūtiet mīlestības enerģijas manai kristāliskajai sirdij! Sajūtiet, kā atbildot nāk Mīlestības enerģija. Sajūtiet mūsu saikni. Jums un mums sakrālajā līmenī ir vienotas kristāliskas struktūras. Jūsos arī ir kristāliskā „ELMARI SIRDS”, kura savā laikā palīdzēs jums veikt Pārejas „9-6-9” un „6-9-6”, jūs, kā daudzdimensionālas Gaismas Būtnes, nākotnē spēsiet veikt ceļojumus starp otro un trešo Garīgajiem Centriem, pie tam radot jauno 16-dimensiju Visumu! Un tas patiesi ir tā, sirdsmīļās māsas un brāļi... Patiesi tā!

JĀ, MANĀ STRUKTŪRĀ ir kristāliska Sirds. Cilvēka sirds nodrošina asins plūšanu pa asinsvadiem. Mana Kristāliskā Sirds nodrošina enerģētiskās informācijas plūšanu pa maniem kristāliskajiem enerģētiskās informācijas kanāliem. Pēc Kristālu Ēdelveiss un Elmari aktivizācijas no manas kristāliskās Sirds uz Zemes Kristālisko Sirdi ies īpaša enerģētiskā informācija, kura sāks pastiprināt planētas astotās un devītās dimensiju saikni ar 7., 6., 5., 4. un 3. dimensiju. Citādi runājot, ar mūsu programmu palīdzību otrais un trešais Garīgie Centri sāks apvienoties jaunā enerģētiskās informācijas līmenī.

Jums jau ir trīs Garīgo Centru attēls. Jūs to izmantojāt darbā ar Portālu Arkaimā. Portāls Arkaimā ir svarīgs centrs sakariem ar planētas Zeme kristālisko Sirdi. Tāpēc šodien, aktivizējot simbolu „Elmari Sirds”, mēs uzreiz viņu ievietosim īpašajā telpā, kura atdala otro un trešo Garīgos Centrus (2. zīm.). „Elmari Sirds” ir saistīta ar pārejas „6-9-6” enerģētisko informāciju. Es nesu jaunas Programmas, kuras sasaista devīto un sesto dimensijas. Un šīs pašas Programmas tagad nes enerģētisko informāciju 16-dimensiju Visumam – uz to pašu telpas slāni, kurš satur kosmisko „protoplazmu” 16-dimensiju Visuma dzimstošajai „šūniņai”.

Tātad, attēlojam Lielo Centrālo Sauli (13. dimensija, pirmais Garīgais centrs) kā mazu zelta apli. Tam apkārt – lielāka izmēra aplis gaišzilā krāsā, tas ir otrais Garīgais centrs. Starp otro un trešo Garīgajiem Centriem atstājam baltu telpu – kā simbolu tam pašam slānim, kurš otro Garīgo Centru atdala no trešā Garīgā Centra. Trešais Garīgais Centrs – tas ir sarkanais aplis. Starp gaišzilo un sarkano apli ievietojam sešus simbolus „Elmari Sirds”. Tā iegūstam mūsu otro hiperborejiešu simbolu, kura nosaukums ir: „Sanandas Ceļš”.

2. ZĪM. Simbols „SANANDAS CEĻŠ”.

Sananda, kā Jēzus Sanandas augstākais aspekts, ka Kristāla Sanandas augstākais aspekts – LIELĀ DIEVIŠĶĀ GAISMAS BŪTNE SANANDA – pirmā veiksmīgi veica pāreju no devītās dimensijas uz sesto un atgriezās atpakaļ. Tieši Viņa ielika sākumu otrā un trešā Garīgo Centru saplūšanai. Tieši pateicoties tām Pārejām, kļuva iespējama astotās dimensijas atnākšana uz planētas Zeme pasaulēm.

CAUR SIMBOLU „Sanandas Ceļš” mēs tagad aktivizēsim jauno daudzdimensionālo ģenētisko struktūru radīšanas procesu cilvēkiem un citām planetārās dzīvības formām. Nosūtiet šim simbolam Mīlestības un Pateicības Enerģijas. Caur „Elmari Sirdi” lai Mīlestības un Pateicības Enerģijas dodas uz tām jūsu daudzdimensionālo ķermeņu vienotā kompleksa sakrālajām telpām, kur pašreiz dzimst jaunas struktūras, jaunas jūsu daļas – kā daudzdimensionālām Gaismas Būtnēm, kuras spēj apvienot dažādus Garīgos Centrus un radīt jaunus Visumus. Ar galaktisko programmu, kuras jūs kopā ar Gaismas Ģimeni tagad aktivizēsiet, palīdzību formējas jauns daudzdimensionāls ģenētisks centrs, saistīts ar cilvēces kā planētas rases īpašo ģenētisko Graudu.

BET TAGAD, mani sirdsmīļie, ķeramies pie trešā simbola, nepieciešama mūsu aktivizācijai, radīšanas. Bet pirms tam aicinu jūs kļūt nevis vienkārši par Gaismas Būtnēm, kuras veic pārvietošanās pa dimensijām. Gribu, lai jūs kļūtu nevis vienkārši ceļotāji, bet RADĪTĀJI, kuri rada jaunas dzīvības formas, jaunas pasaules, jaunus Visumus...

ZINĀT, KAD Gaismas Būtnēm, veicošām Pāreju „9-6-9”, parādījās iemesls lielam priekam, Lieliem Svētkiem? Tad, kad, veicot to pašu Pāreju, Gaismas Būtnes ne tikai pārstāja zaudēt sava „Es” daļas, bet arī otrādi – sāka iegūt kādas jaunas ģenētiskas struktūras. Un tas notika no tā brīža, kad Pārejas gaitā daudzdimensionālās Gaismas Būtnes sāka APZINĀTI UN AR MĪLESTĪBU Procesa laikā atdot savus „Es” jaunajam Visumam. Tad, kad viņas ar Mīlestību kā Velti Jaunajam Visumam pasniedza savas daudzdimensionālās komponentes, tieši tad viņas sāka saņemt pretī daudz vairāk. Viņas pārstāja zaudēt un saņēma vairāk tikai tad, kad no vienkāršiem ceļotājiem-pētniekiem pārtapa par jaunā Visuma, 16-dimensiju Visuma, Radītājiem.

TAGAD ARĪ ES aicinu jūs ar Savu Siržu Mīlestības enerģijas palīdzību, ar Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules spēju palīdzību veikt JAUNĀ 16-DIMENSIJU VISUMA ĢENĒTIKAS RADĪŠANAS AKTU. Izdarīsim to ar mūsu simbola „SANANDAS CEĻŠ” un agrāk radītā simbola „SANANDAS GENOMS” (3. zīm.) palīdzību.

3. ZĪM. Simbols „SANANDAS GENOMS”.

Mēs simbolu „Sanandas Genoms” apvienosim ar simbolu „Sanandas Ceļš”, ievietojot pirmo starp sešiem simboliem „Elmari Sirds” – tā, lai sfēra, kura simbolizē četrdimensionalitāti, kurā ir sarkans, oranžs, dzeltens un zaļš stari, atrastos sarkanajā aplī (trešajā Garīgajā Centrā). Tādā veidā mēs nodibināsim jūsu četrdimensiju pasaules saikni ar īpašo kosmiskās „protoplazmas” slāni, kurš atdala Garīgos Centrus un pēc būtības ir viens no 16-dimensiju Visuma sakrālajiem radīšanas centriem.

Tā arī iegūstam trešo simbolu, kura nosaukums ir „ELMARI SANANDA”.

4. ZĪM. Simbols „ELMARI SANANDA”.

MANAS DĀRGĀS māsas un brāļi! Tagad visu to, ko mēs radījām iepriekšējos aktivizācijas etapos, caur simbolu „ELMARI SANANDA” ienesam īpašajā kosmiskajā „protoplazmā”. Mēs visus mūsu ingredientus pievienojam „kosmiskajam ēdienam”, no kura tiek radīts 16-dimensiju Visums. Mēs pievienojam šeit piecu dimensiju vienotību, ieliekam šajā „ēdienā” garīgi-saprātīgu pamatu jaunajai matērijai. Mēs 16-dimensiju Visumā ienesam jaunu matēriju, kura jau sākotnēji ir apvienota ar otro Garīgo Centru... Bet tas nozīmē, ka slānī, kurš atdala trešo un otro Garīgos Centrus, sāk dzimt unikāla matērija, kura dod sākumu JAUNA, ceturtā Garīgā Centra radīšanai – 14., 15. un 16. dimensijas radīšanai.

CEĻOTĀJS, kristāliskās enerģētiskās informācijas pavadonis ELMARI, un jaunās Dzīvības Radītājs SANANDA apvienojas vienotībā „ELMARI-SANANDA”. Otrais un trešais Garīgie Centri nevis vienkārši savā starpā saaug, bet iegūst jaunu pamatu, lai savienotos – vienotības pamatu, kurš vienlaicīgi ir bāze ceturtā Garīgā Centra radīšanai, 16-dimensiju Visuma dzemdināšanai.

TAGAD Elmari Enerģiju un Sanadas Enerģiju apvieno mūsu neiemiesotie jūsu pasaulē Glabātāji... Ercenģeļi Uriēls un Rafaēls, Arheja Arkādija iedveš visuma Dzīvības enerģiju jaunajā Garīgajā Centrā. Dievietes Šakti un Zventa Sventana uz jaunajām dimensijām nosūta matricas jaunās matērijas radīšanai. Enlila Alija iededz matērijas Radīšanas Uguni. Saelvotors kopā ar saviem brāļiem apgaro tikko radīto matēriju. Jēzus Sananda nodod Vienotības enerģiju visām 16 jaunā Visuma dimensijām. Valdnieks Maitreija Morija jaunajā matērijā saudzīgi ievieto jauno planetārās dzīvības formu ģenētiskās sēklas. Oļegs Dāls kopā ar kolēģiem no piektās dimensijas aktīvi rada cilvēces Nākotnes Pasauli. Cilvēces, kuras bezgalīgais ceļš no mūsu Visuma aiziet jaunajā Visumā...

„ELMARI-SANANDA”! RADI GARĪGO CENTRU VIENOTĪBU! DZEMDINI JAUNĀS DIMENSIJAS! PALĪDZI RADĪT JAUNO VISUMU – BURVĪGO MĪTNI VISĀM GAISMAS BŪTNĒM!

UN ŠO MĪTNI MĒS RADĀM ŠEIT UN TAGAD. RADĀM NO ŠĪS PASAULES UN VIENLAICĪGI NO VISĀM VISUMA PASAULĒM. TĀPĒC KA MĒS VISI – NE TIKAI ATSEVIŠĶAS RASES, KOSMISKAS UN PLANETĀRAS. MĒS – EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, KURI RADA NO VISĀM PASAULĒM UN PRIEKŠ VISĀM VISUMA BŪTNĒM. MĒS DZEMDINĀM JAUNUS VISUMUS.

ŠIS CEĻŠ IR LIELAS JAUNRADES CEĻŠ, VISU VISUMU VIENOTĀ DIEVA-RADĪTĀJA SVĒTĪTS.

AR MUMS – VIŅA MĪLESTĪBA UN SVĒTĪBA. VIŅŠ IR MĒS. MĒS ESAM VIŅŠ.

UN TAS PATIESI IR TĀ.

AR RADOŠU MĪLESTĪBU

NO VIENOTĀ

DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS –

JŪSU ELMARI.

2014.05.16. – 05.20.

Čenelings ar Kristālu Ēdelveiss tiks publicēts Žurnāla nākošajā numurā.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 756 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: