Galvenie » 2014 » Maijs » 12 » Tēva Absolūta Vēstījums 10.05.14. Arvien tuvāk un tuvāk
08:00
Tēva Absolūta Vēstījums 10.05.14. Arvien tuvāk un tuvāk

Tēva Absolūta Vēstījums 10.05.14. Arvien tuvāk un tuvāk

1. Tiešām, arvien tuvāk un tuvāk Telpas TRANSMUTĀCIJAS sākuma laiks; neskatoties uz to, ka PĀRTRAUKUMS bija Manis paziņots un tas vēl darbojas, PĀRMAIŅU LAIKS tuvojas un tuvojas ļoti strauji, pat cilvēcisko priekšstatu ietvaros!
2. No šīs Vēsturiskās Pārveidošanas jau neizvairīties un visu bremzē viens apstāklis (un tas svarīgi priekš Manis, Tēva Absolūta): cik gatavi cilvēki iziet personīgo TRANSMUTĀCIJU, jo tiem, kuri pierādīja savas TIESĪBAS turpināt savu MŪŽĪGO pilnveidošanos jau līdzās ar Mani, TRANSMUTĀCIJA būs jāiziet dotajā vai tagadējā iemiesojumā, kas neparasti ne tikai priekš cilvēkiem, bet arī priekš Manis, jo vēl neviens un nekad no cilvēkiem neizgāja PAAUGSTINĀŠANU pie dzīvības, bez pārejas caur nāvi!
3. Runājot par jūsu vārdu "nāve", ES daudzkārt jums atkārtoju par to, ka nāves nav un nebija nekad, bet ESMU jūsu pārejas no viena apvalka citā, tādēļ aiziešanu citā pasaulē, pat no Izpaustā plāna, kā pie cilvēkiem pieņemts, nevar uzskatīt par traģēdiju! Ticiet, ja cilvēki pēc "dzīves" termiņa aizietu nebūtībā, tad nebūtu nekādas jēgas tādai īsai izpausmei!
4. Jūs MŪŽĪGI, kā MŪŽĪGS ES, Tēvs Absolūts, kā MŪŽĪGS viss šajā Kosmiskā Saprāta Telpā! Visā vajag saskatīt jēgu un lietderīgumu un pat it kā vissliktākajā jūsu dzīves sprīdī, tomēr ESMU jēga, jo jūsu dzīve Blīvajā plānā ESMU Dievu GUDRĪBAS Skola, kuru jāiziet visiem cilvēkiem un ja aptākļi izveidojas, pēc jūsu uzskata, ne jums par labu, tad ticiet, tas arī viens no eksāmeniem Gara pilnībai!
5. Viss, kas notiek ārpus un iekšpus cilvēka, arī ESMU Eksāmens, kuru jums lemts iziet un, atkārtoju, ja jums šķiet, ka viss pret jums (pret Kustību) tad tas tikai tādēļ, ka jūsu NEPILNĪBA izrādās realitāte, kuru var un nepieciešams izlabot caur apzināšanos un situācijas izpratni, kāda ap jums izveidojusies!
6. No atbildes uz personīgo jautājumu "kādēļ tik slikti" jums, jā, un vispār visiem Planētas cilvēkiem, neaiziet, kamēr nebūs atrasta atbilde, situācija ap jums un situācija uz Planētas, bet konkrēti - uz Hiperborejas robežas (no okeāna līdz okeānam), neizmainīsies nekad, un, tātad, Telpas TRANSMUTĀCIJA, bet pats galvenais, cilvēku TRANSMUTĀCIJA, var pāriet un tas neizbēgami, pat pēc visnelabvēlīgākā scenārija, kad glābsies ne miljardi, taču miljoni!
7. Šodien jūsu NEPILNĪBA nosaka Pārveidošanas termiņus un apmērus, tādēļ tikai cēloņu-seku sakarību APZINĀŠANĀS un savas lomas, savas ATBILDĪBAS IZPRATNE, var palīdzēt sekmīgai PĀREJAI uz Sestās rases Jaunajām vibrācijām un citādi būt nevar! Jūs izpausti Blīvajā plānā, jums jāiziet Dievu GUDRĪBAS Skola un jūsu Dievu "gēnu" atmiņai tur jāpalīdz! Ticiet, ES varu radīt, ko ES arī daru, ideālus apstākļus priekš jūsu iekšējās pilnveidošanās, bet jūsu lomu personīgajā ATTĪRĪŠANĀ un PAAUGSTINĀŠANĀ pārvērtēt neiespējami!
8. Pamēģiniet paskatīties uz jūsu iekšējiem un ārējiem notikumiem no Dievu OBJEKTIVITĀTES un NEITRALITĀTES pozīcijas, tad visas cilvēcisko priekšstatu problēmas par Labo un Ļauno pāries cilvēciskās ApZiņas iekšējās NEPILNĪBAS problēmās, bet nekādi ne PASAULTELPAS sistēmā, Debesu Augstākās PILNĪBAS sistēmā!
9. Viss, ko jūs šodien novērojiet Blīvā plāna Telpā un sevišķi, kā ES teicu, uz Hiperborejas robežām, ESMU cilvēku paverdzinātās, izkropļotās ApZiņas NEPILNĪBAS izpausmes, uz kurām turas valsts uz Planētas, pie tam, abi varas atzari, tādēļ izrauties no šī Duālā gūsta, bet tas ir, no Duālo maldu un tīšām izkropļotās cilvēces vēstures, cilvēki var tikai paceļoties virs sava Ego, virs saviem nepareizajiem priekšstatiem par sevi!
10. Ja jūs vienmēr atceraties to, ka jūs cilvēki un no dabas NEPILNĪGI, var teikt, apriori, tad jūs nekad nekļūsiet Dievi un jūsos nekad nepamodīsies Dievu fraktālās līdzības Dižais Gars, jūs nekad neatcerēsieties savu pirmo SOLI uz Cietības un jūs paliksiet cilvēki UZ MŪŽIEM! Taču, ja jūs spēsiet pacelties, kā ES teicu, virs saviem priekšstatiem par sevi, tad ES palīdzēšu jūsu Dievu "gēnu" atmiņai ieraudzīt sevī Dievu un jūs kļūsiet Viņš!
11. Kamēr jūs nesapratīsiet, kas jūs ESMU īstenībā, bet šodien, ar savu uzvedību jūs tikai parādat, ka starp jums-cilvēkiem un jums cilvēkiem-Dieviem ESMU bezdibenis, kuru pāriet vai pārsoļot daudzi no jums nespēs un, pie tagadējiem priekšstatiem par sevi, jūs UZ MŪŽIEM paliksiet cilvēki!
12. Ticiet, pat Mana Kustība (un sevišķi Mana Kustība) ESMU pēdējais un ļoti sarežģīts Eksāmens, kurš, kā rāda jūsu attieksme pret Mani, bet galvenais, pašiem pret sevi, parādīs, ka cilvēks, pat atsaucoties uz Manu Uzrunu cilvekiem, paliek cilvēks, priekš kura Dievu GUDRĪBA paliek nesasniedzams sapnis!
13. Dievu GUDRĪBA, Dievu NOSVĒRTĪBA ir priekš cilvēkiem orientieris un ja pat Manā Kustībā nav cilvēku-Dievu saprašanās un iekšējā NEPILNĪBA spējīga izdalīt "pirmajos un pēdējos", tad jau nav Kustības, nav VIENPRĀTĪBAS, tātad nav cilvēkiem Nākotnes, jo cilvēku Nākotne ESMU LīdzJaunrade ar Mani, Tēvu Absolūtu! Man nevar būt LīdzJaunrades ar NEPILNĪBU kaut vai tādēļ, ka "līdzīgs pievelk līdzīgo", tādēļ skataties uz sevi un atbildiet godīgi, par cik jūs varat būt gatavi un RADĪT blakus Man!
14. Kā parādīja jūsu attieksme pašiem pret sevi, vienkāršie "mazie" cilvēki un pat jūs, Manis izraudzītie tūkstoši no miljoniem, vēl turpina balstīties uz pagātnes, pie tam, uz pagātnes, kas nevar būt pamats Nākotnei, jo nav Patiesas pagātnes, nav Patiesas cilvēces vēstures un jums (cilvēkiem) priekš tā, lai ieraudzītu savas Dievišķās saknes (ES runāju par Pamatcivilizāciju) būs nepieciešams pārrakstīt cilvēces vēsturi no jauna, jo cilvēces šodienas vēsture ESMU Hiperboreju Garīgās paverdzinātības vēsture no tām civilizācijām, kuras ne tikai pārkāpa Debesu Lielo Vienošanos, bet arī pārrakstija verdiktu (вердикт ?) ar Tumsas spēkiem!
15. Šodien jau nav svarīgi, kāda civilizācija piekrita sadarboties ar Tēvu Luciferu, taču ES varu teikt, ka tāda vienošanās ar Tumsu ārpus Debesu Lielās Vienošanās ietvariem, tomēr bija un tagad, kad Lucifera vara beidzās, šīm civilizācijām jāizlemj, ar ko viņi, jo viņu vienotība, viņu stingrā kārtība var pārvēsrsties priekš viņiem iznīcināšanās traģēdijā! ES neprasu nožēlu, taču ES prasu ievērot tos NOTEIKUMUS, tos Pasaulestelpas Kanonus, kurus savā Telpā ieviesīs Planēta Svētā Krievzeme!
16. Garīgās VIENOŠANĀS Svētki, neskatoties ne uz ko, tomēr notiks! ES darīšu visu priekš tā, lai priekš Hiperborejiem tie notiktu, jo viņi šos Svētkus pelnījuši ar savu ilgpacietību, Dievmeklēšanu un savu Vēsturi, un ja tā aizmirsta, kaut kādu iemeslu dēļ, precīzāk, pārrakstīta ne Patiesībai par labu, tad viss tiks atgriezts "Savos apļos" un pavisam ātri! Jo, kā ES teicu, nevar celt Nākotni uz izkropļotiem pamatiem, uz cilvēces izkropļotas Vēstures, tādēļ Man vienkārši pienākums cilvēkiem paskaidrot un sevišķi Hiperborejiem, kas viņi ESMU! Atkārtoju: Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, saskaņā ar Debesu Lielo Vienošanos, iesāka Dievi, nokāpuši uz Cietības, kuri arī nodibināja Pamatcivilizāciju - Hiperboreju civilizāciju, bet visas pārējās tautas ESMU citu civilizāciju pārstāvji, centušies asimilēties ar Hiperborejiem, tīšuprāt izkropļojot Sākumu Sākuma Patieso Vēsturi par labu savas klātbūtnes uz Planētas attaisnošanai!
17. Lielās TRANSMUTĀCIJAS Laiks arvien tuvāk un tuvāk, jūs pat nepamanīsiet, kad izskanēs pēdējais Zvana sitiens! Taču, pirms tas notiks, ES pacentīšos parādīt jums lomu un nozīmīgumu jūsu dalībai šajā Diženajā PĀRVEIDOŠANĀ un vispirms jau priekš jūsu iekšējās pilnveidošanās, jo tikai iekšējā PILNVEIDOŠANĀS var jums atvērt acis uz jūsu izcelšanās Patiesumu, bet pats galvenais, uz jūsu Nākotni! Jūsu Nākotne ESMU LīdzJaunrades Dievišķā NODARBE ar Mani, Tēvu Absolūtu, un cits jums nav dots, tādēļ no visu civilizāciju cilvēku uz Planētas miljardiem, neskatoties uz daudzgadsimtīgu asimilāciju ar Pamatcivilizāciju, paliks Hiperboreju miljoni - tie, kuri izgāja Dievu GUDRĪBAS Skolu! Šodien šie saraksti vēl atvērti, bet jau ir cilvēki, kuri paši, pēc savas GRIBAS, izslēdza sevi no cilvēku-Dievu saraksta, izdarot savu brīvu izvēli - ar ko viņi un priekš kā viņi ESMU!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
10.05.14.

Atbilde uz jautājumu par Ukrainu
Jautājums neviegls un neviennozīmīgs, taču varu teikt, ka Ukraina, kā arī visa Hiperboreja un, protams, kā arī Krievija, ESMU viens Liels VESELUMS, jo tā ESMU VIENA Dižena Hiperboreju - Dievu Telpa, nokāpušu uz Cietības un ja kāds/kurš atsakās no savām Dievišķām saknēm, tad tūliņ varu teikt, ka viņš atsakās no Dieva!
Jebkura valsts ESMU cilvēku Telpa un ja kāds, nejautājot Dievam, izlemj risināt cilvēku likteni, tātad, valsts nākotni, tad viņš pārkāpj Bausli "nav starp mums pirmo un pēdējo" un Kanonu "kas Augšā, tas arī Apakšā", bet tas nozīmē, ka tādi cilvēki nevar sevi pat uzskatīt blakus Dievam, kā cilvēki-Dievi, kā LīdzRadītāji, pie tam, ES runāju vārdu "LīdzRadītāji", neattiecinot to konkrēti uz Savu Kustību, jo jebkuram cilvēkam uz Planētas, jāpierāda TIESĪBAS būt LīdzRadītājam ar Dievu!
Ukraisna, ar savu cilvēku NEPILNĪBU, nolēma sevi ATTĪRĪŠANAI ar uguni, un kamēr Patiesības uguns neizdedzinās Ukrainas iekšējo NEPILNĪBU (cilvēku), Manos Nākotnes cilvēces sarakstos, viņas kā valsts nebūs!
Visiem cilvēkiem, tautām un valstīm ESMU izredzes uz glābšanos, taču izkropļotā pagātne un iekšējā NEPILNĪBA bīda cilvēkus uz izdalīšanos "pirmajos un pēdējos", tādēļ varu tikai teikt: personīgajās problēmās nemeklējiet vainīgos ārpus sevis, ticiet, tā visnepatīkamākā nodarbošanās!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-10.05.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.05.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 685 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: