Galvenie » 2013 » Novembris » 12 » Tāva Absolūta Vēstījums 10.11.13. Apkopojums jāsāk ar sevi
14:28
Tāva Absolūta Vēstījums 10.11.13. Apkopojums jāsāk ar sevi
Tāva Absolūta Vēstījums 10.11.13. Apkopojums jāsāk ar sevi

1. ES jau teicu, ka Rezultātu apkopošanas Lielais laiks ne vienkārši tuvojas - tas jau stāv uz sliekšņa un ar šo faktu nāksies rēķināties ne tikai katram cilvēkam, bet arī visai cilvēcei, kuru gaida vissarežģītākie pārbaudījumi, kuros cilvēkam jāatklājas un jāsaka patiesība, no kuras viņam pašam būs tik neomulīgi, bet paslēpties no šī "neomulīguma" nebūs iespējams, jo tā ESMU Patiesība!
2. Lūk, kad cilvēkiem, lai arī pēdējā brīdī vai mirklī, kļūs maksimāli skaidrs, ka tikai Dievs un neviens cits, nosaka viņu eksistences jēgu, ne tikai Blīvajā plānā, vai Fiziskajā pasaulē, bet arī visās Pasaulēs, šajā sarežģītajā daudzlīmenīgajā Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpā!
3. Taču rezultāti arī ir rezultāti, tādēļ pārskatīt un izanalizēt savu sarežģīto un zigzagveidīgo ceļu pie Dieva, bet kādam arī ceļu uz nekurieni, tomēr nāksies un nāksies veikt šo personīgo kļūdu, maldu un bieži vienkārši melu izpēti no paša sākuma - no tā momenta, kad Dievs (vēl Dievi) nolaidās no Debesīm, jo pirmais Dieva solis cietībā bija jau pirmais solis cilvēka!
4. Jūs (cilvēki) nezin' kādēļ vienmēr aizmirsāt (bet varbūt vienkārši slēpāties no atbildības), ka Telpa - ne "miega valstība", bet ESMU Diža un Mūžīga evolūcija, pakļāvīga Kanonam ar nosaukumu "Mūžīgās kustības Miers" un Visam, kas ESMU Mūžībā, jāpakļaujas šim noteikumam vai kārtībai, jo cits nav dots, jo tā ESMU Patiesība un tikai cilvēks, Paša Radošā Sākumu Sākuma augstākais (pēc radīšanas iespējām) RADĪJUMS, izlēma, ka viņš jau Telpas saimnieks un, ka viņam pakļaujas VISS, ieskaitot Veseluma Lielo RITMU!
5. Varu jums apstiprināt, ka tāds, īpaši varuturošo priekšstats, ir pati lielākā maldīšanās, jo viņiem nebija dots zināt par to, ka Dievi (paši un labprātīgi) piekrita piedalīties Dievu Eksperimentā un nolaidās no Olimpa, lai kļūtu cilvēki bez iespējām atcerēties (līdz pienāks laiks) par savu Dievišķo izcelšanos, lai veiktu šo PAŠpilnveidošanās evolucionāro ceļu bez priekšā teikšanas, bez tiešas Dieva palīdzības, tātad, iziet tīru eksperimentu cilvēka augšupcelšanā līdz Dievu līmeni!
6. Tomēr Dievu iekšējās iespējas, jā, arī Dāvanas (par grūto līdzgaitu/сподвижничество no Paša Tēva Absolūta) neveicināja cilvēkiem izvirzītā Lielā uzdevuma apzināšanos - pierādīt Debesīm, ka cilvēks "bez atmiņas par savu izcelšanos" spēs pacelties līdz cilvēka-Dieva pilnības augstumam, līdz KristusApziņas augstumam!
7. Un šodien, kad Pasaule stāv pie Neatgriezenības punkta, vai citiem vārdiem, piegāja pie tā Patiesības Momenta, aiz kura ESMU VISS vai NAV NEKĀ, ES vienkārši spiests jautāt katram cilvēkam, ko gan viņš iespēja sasniegt, izejot ilgo inkarnāciju ceļu, izstieptu 26000 gadu garumā un vai gan viņš var stāties jau Sestās rases - Gara rases, bet ne Matērijas, Pamatā?
8. Un Man nākas cilvēkiem atgādināt, bet īpaši tiem, kuri Brīvi un Brīvprātīgi ņēma uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces glābšanu (ES, protams, runāju par Slāviem-Arijiem), ka laiks, kad nepieciešams veikt ApZiņas Evolūcijas Apkopojumu, pietuvojās tik ļoti, ka laiks STEIDZAMI gatavoties uz tikšanos ar Mani priekš personīgā ceļa Mūžībā analīzes un tādēļ, Mana rekomendācija visai cilvēcei šodien tāda: REZULTĀTU APKOPOŠANU SĀCIET AR SEVI!
9. Viss, ko ES jums runāju par Garīgās VIENOŠANAS nepieciešamību, par nepieciešamību sasniegt stāvokli "MĒS", ESMU Patiesība, taču ticiet, nevar tikt sasniegts Patiess "MĒS" , Patiesi Garīgs VESELUMS, ja Varenā KOSMOSA elementārā daļiņa, nenokārtoja Eksāmenu PILNVEIDOŠANĀ, jo tādā gadījumā šī daļiņa nevar ievietoties Mūžības Puzlē, Jaunās rases Puzlē, personīgās nepilnības dēļ!
10. Šodie, kad jūs paši piekritāt apkopot Rezultātus uz "MĒS" formēšanas fona, ES vienkārši spiests prasīt visiem un katram: vai pārliecināti jūs, sevišķi Manas Kustības - Dievišķās monarijas prototipa, dalībnieki, ka jūs pilnīgi līdz tādai pakāpei, ka bez darba, bez cilvēka domnodarbes, tiecošies pie Patiesības, pie Dieva, variet sastādīt Garīgo VESELUMU, kuru ES nosaucu un saucu Kolektīvais Saprāts, Kolektīvais Bezpersoniskais Veselums, bet tas nozīmē, Dievs!
11. Gribu jums atgādināt par to, ka Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpa ir daudzlīmenīga Piramīda, taču pie savas daudzlīmenības un komplementaritātes, Viņa ne vienkārši Viens VESELUMS - Viņa ESMU PILNĪGS Veselums, jo Viņa ESMU PILNĪBA, apveltīta ar Jaunrades Bīvību un Tiesībām priekš šī līmeņa!
12. Cilvēki dziļi maldās, ja uzskata, ka var būt, kaut kāda nebūt līmeņa, Dievišķās Piramīdas daļa, pie tam, nepilnveidojoties vai vispār neevolucionējot, it kā iekārtojoties, uzskatot, ka ES piedošu un palaidīšu visus, kuri tik izrādīs vēlēšanos būt ar Dievu, būt līdzsaskaņā ar Dievu, pie tam, turpinot atrasties Garīgā gulēšanā, bet galvenais, Garīgā nepieklājībā!
13. ES nekad nerunāju, jā, un arī teikt nevarēju, ka cilvēki, vienkārši paziņojot par savu Ticību, var viegli iziet Eksāmenu un saņemt Tiesības dalībai šajā Mūžības Izrādē, un, protams, Dievišķajā monarhijā, kā neizbēgamībā, jo durvis, kā viņiem izlikās, atvērtas priekš katra cilvēka, saucoties dalībniekam Paša Dieva Kustībā!
14. Tādēļ jāsaka cilvēkiem, ka NEPILNĪBA nevar kļūt PILNĪBAS daļa, bet jo mazāk tās PILNĪBAS, kuras Visrsotnē stāv Pats Tēvs Absolūts! Tādēļ šie cilvēki nolemti izvēlei un, ja šī izvēle būs Dieva labā un, ja šī izvēle būs katordznieciska darba labā, Manu Zināšanu apgūšanai, tātad, par labu katordznieciskam darbam Patiesības izzināšanā, tad priekš tāda cilvēka vēl nav viss zaudēts un ES varēšu viņam palīdzēt pat tad, kad aizejošais ApZiņas evolūcijas vilciens sāks kustību Mūžībā!
15. Tādēļ pie celtniecības plāniem uz Mūžību, ES ieteicu tādiem cilvēkiem, redzošiem sevi līdzās Dievam Lielajā Dievu Olimpā, paskatīties uz sevi ar viskašķīgāko skatu un vispirms uz personīgās PILNĪBAS līmeni, jo pilnīgs cilvēks ESMU cilvēks-Dievs, kura domnodarbe tālu ne cilvēciskota, jo viņa domas ESMU Dieva domas, bet viņa domnodarbe atbilst Dieva domnodarbei, apkārt sev radoša MĪLESTĪBU un PILNĪBU!
16. ES jau cilvēkus brīdināju daudzas reizes par to, ka tikai katordzniecisks darbs PAŠpilnveidošanā dod Cerības cilvēka LīdzJaunradei ar Dievu, tātad, dod Cerības uz glābšanu un, izejot no Kanona "Labāk mazāk, bet labāk", katra cilvēka priekšā (pasvītroju: sevišķi Kustības dalībnieku priekšā) stāv Mūžīgais uzdevums, vai Mūžīgais mērķis (nolemtais) PAŠpilnveidošanās! Pievērsiet uzmanību: PAŠPILNVEIDOŠANĀS, bet ne piedalīšanās Garīgās skolās, jo, savukārt, šo skolu skolotājiem būs jākārto savs un ļoti stingrs Eksāmens Dieva priekšā un kārtot šo Eksāmenu uz patību priekš šiem cilvēkiem būs maksimāli sarežģīti, jo Tiesības uz skološanu dodu tikai ES Pats!
17. Dieva priekšā visi cilvēki vienlīdzīgi, nav priekš Manis starp cilvēkiem pirmo un pēdējo, nav skolotāju un skolnieku, jo jūs visi zem Manas kontroles izejiet Eksāmenu vai apkopojiet Rezultātus savam grūtajam ceļam pie Dieva, jo taču, kā ES runāju, Planēta Zeme, kā bija tā arī paliek priekš cilvēkiem pārbaudījumu poligons, tātad, tas kurš nav gatavs nokārtot Eksāmenu, nav gatavs pāriet uz Jaunām (augstām) vibrācijām - uz Radītāja Monādēm, bet tas tikai apstiprina, ka viņam nav vietas Nākotnē, bet ja ļoti stingri - viņam nav vietas Mūžībā!
18. Neaizmirstiet: Mūžība PILNĪGA un Viņā valda stingra kārtība, un tikai uz eksperimentālā laukuma ar nosaukumu "Planēta Zeme", cilvēkiem dots, precīzāk, bija dotas eksperimenta Tiesības personīgās ApZiņas evolūcijai - izejot caur dažādu priekšstatu Haosu (tieši priekšstatu, bet ne Zināšanu par Dievišķo Telpu), caur reliģisko prikšstatu Haosu, tātad, caur citu priekšstatu par Mūžību, nepieņemšanu, sasniegt šajos smagajos Garīgās kārtības pārbaudījumos, bez kuriem vienkārši neiespējami Telpā radīt!
19. Un šodien, kad, lūk, jau deviņus gadus cilvēkiem tiek sniegtas Patiesas Zināšanas, kā ES runāju, pirmoreiz cilvēces vēsturē, ES Pats, Tēvs Absolūts, diktēju PATIESĪBU par Pasauluzbūvi (jo cilvēkiem jāredz "Gaisma tuneļa galā"), tad taču vienkārši un maksimāli saprotams, ka šo Patiesību nepieņemšanu ES būšu spiests uzskatīt, kā Dieva noliegšanu, kā soli uz pašiznīcināšanu!
20. Aicinu jūs saprast (bet ES ievēroju tendenci, pat Manas Kustības iekšienē, uz domu Haosu) ka tikai KĀRTĪBA, tātad tikai ATBILDĪBA par savām domām un par savu domnodarbi, var cilvēkus, Kustības dalībniekus, aizvest pie Vienota VESELUMA, bet bez "MĒS" radīšanas, vienkārši nevar kustēties uz priekšu - Jaunajā, Sestās rases realitātē!
21. Apkopojot rezultātus, lai arī iepriekš, izdariet no tā izmēģinājuma eksāmenu uz Gara PILNĪBU, jo nākošā gada aprīlī to darīt būs jau pārāk vēlu un uz šo Pēdējo Lielās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ Atgriezšanos uz OLIMPU momentu, Man galīgi jānosaka, ne tikai Pirmā GAISMAS Pulka Dalībnieku sastāvs, izlēmušu iesoļot ceturtajā dimensijā (Sestajā rasē), bet arī jānosaka, kas ir kas Mūžībā, un tas būs Mans pēdējais lēmums, jo izvēles laiks, tanī skaitā arī Manējais, IZBEIDZAS!
22. ES zinu, ka tālu ne visi no jums iesoļos Mūžībā, taču tā nebūs Mana izvēle, tas būs jūsu lēmums, jo jums nāksies izlemt savu likteni un ES jau teicu, ka rēķinos ar "trīssimt spartiešiem", kuri jau izvēli izdarīja un šī izvēle ESMU to izvēle, kuri būs ar Mani līdz galam un, kuriem nāksies galīgi izvēdināt priekšstatu Tumsu par Dievu, par Augstāko taisnīgumu un par Dievišķās Telpas PILNĪBU!
23. Taču Man netrīcēs roka kardināli izlemt cilvēku nākotnes jautājumus, tādēļ, ka Brīvas un Brīvprātīgas izvēles Tiesības bija DOTAS katram cilvēkam un, kā jūs runājiet "likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības", tas precīzi atbilst šodienas situācijai ne tikai Debesīs, bet arī Blīvajā plānā, kurš pirmais sāks savu Pārveidošanu, jo vārds TRANSMUTĀCIJA ir Planētas un cilvēka uz viņas, nākotnes raksturojums!
24. Ticiet Man, jūsu PASAULE nepaliks tāda, kāda tā ir pašlaik - pasaule ar izkropļotiem priekšstatiem par Dievu, tātad, ar izkropļotu cilvēciskās regularitātes sistēmu, iejauktu Garīgos maldos un Mamonā, jo tas neatbilst laika Garam un nesekmē Manas fraktālās līdzības ("mazā" cilvēka) PILNVEIDOŠANU, bet tas nozīmē, pasaule, Nākotnes neesoša un nespējīga adaptēties Jaunajā Mūžības RITMĀ!
25. Lūk, kādēļ ES aicināju jūs nebūvēt nākotnes plānus, jo tie būs plāni pašapmānam un Garīgiem maldiem, bet pavisam ne plāni cilvēku LīdzSadarbībai ar Dievu, tas īpaši redzams uz Manas komandas cilvēku-Dievu tiekšanās fona sasniegt Garīgo VIENOŠANOS, izejot neiedomājamus pārbaudījumus, kuri tikai sekmē, kā ES runāju, Garīgo BRIEDUMU/VĪRIŠĶĪBU, jo tikai tādos apstākļos formējas GAISMAS Dalībnieki, gatavi pieņemt ATBILDĪGUS un GUDRUS Dievu lēmumus!
26. Aicinu jūs saprast, ka sakarā ar to, ka ļoti drīz jums pašiem nāksies kļūt Garīgiem Skolotājiem (bet tā jau ESMU Dievišķa nodarbe) ES būšu spiests ļoti uzmanīgi pārskatīt Savu GAISMAS Dalībnieku sarakstu, jo viņiem pirmajiem nāksies nest Zināšanas cilvēkiem, meklējošiem pagātnes Tumsā ceļu pie Dieva, un tādu cilvēku uz Planētas būs miljardi! Šī jūsu domnodarbe ESMU tiešām cilvēku-Dievu domnodarbe, pacēlušos uz Olimpu un apzinājušos savas atbildības mēru par visas cilvēces nākotni!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-10.11.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.11.2013 ., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.11.2013.Skatījumu skaits: 572 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: