Galvenie » 2014 » Maijs » 6 » Tēva Absolūta Vēstījums 05.05.14. Un nav starp jums pirmo un pēdējo
07:53
Tēva Absolūta Vēstījums 05.05.14. Un nav starp jums pirmo un pēdējo

Tēva Absolūta Vēstījums 05.05.14. Un nav starp jums pirmo un pēdējo

1. Man nākas atkārtot, BAUŠĻU Kustības dalībniekiem, Pirmos Vārdus, un Man nākas jums prasīt, pieņemto Vēstījumu vietā Garīgai VIENOŠANAI, atkārtot visus DESMIT Baušļus, dāvātus jums jau kā GAISMAS Dalībniekiem, kuru Iesvētība/Постриг ESMU Svētā Krievzeme, tikai priekš tā, lai šie VĀRDI nepaliktu vienkārši kā vārdi, kaut arī ļoti labi, bet kļūtu vadoši priekš jums darbības uz DOMRĪCĪBU, jo Viņos ielikta filozofija, vai Nākotnes IDEJA visai cilvēcei!
2. Ticiet, ja jūs paskatītos cilvēces vēsturi tik, cik tas iespējams, tad viegli varētu izsekot, ka vēl nekad cilveces iekšienē nebija VIENLĪDZĪBAS - pasvītroju: VIENLĪDZĪBAS, dāvātas cilvēkiem no Dieva, tās VIENLĪDZĪBAS kura ESMU Debesīs, jo šī VIENLĪDZĪBA paredz vispirms GARA VIENLĪDZĪBU, Gara PILNĪBAS līmeņa nosacītu, tātad, iespējas Radīt Jaunu Telpu!
3. Paskataties cilvēces vēsturi, izlasiet Vecās Derības Rakstus un jūs redzēsiet, ka NEVIENLĪDZĪBA, tātad, varas klātbūtne bija vienmēr un bija pieņemama nepieciešamība vadīt cilvēkus, kas nekad neapmierināja visas kopdzīves dalībnieku puses, tomēr, daudziem cilvēkiem šķita, ka šī NEVIENLĪDZĪBA bija vienmēr un nāca jau no cilvēces sākotnes, no Sākumu Sākuma!
4. Taču gribu jums atgādināt, ka cilvēce (Pamatcivilizācija) pēc izcelšanās, tomēr, ESMU Dievi, nokāpuši no Debesīm un viņi nekādi nevarēja atnest sev līdzi cilvēku NEVIENLĪDZĪBU, tātad, attiecību NEPILNĪBU starp Dieviem, bet tagad arī starp cilvēkiem! Ticiet Man, nevarēja Dievi, stājušies uz Cietības, vienstundīgi izdalīties pirmajos un pēdējos, tātad pēc Vecās Derības terminoloģijas, tūlīt kļūt vieni saimnieki, bet citi vergi!
5. Rodas jautājums par to, kurš tad pirmais izdomāja cilvēku izdalīšanu pa klasēm un kurš tad pirmais izlēma, ka viņš pirmais, bet visiem pārējiem (tautām) jāpakļaujas spēkam un ne vienkārši spēkam, bet Mamona spēkam! Varu jums tūliņ teikt, ka NEVIENLĪDZĪBA uz Planētu bija to civilizāciju, vai to civilizāciju pārstāvju atgādāta, kuras Debesu Lielās VIENOŠANĀS pārkāpšanā, tātad, Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas pārkāpšanā, desantējās uz Planētas, ar savu klātbūtni izkropļojot Eksperimenta tīrību un radot papildus grūtības Pamatcivilizācijai cilvēku-Dievu ApZiņas formēšanā!
6. Tāda veida iejaukšanās Lielajā Eksperimentā tiešām kļuva papildus apstāklis cilvēku-Dievu pilnīgas ApZiņas formēšanā, kas atbīdīja (un uz ļoti ilgu laiku) Visuma Programmas noslēgšanas laiku! Tādēļ, ja ne Pamatcivilizācija, ja ne Hiperboreji, saliedējušies ap VIENĪGO Dievu, VIENPRĀTĪBĀ nodevuši Planētas VADĪBU Manās rokās, tad šis laiks varēja arī nepienākt nekad, vai pienākt pēc dažiem saules gadiem!
7. Taču viss īstenojās! Un Garīgā VIENOŠANĀS deva savus dīkstus un tagad, pat tik sarežģītos šodienas apstākļos, kad NETICĪBAS uguns grauj tautas un veselus kontinentus, var teikt pavisam pārliecinoši un stingri, ka cilvēce GLĀBTA un jaunā cilvēces vēsture sāk rakstīties Krievu valodā un no Jaunas lapas, uz kuras LIELIEM SĀKUMBURTIEM uzrakstīti TĒVA ABSOLŪTA Vārdi: "un nav starp jums pirmo un pēdējo", jo šie Vārdi Sākumu Sākums Jaunajai cilvēcei, jaunajiem cilvēkiem - cilvēkiem-Dieviem!
8. Gribu jums teikt, ka šie Baušļu Pirmie Vārdi ir priekš cilvēces JAUNI visā viņas vēsturē, jo, vispirms, viņi ir DIEVU VĀRDI, kuri bija izteikti tanī momentā, kad Dievi, precīzāk, Hiperboreji, nokāpa uz Cietības, jo tie DEBESU VĀRDI, tā DEBESU Patiesība - PILNĪBAS Patiesība!
9. Tādēļ gribu šodien precizēt, ka Pirmais Bauslis pārorientē visu jēgu un uzdevumus tiem no jums, kuri pirmie sasniedza cilvēku-Dievu ApZiņas līmeni un kuriem Pats Tēvs Absolūts aizliedza, bet var teikt, nerekomendēja Baušļus pārkāpt, jo tur, kur starp cilvēkiem-Dieviem ir NEVIENLĪDZĪBA, nav PILNĪBAS, tātad, nav Dieva, bet ja nav Dieva, tad VESELUMA Lielā evolūcija zaudē jebkuru jēgu!
10. Lūk, kādēļ Baušļu Pirmajiem Vārdiem cieši jāiegulst cilvēku-Dievu ApZiņā kā PATIESĪBAI, ticiet, pavisam ne ilūzijai, bet tieši PATIESĪBAI, Paša Tēva Absolūta dāvātai cilvēkiem-Dieviem, jo pretējā gadījumā, nekad nevar tikt sasniegta cilvēku-Dievu PILNĪBA! Atkārtoju: nedrīkst savienot cilvēku NEPILNĪBU (ja ir cilvēku izdalīšana pirmajos un pēdējos) ar Dieva PILNĪBU!
11. ES aicināju un aicinu jūs ne tikai uz iekšējās PILNĪBAS formēšanu, bet arī Kolektīva VESELUMA, kas nekad nevar tikt sasniegts, ja ir NEVIENLĪDZĪBA, ja Veselumā ir dalījums pirmajos un pēdējos! Ticiet, nevar rasties Svētās Krievzemes Dievišķā monarhija, ja sākotnēji Viņas pamatos ielikta NEVIENLĪDZĪBA! Un ja kāds no cilvēkiem domā, ka Dievišķā monarhija ir cilvēciskās monarhijas kopija ar monarhu vadībā, tad viņš dziļi maldās, jo Dievišķās monarhijas pamatā ielikta apspriešana starp līdzīgiem cilvēkiem-Dieviem, taču nav un nevar būt starp Dieviem pirmo un pēdējo!
12. Un ja uz milzīgas teritorijas no okeāna līdz okeānam kādam šķita, ka cilvēciskais NEVIENLĪDZĪBAS princips triumfēja, tad varu teikt, ka viņi sajauca durvis, bet tas nozīmē, nevar (nav tiesību) piedalīties PILNĪBAS radīšanā, jo paši iekšēji NEPILNĪGI! Vēl vairāk, varu teikt: cilvēki, piekritušie tādai NEVIENLĪDZĪBAI, arī NEPILNĪGI, tātad, pagaidām, ne cilvēki-Dievi, jo padevīgi piekrita Garīgai patvaļai un nevarēja attiecību NEPILNĪBAI pretstatīt savu iekšējo PILNĪBU!
13. ES negribu šodien nevienam pārmest, taču prasīt izpildīt BAUŠĻUS un, vispirms jau PIRMO BAUSLI, Man vienkārši pienākums, jo ja cilvēki neizpilda pašu Pirmo noteikumu - noteikumu Garīgai VIENLĪDZĪBAI, tad nav arī jēgas izstudēt pārējos deviņus BAUŠĻUS! Jaunās Telpas Pirmā NOTEIKUMA neizpildīšana vai nepareiza traktēšana jau ESMU Traģēdija, kas cilvēkus-Dievus pārvērš parastos "mazos" cilvēkos ar sagrozītu ApZiņu, tātad, iekšēju NEPILNĪBU!
14. Pasaule uz robežas Lielajai attīrīšanai ar uguni, kas, kā jau ES runāju, bija nepavisam ne cilvēku-Dievu aizdegta! Uzdevumi, kurus sev izvirzīja tie, kuri ņēma uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, ticiet, pavisam ne Dievišķi, tādēļ ES nevaru atbalstīt tos cilvēkus, Man atliek tikai nožēlot, ka izrādījās cilvēku-Dievu neesam tur, kur viss sākās!
15. Cilvēku-Dievu izrādījās neesam tur, kur valda tukši vārdi un Garīgie maldi un tas lieku reizi runā par to, ka nedrīkst spēlēties ar vārdiem un nedrīkst NETICĪBAS spēles spēlēt ar Dievu un ja cilvēku izvēle viņus bīda uz pašiznīcināšanos, tad ES neatbalstīšu vai neaizsargāšu, kaut vai tādēļ, ka šo cilvēku izvēle bija par labu NEPILNĪBAI, par labu Haosam, tātad, bija cilvēka, bet ne cilvēka-Dieva izvēle!
16. ES tik ilgi runāju par Pirmā BAUŠĻA nozīmi tādēļ, ka šī Pirmā pakāpiena neievērošanas dēļ, uz Dievu Olimpa iznīcinās veselas tautības ārpus Hiperborejas teritorijas, kas vienkārši nedrīkst būt, jo cilvēces nākotne un, protams, Hiperborejas Nākotne, saistīta ar Dievišķās Telpas Galveno KANONU - "Dievi savstarpēji vienlīdzīgi"!
17. ES jau brīdinu arī cilvēkus-Dievus: necenšaties pārnest cilvēciskās attiecības uz Dievu Olimpu, tādēļ, ka tas, pirmkārt, neiespējami, bet, otrkārt, to neviens arī neļaus, un tas, kurš sevi skaita pirmo, paliks pēdējais! Tādiem cilvēkiem Dievu GUDRĪBAS Skola būs jāiziet atkārtoti, jo starp Dieviem nav NEPILNĪBAS, tātad, nav arī NEVIENLĪDZĪBAS! Un ja Paša Tēva Absolūta Kustības dalībnieki to sapratīs, tad cilvēcei ESMU Nākotne, bet ja starp Manis izraudzītiem pamodās NEVIENLĪDZĪBAS instinkts, vai izredzētības instingts, tad varu jums apliecināt, ka tādiem cilvēkiem nav vietas starp cilvēkiem-Dieviem, šodien radošiem Jaunu Telpu - AUGSTĀKĀS kārtības Telpu, AUGSTĀKĀ taisnīguma Telpu!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
05.05.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-05.05.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.05.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.05.14.


 

Skatījumu skaits: 773 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: