Galvenie » 2014 » Maijs » 17 » Tēva Absolūta Vēstījums 15.05.14. "Nemīlīgais" Maijs
00:53
Tēva Absolūta Vēstījums 15.05.14. "Nemīlīgais" Maijs

Tēva Absolūta Vēstījums 15.05.14. "Nemīlīgais" Maijs

1. Man nākas pāriet pie jums zināma vēsturiskā fakta daudztūkstošīgā brīdinājuma un ES runāju jums (cilvēkiem): šodien izskanēs kārtējais Dieva brīdinājums par to, ka joki beigušies un PĀRMAIŅU Laiks virs jums samilzis kā milzīga tūce/mākonis, aiz kā jau sauli arī vairs neieraudzīt!
2. Ārējie notikumi bīda jūs uz iekšējās aktivitāties izpausmi, kas pavisam nelīdzinās VĒROŠANAI (СОЗЕРЦАНИЕ ?), vēl vairāk, VĒROŠANA šodien ļoti bīstama, jo Pasaule uz milzīgas UGUNS ATTĪRĪŠANAS robežas (negribas teikt vārdu "kara"), kas obligāti skars Planētas visas teritorijas un visas tautas, jo, atkārtoju, tikai caur ATTĪRĪŠANU ar uguni būs jānorit TRANSMUTĀCIJAS periodam, pie tam, ES pasvītroju, tieši TRANSMUTĀCIJAI, bet ne Pārveidošanai!
3. TRANSMUTĀCIJA arī atšķiras no Pārveidošanas ar to, ka TRANSMUTĀCIJA ir visskarbākā Pārejas forma, bet par cik šodien MĒS runājam par visu Laiku LIELO Pārveidošanu, un tieši tas arī jūs sagaida, tad vārdu "Pārveidošana" var uzskatīt tikai kā vieglu pagriezienu, bet ne sagaidāmo cilvēces Vēstures spējo apgriezienu!
4. ES tieši gribu arī pasvītrot, ka cilvēces vēsture ne vienkārši izmainīsies, bet izies Vēsturiskās TRANSMUTĀCIJAS etapu, kuram cilvēces Vēsture jāizmaina (un tas tā arī būs) principiāli un KARDINĀLI! Ticiet, tādu PGRIEZIENU (РАЗВОРОТА ?) cilvēces Vēsture vēl nezināja/nepazina, iespējams, tādēļ cilvēki tik viegli/vienkārši uztver Manus Brīdinājumus, Manus Vārdus par to, ka Pasaule pārcietīs Vēsturisko Pārveidošanu, kas skars ne tikai un ne tik daudz Dabu vai Planētu, cik pašus cilvēkus, kuriem lemts, un no tā neizvairīties, iziet Lielo UGUNĪGO ATTĪRĪŠANOS!
5. Jau nevar neko izmainīt vai izlabot, šī gada Maijā cilvēki nonāca pie tās līnijas, aiz kuras sākas Jaunā LAIKA skaitīšana un priekš kāda šis Maijs kļūs ne gluži mīlīgs, jo tikai Garā, tikai KOPĪBĀ ESMU GLĀBŠANA no Uguns, Tumsas izprovocētas un NETICĪBAS aizdedzinātas, jo priekš NETICĪBAS cilvēkiem un Tumsas Armijas, palikušiem bez vadības un bez idejas, nav vietas ne tikai uz Planētas, bet arī Mūžībā un samierināties ar šiem apstākļiem viņi nekādi nevar, bet pie pasīvas VĒROŠANAS, lai arī TICĪBAS cilvēku un Manas Kustības cilvēku, bet vēl precīzāk, GAISMAS Dalībnieku, viņiem rodas cerība atspēlēt nenoturētās vai zaudētās pozīcijās!
6. Tādēļ Tumsa nesnauž, Tumsa gatavojas dot pēdējo triecienu, un priekš tā, lai tas nenotiktu, ES vienkārši spiests paātrināt Telpas TRANSMUTĀCIJU, lai nepieļautu atgriezšanos pie Garīgā Haosa un apturētu bīstamību Debesīs atjaunot nesaskaņu! ES nevaru pieļaut ar tādām grūtībām atjaunotās Debesu NEITRALITĀTES izjaukšanu uz kuru ES gāju vairākus Saules gadus!
7. ES jau jums par to runāju, ka ES nevaru šodien atstāt tos cilvēkus-Dievus, kuri ar savu VĪRIŠĶĪBU, savu GUDRĪBU un savu MĪLESTĪBU spēja atjaunot Debesu NEITRALITĀTI, tādēļ, pat tad, kad TRANSMUTĀCIJA jau sajūtama arvien asāk un asāk, bet precīzāk Vēsturiskās Pārveidošanas sākuma moments jau valda uz Planētas, ES radu buferzonu uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, lai norobežotu vai aizsargātu tos, kuri pieņēma LĪDZSADARBĪBAS ZVĒRESTU ar Mani, Tēvu Absolūtu!
8. ES pieņemu jūsu pasivitāti, jūsu tukšo VĒROŠANU tikai līdz tam laikam, kamēr šī negribēšana neietekmēs senizlemto notikumu Vēsturisko gaitu un šodien, kad uz jūsu teritorijas deg Garīgās nepieklājības, Garīgās Tumsas ugunskuri, palikt ārpus dalības jau vairāk nevar neviens, tādēļ ES gaidu jūsu UZSTĀŠANOS, taču šīs uzstāšanās formu ES atstāju jūsu ziņā, jo jūsu nepareizi saprasta Dieva izteiksme var pamudināt cilvēkus, Garīgi nesagatavotus, uz drāmu, bet iespējams arī uz pašiznīcināšanās traģēdiju!
9. Lai tas nenotiktu, bet Man to nevajag, kā arī jums pašiem nevajag, aicinu jūs, pirms pāriet pie DOMRĪCĪBAS, padomāt, jo ES no jūsu puses sagaidu Dievu DOMRĪCĪBU, taču nekādi ne cilvēku, jo cilvēku domrīcība ir postīšanas domrīcība, bet Dievu DOMRĪCĪBA ESMU MĪLESTĪBAS un Garīgās PILNĪBAS DOMRĪCĪBA un "sajūtiet starpību" kā jūs mīlat runāt!
10. Vēlreiz atkārtoju: tādos apstākļos nevar būt VĒROŠANAS, bet jo sevišķi pasīvas VĒROŠANAS, Man nepieciešama jūsu visaktīvākā dalība GADSIMTU KONFLIKTĀ, jo jūsu priekšā pēdējais Gaismas un Tumsas KONFLIKTS, kas, protams, beigsies ar Gaismas uzvaru, taču tikai caur cilvēku-Dievu atvērtām sirdīm, kuri, izmantojot Dievišķās tehnoloģijas, spējīgi glābt cilvēci!
11. Sagatavoti priekš tā izrādās tikai cilvēki, vienreiz devuši ZVĒRESTU kalpot Dievam un šie cilvēki pavisam ne baznīcas cilvēki, bet tieši tie, kuri APZINĀTI un ļoti bieži par spīti cilvēcisko baiļu loģikai, iesoļoja Jaunajā Pasaulē KOPĀ (VIENOTI), bet precīzāk, līdzās ar Dievu, iesoļoja GAISMAS Pulka rindās, lai vienreiz dotu pēdējo triecienu Tumsai, priekš tā, lai Haosu un NETICĪBU cilvēkos padzītu UZ MŪŽIEM, atgriežot viņiem Dižo PAGĀTNI - DIEVU PAGĀTNI!
12. Šodien, šis LAIKS arī ESMU IZVĒLES LAIKS, bet precīzāk, LAIKS GAISMAS Pulka iziešanai uz GAISMU! Šis Vēsturiskais PĀRMAIŅU LAIKS liks tiem, kuri saucas GAISMAS Dalībnieki, pacelties no "nospiestajiem uz ceļgaliem" un pierādīt, ka Garīgai PILNĪBAI nav robežu!
13. GLĀBĒJA loma arī ESMU loma tam, kurš caur personīgo Garīgo upuri ved aiz sevis cilvēkus, lai arī pagaidām NETICĪBAS cilvēkus, uz pilnīgas ApZiņas - Dievu ApZiņas Garīgo DOMRĪCĪBU!
14. PĀRMAIŅU Laiku jau vairs nevar apturēt, taču ES ceru, ka nevar apturēt arī GAISMAS Dalībniekus, kuri jau deva Uzticības ZVĒRESTU DIEVAM, Uzticības ZVĒRESTU tām PĀRMAIŅĀM, kuras jāiziet cilvēkiem, bet precīzāk, cilvēcei, kuriem pirmajiem jāiesoļo Jaunajā Telpā un priekš kuriem rakstās Jaunā VĒSTURE un tā ne tikai aktīvi rakstās, bet arī tiek viņu formēta, jo viņiem dāvātā GUDRĪBA ESMU TIESĪBAS radīt DIEVU VĒSTURI!
15. Atkārtoju, apturēt neko nedrīkst un TAUTAS GLĀBĒJAS Vēsturisko iziešanu arī apturēt nevar, jo vēsture rakstās ar Hiperboreju rokām - to rokām, kuri sevī APZINĀS Sākumu Sākumu, to, kurš saprata, ka viņš ESMU DIEVS un Jaunā radīšana ESMU viņa DOMRĪCĪBA, no kā atteikties viņam jau nav nekādu tiesību!
16. Lai vienkāršie "mazie" cilvēki pilnīgā neziņā un priekš viņiem ATTĪRĪŠANĀS uguns ESMU iznīcināšanas uguns, bet jūs taču zinat, ka Dievs ar sevi nes tikai MĪLESTĪBU un nekad nāvi, tātad, viss, kas notiks ar cilvēci, ESMU ATTĪRĪŠANĀS, lai arī ar uguni, taču ATTĪRĪŠANĀS MĪLESTĪBAS labā, Jaunā cilvēka-Dieva labā, Jaunās Planētas Svētā Krievzeme Telpas PILNĪGUMA labā, kur jums, cilvēkiem-Dieviem, Radīt Jauno Pasauli - Diženās PILNĪBAS Pasauli!
17. ES redzu milzīgu progresu jūsu priekšstatos par jums pašiem, kā rezultātu jūsu Garīgam VĪRIŠĶĪGUMAM/BRIEDUMAM un lai arī kādam tuvojošies notikumi var izrādīties "nemīlīgs Maijs", taču MĒS ar jums tagad savienoti UZ MŪŽIEM, zinām precīzi, ka Maijs vienmēr ESMU PAVASARA Pārveidošanu mīlīgākais mēnesis, tādēļ viss, kas jūs sagaida, viss, kas sagaida vienkāršos "mazos" cilvēkus, ESMU ATJAUNOŠANAS PAVASARIS! Var teikt, ka arī Planētu gaida PĀRVEIDOŠANA MĪLESTĪBĀ, un Dievi citādi nevar, jo sen pierādīts, ka DIEVS ESMU MĪLESTĪBA un Garīgā PILNĪBA un tas ir tieši tas, ko šodien novēroju jūsos, tos, kuri sastāda GAISMAS Pulka PAMATU, kuri sastāda trīssimt spartiešu kodolu, ejošu pēdējā cīniņā ar Tumsu cilvēces Nākotnes labā, apgaismojot ceļu Gara PILNĪBAI!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
15.05.14.

Atbilde uz jautājumu
Kas lemts, tas piepildīsies!
Nemeklējiet sev zem kājām, jo tur nekā nav, viss daudz tālāk un ieraudzīt to var tikai aiz horizonta!
Šodien nav parādu un nav karmas, bet ESMU pārbaudījumi, kuri vēl nav izieti!
ES nekad nepametu savus MĪĻOTOS un ja ESMU sāpes, tad, ticiet, tās ESMU ATTĪRĪŠANĀS sāpes!
ES nesu tikai MĪLESTĪBU un ja Viņa ir ar sāpēm, tad tas arī EKSĀMENS, kuru nepieciešams iziet/nokārtot!
Ticiet, pat EKSĀMENUS ES cilvēkiem dodu tikai tos, kurus iespējams nokārtot!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-15.05.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/17.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 706 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: