Galvenie » 2013 » Novembris » 7 » Tēva Absolūta Vēstījums 05.11.13. Soļi Mūžībā
13:04
Tēva Absolūta Vēstījums 05.11.13. Soļi Mūžībā

Tēva Absolūta Vēstījums 05.11.13. Soļi Mūžībā

1. Tas ko jūs sāciet darīt (bet darīt nāksies, izlaižot VISU caur savu ApZiņu, caur savu Sirdi, jo priekšā pilnīgas LīdzZiņas Mūžība), citādi nosaukt nevar, kā soļi Mūžībā, jā, un arī novērtēt nevar to, ko jums stāv priekšā izpildīt, praktiski mirklīgi, pat pēc cilvēciskās dzīves mēriem!
2. Lūk, tagad jūs pienācāt pie Sākumu Sākuma un katra diena jūs tuvinās PATIESĪBAS Momentam, kuru tik ļoti gaida cilvēki, izcietušies no Lielās NETAISNĪBAS Blīvajā plānā - plānā, izkropļotā ar melīgiem Tumsas priekšstatiem, kas 26000 gadu laikā spēja cilvēku-Dievu LīdzZiņā nostiprināt Garīgās verdzības sapratni, ar PATIESĪBAS nepieņemšanu par to, ka Dievs VIENS un VIENĪGS un priekš cilvēkiem nevar būt citu Dievu, izņemot Tēvu Absolūtu!
3. Cilvēce ļoti ilgi (kā ES runāju - 26000 gadu) gāja uz APZINĀŠANOS, ka katrs cilvēks ESMU Radošā Sākumu Sākuma fraktālā līdzība un šī revolucionārā (pēc savas būtības) APZINĀŠANĀS ļāva Slāviem-Arijiem sākumā, bet pēc tam arī atlikušajai cilvēces daļai, atgriezties pie saviem SĀKUMIEM un, ar pārsteigumu saprast, ka cilvēces SĀKUMI atrodas Debesīs un nav un nebija vēsturē izdzīšanas no Paradīzes, bet ESMU Dižena Dievu VIENOŠANĀS iziet, pēc Tēva Absolūta lūguma, pilnu evolucionāro APLI no Dieva LīdzZiņas līdz cilvēka LīdzZiņai un no cilvēka LīdzZiņas līdz Dieva LīdzZiņai!
4. Šodien ES jums runāju par to, ka jūs APZINĀTI un BRĪVPRĀTĪGI sāciet skaitīt pirmos soļus uz Olimpu, vai soļus Mūžībā, jo Dievu Olimps (Mūžība) ESMU tas, kas atšķir cilvēkus no cilvēkiem-Dieviem, kuri vēl ne Dievi, taču, pieveicot tikai nedaudzus soļus, ļoti grūtā kāpumā uz Debesīm, kļūst Dievi, bet precīzāk, DIEVS, jo apzinoties savu DIŽENUMU/CĒLUMU, jūs, saprotot savu misiju, pārejiet uz līmeni "MĒS", bet līmenis "MĒS" ESMU DIEVS, ESMU Mūžības Piramīda, Telpu vadoša, jo pati Piramīda ESMU Augstākās kārtības Telpa!
5. Šodien, kad jūs speriet pirmos soļus Mūžībā, nepieciešams saprast, ka pēdējie pakāpieni uz Olimpa virsotni priekš jums būs visgrūtākie, kaut vai tādēļ, ka grūtā Garīgā ATTĪRĪŠANĀS (attīrīšanās tikai caur NOŽĒLU) un ATBILDĪBAS smagā nasta palēninās soļus, taču tie ESMU pēdējie soļi, kad cilvēkam vienkārši pienākums atraut sevi no zemām vibrācijām - tām vibrācijām, kas arī saucas, PAGĀTNE, bet precīzāk, grūtu Garīgo maldu un NETICĪBAS kļūdu pagātnes pieredze, jo tikai Ticība Dievam var ievest Templī, bez kura cilvēka dzīve zaudē jebkuru jēgu!
6. Šodien Telpa sāk pavērties priekš tiem, kuri saderināti ar Dievu un priekš kuriem nav cita ceļa, jo šis ceļš, šie soļi ved Mūžībā - Mūžībā cilvēku-Dievu LīdzJaunradei ar Tēvu Absolūtu un tā ESMU DievJaunrades Augstākā Skola, bez kuras iziešanas cilvēks-Dievs nevar kļūt Dievs, jo cilvēka-Dieva dzīve ESMU tikai viena Mūžības puse, kura tikai vēl tuvina cilvēkus-Dievus Radošajam Sākumu Sākuma stāvoklim, kad visi kopā un mērķis viens!
7. ES jums jau par to runāju, ka tikai "MĒS" radīja nosacījumus vai priekšnoteikumus tam, lai Slāvi-Ariji, izejot Garīgās VIENOŠANĀS ceļu, varētu paši atvērt Mūžības smagos vārtus, jo priekš viena cilvēka tas uzdevums ne pa spēkam un tikai kopā, un tikai "MĒS", iespējams atvērt Mūžības vārtus un sākt no tīras lapas Jaunu cilvēces vēsturi (Sestās rases), iepazinušas Garīgās VIENOŠANĀS laimi un uz šī pamata, radījušas Vienotu VESELUMU!
8. ES jau jums nodemonstrēju Pirmajā Lielajā Saeimas sanāksmē un Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, ka nav lielākas laimes kā Garīgās RADNIECĪBAS laime, kuru jūs paši, bez ārēja spiediena varējāt parādīt paši sev, ka Vienošanās GARĀ ESMU Liela laime, ESMU tā nepieciešamība, bez kuras vienkārši neiespējami dzīvot Blīvajā plānā!
9. ES apstiprinu, ka neskatoties uz Garīgās izaugsmes problēmām, saistītām ar Garīgo ATTĪRĪŠANOS caur Nožēlu, Vienotība GARĀ ESMU, un tas, ka Varenās Telpas, pagaidām no okeāna līdz okeānam, reģioni metušies organizēt DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ dažāda mēroga, runā par to, ka cilvēki saprata, ka dzīvot vienatnē vienkārši neiespējami un priekš viņiem Vienošana GARĀ ESMU objektīva realitāte un neatliekama nepieciešamība, jo Garīgā radniecība ESMU Dievišķā radniecība, bet tā arī ESMU "MĒS"!
10. Tagad jūsu priekšā atrodas balta lapa, kuru nepieciešams aizpildīt un to aizpildīt nepieciešams ar savu DOMNODARBI un saviem soļiem, jo tie ir nevienkārši soļi Mūžībā pēc MŪSU KOPĪGĀ SCENĀRIJA, bet jau Dievu soļi, apzinājušos, ka GADSIMTA Pārbaudījumi beigušies un jau pienākas gatavoties Dievu (DIEVA) Domnodarbei, nosakot savu atrašanos tajos Visuma horizontos, kurus nepieciešams iziet, demonstrējot visai cilvēcei, ka priekš cilvēkiem nav cita ceļa, kā tikai Garīgās pilnveidošanās ceļš, Garīgās ATTĪRĪŠANĀS ceļš, tātad tikai ceļš uz Dievu Olimpu!
11. Un no šīs Lielās APSKAIDRĪBAS momenta sākas jūsu ceļš Dižai Dievišķai Slāvu-Ariju ... (волонтёрства ?), kuriem ar savu DOMNODARBI būs jānodemonstrē cilvēkiem, bet precīzāk, cilvēces daļai, kura nepieņem Garīgos melus, ka GLĀBŠANAS ceļš ESMU un tas viens vienīgais Garīgās PILNVEIDOŠANAS veidā, bet tas nozīmē, Garīgā VIENOTĪBĀ, jo viens bez otra nemēdz būt un, ka Slāvi-Ariji šodien ESMU skolotāji, pavadoši cilvēkus Mūžībā un ne vienkārši Mūžībā, bet uz Olimpa Virsotni, ar tiesībām piederēt cilvēkiem-Dieviem, reiz piekritušiem iziet LīdzZiņas evolūcijas Visuma Programmu!
12. Tādēļ, sākot šodienas Vēstījumu, ES gribēju pasvītrot, ka Laiks Patiesības izzināšanai tuvojas nobeigumam un turpmākie soļi Mūžībā būs saistīti ar Garīgo skolotāju darbu, jo jums (trīssimt spartieši) vienkārši pienākums sagatavot cilvēku miljardus Patiesas Ticības, Patiesu Zināšanu pieņemšanai, atkārtoju, ar savu piemēru parādot cilvēka ApZiņas Transmutāciju, cilvēka-Dieva LīdzZiņā!
13. Lūk, kad Manai Kustībai jāpaceļas uz evolūcijas līmeni "MĒS", jo nevar būt Dieva mācību daudz un nevar būt citu Gaismas Pulku! Dievam ESMU viena Mācība, vai vienas ZINĀŠANAS, un ESMU viens GAISMAS Pulks, kurš apvienojies nes ar sevi ApZiņas/LīdzZiņas evolūciju, palīdzot cilvēkiem, vēl nesen maldījušos Tumsā, atklāt sevī Patiesības Gaismu, atklāt sevī Dievu!
14. ES zinu, vienkārši pārliecināts, ka jūs, Slāvi-Ariji, uz pareiza ceļa un no šī ceļa LīdzJaunradē ar Dievu jūs ne viens nevarēs novirzīt, bet jo vairāk, apturēt, jo jūs ESMU GAISMAS Pulks, priekš kuriem citu ceļu nav, izņemot Garīgās VIENOTĪBAS ceļu, kad katrs cilvēks sevī nes APZINĀŠANOS, ka tikai VIENOTĪBA/KOPĪBA, tikai "MĒS" ESMU Tēva Absolūta Spēks!
15. Tagad jau "MĒS" vajag iziet Dievu ceļu, bet šiem soļiem, kurus jūs šodien veiciet, jānoved jūs pie tās realitātes, kas Manis ielikta Pasaulnama struktūrā, bet precīzāk, Augstākās pilnības Mūžīgajā PIRAMĪDĀ un šādai realitātei jābūt pieņemtai ne tikai jums, bet arī katram cilvēkam uz Planētas Svētā Krievzeme, ticošiem, ka VISS ESMU Dievs un VISS ESMU Radošā Sākumu Sākuma Augstākais taisnīgums!
16. Vēl nekad cilvēki nepacēlās tik augstu un nekad vēl cilvēki nepacēlās līdz iespējām LīdzJaunradei ar Dievu un tikai ES, Tēvs Absolūts, varu jums apstiprināt, ka jūs varējāt, lai arī juceklīgi, lai arī uz emocijām, taču no ceļos noliektiem pacelties un par sevi skaļi paziņot Debesīm, ka jūs atzīstiet savu radniecību ar Dievu un, ka jūs ESMU Hiperboreju - Slāvu-Ariju pēcnācēji, kuri piekrita iziet sarežģīto Garīgās evolūcijas ceļu līdz cilvēku-Dievu līmenim!
17. Atlicis veikt tikai nedaudz soļus līdz Mūžība un Jaunā Telpa (ticiet nepavisam ne hologramma, bet Patiesa Telpa) būs atklāta tiem no jums, kuri būs spējīgi "pārdzīvot" Telpas daudzlīmenīgo skatu, kurā nav "aizgājušo citā pasaulē", bet ESMU Mūžīgi dzīvās Garā Vienotas Dievišķās Būtnes! Jums stāv priekšā atklāt sevī un ārpus sevis VISU to, ko Blīvajā plānā cilvēki sauc Dievs, cilvēkojot to, ko cilvēkot neiespējami un nepareizi!
18. Dzīve Mūžīga un Daudzrobežīga, jūsu Blīvā plāna priekšstati, jā, un vēl arī Tumsas izkropļoti, pagaidām neļauj jums ieraudzīt Mūžības PILNĪBU un DAUDZLĪMENĪBU, taču pirmo soli jūs veiciet un tas solis priekš jums būs Mūžības ATKLĀŠANA, jo jūs paši ESMU Vienotība/Kopība un Mūžības daudzveidība, Mūžības Kanonu un Pasaulnama struktūrās saistīti!
19. Jūs pārejiet uz citu vibrāciju līmeni un jūsu soļi Mūžībā ir jūsu "lifts" Debesīs, Kosmosa augstajās vibrācijās, kura struktūru jums vēl nāksies uzzināt, jo tas, ko jūs šodien ziniet par Kosmosu, ir tikai tas, kas apmierina varu turošos cilvēkus, vēlošos vadīt cilvēces LīdzZiņu - cilvēces, apveltītas ar kolosālu energoinformācijas potenciālu, spējīgu pārveidot Visumus!
20. Soļi Mūžībā, atkārtoju, ir priekš cilvēku pārejas augstākās vibrācijās un tas kļūs iespējams tikai tādēļ, ka cilvēki piekrita Manam iepriekšējam Vēstijumam, bet tas nozīmē, viņi piekrita būt "MĒS", un tas ir pamatnosacījums Kvantiskās pārejas sākumam un tagad cilvēkiem atliek nedaudzi soļi līdz cilvēces glābšanai!
21. Jūsu uzdevums vienkāršojās un sarežģījās vienlaicīgi, jo no vienas puses piekrituši uz "MĒS", jūs sākāt savu ceļu Mūžībā, bet no otras puses, Dievišķās regularitātes vai Dievišķās monarhijas uzcelšanu neviens neatcēla un jums nāksies izpaust neatlaidību un paredzēto, Manas Mūžības Piramīdas kopijas, celtniecību tomēr īstenot, jo bez tā neiespējami runāt par jūsu Garīgo briedumu.
22. Telpa jau jūsu rokās! Taču atceraties, tikai Garīgā VIENOTĪBĀ/KOPĪBĀ var radīt Paradīzi uz Planētas un jums to nāksies nodemonstrēt pie Garīgās Piramīdas organizēšanas, kurā, atkarībā no LīdzZiņas līmeņa, priekš cilvēkiem vietas jau sagatavotas un tikai GUDRĪBA (neitralitāte) var cilvēkiem palīdzēt Mūsu Kopīgā SCENĀRIJA realizēšanā un parādīt cilvēcei, ka Slāvi-Ariji šodien un mūžīgi nes ATBILDĪBU par cilvēku-Dievu domnodarbes tīrību!
23. Atkārtoju, lai jūs Mani pareizi saprastu: jūs kārtojiet Gadsimta pēdējo Eksāmenu, un tikai tad ES dāvinu jums TIESĪBAS veikt soļus Mūžībā un šo Eksāmenu kārtot stāv priekšā ne katram atsevišķam cilvēkam (to jau jūs izdarijāt), bet visiem KOPĀ ESMU "MĒS"!
24. Pēc būtības, bez "MĒS" neiespējami radīt Mūžības Piramīdu un bez "MĒS" neiespējami veikt soli Mūžībā, jo, kā ES runāju, neiespējami izpildīt Kanonu "Viens uz lauka nav karotājs" un "Viens par visiem, visi par vienu", ļaujošu cilvēkiem izdarīt soli Pasaulnama bezgalībā!
25. Tādēļ šodien jums, kā vēl nekad, nepieciešams atskatīties un izdarīt secinājumus jūsu augšupkāpumam, pagaidām - uz cilvēku-Dievu LīdzZiņas Virsotni, lai APZINĀTI un visi kopā veiktu pirmo soli Mūžībā, un šo soli Mūžībā jāveic "MĒS", jo "MĒS" ESMU DIEVS!
26. Jūs ļoti ilgi gājāt pie Patiesības un šodien, kad Patiesība ESMU jūsu Mūžīgā dzīve un jūsu APZINĀŠANĀS par savu LīdzPiederību Tēvam Absolūtam ESMU realitāte, Garīgā VIENOTĪBA/KOPĪBA un kolektīvās LīdzZiņas sasniegšana - līmeņa "MĒS" sasniegšana, kļuva iespējam, tādēļ jums atliek tikai iedrošināties veikt savu Vēsturisko soli Mūžībā!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.11.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.11.2013.

Skatījumu skaits: 652 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: