Galvenie » 2013 » Novembris » 18 » Tēva Absolūta Vēstījums 16.11.13. Mīlestības burvīgie mirkļi
11:10
Tēva Absolūta Vēstījums 16.11.13. Mīlestības burvīgie mirkļi
Tēva Absolūta Vēstījums 16.11.13. Mīlestības burvīgie mirkļi

1. Nepārstāju atkārtot tos PIRMOS vārdus, ar kuriem vēl 2004. gadā sākās Dieva Dižais Vēstījums cilvēcei, un šie vārdi uz laikiem iegula cilvēku ApZiņā, kuri BRĪVPRĀTĪGI un BRĪVI saskārās ar Mani, Tēvu Absolūtu, jo Ticība un MĪLESTĪBA nosaka visu savstarpējo attiecību dziļumu ne tikai starp cilvēkiem, apzinājušamies sevi Līdzpiederīgiem Pašam Tēvam Absolūtam, bet arī, kas pats galvenais, starp cilvēku un Dievu!
2. Ticiet, ja to runā Pats Tēvs Absolūts, tad tā ESMU Patiesība, ar kuru rēķināties cilvēkiem vienkārši pienākums, un ņemt šos vārdus par pamatu savai, kaut arī mirklīgai, taču Telpas uztverei, kurā viņi izrādījās esam ne nejauši, bet pēc Dieva GRIBAS, jo piekrituši iziet LīdzZiņas evolūcijas Lielo pārbaudījumu, no Dieva līdz cilvēkam, un pēc tam, no cilvēka līdz Dievam, jūs (cilvēki) piekritāt, neskatoties uz Blīvā plāna ērkšķiem, nest Dvēselē PIRMMĪLESTĪBU, kā talismanu, Dieva klātbūtnei jūsos!
3. Dodot piekrišanu uz šo Lielo eksperimentu, nepieciešamu vispirms Man, jo STRĪDS bija ne pa jokam, un jautājums stāvēja ne par cilvēces, bet par Varenā KOSMOSA nākotni, ES atstāju jūsu SIRDĪ, jūsu Augstākajā "Es", tikai PIRMMĪLESTĪBU, uzskatot, ka MĪLESTĪBA vienmēr, jebkurā, pat visgrūtākajā minūtē, glābs cilvēku, ejošu pie Dieva, no visiem šķēršļiem, jo MĪLESTĪBA ESMU DIEVS!
4. Jūs (cilvēki) ļoti bieži runājāt šos vārdus, taču nekad necentāties atšifrēt cilvēka un Dieva Dižo SAKARU, ieslēgtu vārdā MĪLESTĪBA, jo MĪLESTĪBA ESMU tas, kas sevī iesūc VISU, ieskaitot Dievu Gudrību (neitralitāti) savas LīdzPiederības Dievam Apzināšanos, Dievišķo Telpu, Prieku un Laimi, ne vienkārši esības, bet esības Priekā un Harmonijā ar apkārtējo pasauli un, protams, Sākumu Sākuma enerģiju - Iņ un Jaņ Dižajā Harmonijā!
5. Jūs nedrīkstat aizmirst, ka jūs aptverošā pasaule RADĪTA ar MĪLESTĪBU un Lielā MĪLESTĪBĀ, jūs bijāt apaugļoti (Garīgi) Priekā, jo jūs bijāt Dievi, jūs bijāt Augstākās PILNĪBAS OLIMPA Virsotnē un jūs savu Dievu PILNĪBU pārnesāt uz cilvēkiem, jo, stājoties uz cietības/blīvuma, jūs kļuvāt cilvēki, nezaudējuši Dievu PILNĪBU!
6. Paskataties uz sevi, uz jūs aptverošo Dabu, ar jūs sargājošā Dieva acīm un jūs pārliecināsieties, ka Pasaule, tātad arī cilvēks, kā Dieva RADĪJUMA daļa, PILNĪGS, jo Dievs, jūs Radot MĪLESTĪBĀ, vienkārši nevarēja radīt NEPILNĪGU cilvēku un NEPILNĪGU Telpu! No pirmsākuma cilvēks bija Dievs un turpināja palikt Viņš pat tad, kad pēc Debesu Lielās VIENOŠANĀS noteikumiem, pieņēma LABPRĀTĪGO lēmumu sākt savu LīdzZiņas evolūciju no nulles, no Sākumu Sākuma!
7. Lūk, un tikai tagad, izejot tūkstošiem gadu pārbaudījumus, mēģinājumus un kļūdas, cilvēce, beidzot, ne tikai izdzirdēja Dieva uzrunu (pie tam, pievērsiet uzmanību: TIEŠU UZRUNU) cilvēkiem, bet arī APZINĀJĀS, ka MĪLESTĪBA un tikai MĪLESTĪBA ESMU tas, kas glabā Mūžību Harmonijā, bet tas nozīmē, glabā arī cilvēce, mūžīgi šauboties!
8. Nekas nevarēs sagraut šo Pasauli un cilvēce izies visus pārbaudījumus Patiesības meklējumos, ja galvenās stūrakmeņa jūtas, noteicošas visu šī Lielā Eksperimenta būtību/jēgu, patstāvīgai LīdzZiņas evolūcijai, vai citiem vārdiem, Eksperimenta cilvēka pašpilnveidošanai līdz Dieva līmenim, un ja tikai ESMU MĪLESTĪBA cilvēka LīdzZiņā, ESMU Lielā Visupiedodošā Dieva MĪLESTĪBA, Tēva Absolūta MĪLESTĪBA!
9. Ticiet, nav nekā Varenāka kā MĪLESTĪBAS izpausme un apzināšanās sevī (savā ApZiņā/LīdzZiņā) MĪLESTĪBAS BURVĪBAS MIRKĻUS, jo mīlošs cilvēks ESMU Dievs, un tas, kurš izbaudījis šos BURVĪBAS MIRKĻUS, tas, atkārtoju, bija Dievs! Var ļoti ilgi filozofēt par to, kas tā ir MĪLESTĪBA, taču, pieņemot jūsu izteicienu "Dievs ESMU MĪLESTĪBA", varu jums teikt, ka MĪLESTĪBA ir Dievišķs stāvoklis, ESMU reāla PĀRVEIDOŠANĀS (lai arī uz mirkli) cilvēkā Dievā un to LAIMI ES devu un dodu izmēģināt tajos momentos, kad jūs aptverošā PASAULE uzplaukst visspilgtākajās krāsās, bet tas cilvēks, kura dēļ jūs kļūstat Dievs, šajā burvīgajā mirklī, arī ESMU Dievs, jo MĪLESTĪBA visus cilvēkus pārveido Dievos, vienreiz teikušus viens otram šo burvju VĀRDU.
10. Jūs Dieva radīti, jūs radīti Dižā PIRMMĪLESTĪBĀ, jūsos nevar iznīkt šī Varenā Lidojuma uz Zvaigznēm stāvoklis, jo tur arī ESMU Augstākās PILNĪBAS izpausmes daļiņa ielikta jūsos pie radīšanas! Atkārtoju: tā Dižā VELTE, kuru jūs sevī nesat, ESMU Dieva VELTE MĪLĒT un, ticiet, labāku dāvanu no jūs mīloša Dieva, vienkārši nevar būt un tas ir tas, ar ko jums jādalās apkārtējā Telpā, ar jums apkārt esošiem cilvēkiem, tas ir tas, ko jums VIENMĒR jāsniedz!
11. Varu jums teikt, cilvēce vēl tādēļ arī eksistē, ka MĪLESTĪBAS jūtas, pat neapzinātā veidā, mudina cilvēkus uz kalpošanu Dievam, jo Augstākās kārtības MĪLESTĪBA vienmēr glāba Piektās rases cilvēkus no neapdomātām rīcībām, kas varēja novest cilvēci pie pašiznīcināšanas!
12. Tas, kas notika tagad (ES ar to domāju cilvēces GLĀBŠANU), bija Slāvu-Ariju MĪLESTĪBAS izpausme Dievam, jo Dievmeklēšana arī ESMU MĪLESTĪBAS izpausme, jo, ja nav MĪLESTĪBAS, bet ir tikai stingrs un auksts aprēķins, tad nav arī Nākotnes, nav Dieva un nav tiekšanās uz Templi, bet Templis priekš katra cilvēka ESMU Tēva Mājas, ESMU OLIMPA projekcija Blīvajā plānā un ESMU tās jūtas, kuras cilvēku aicina mājup!
13. Vai cilvēki to grib vai nē, taču viņi ESMU Dieva daļiņas, tātad viņi ESMU PIRMMĪLESTĪBAS daļiņas, kuras arī sevī nes PILMMĪLESTĪBU, kuru sevī nes Radošais Sākumu Sākums, un visa cilvēces vēsture to tikai apstiprina, ka glābšana visos gadījumos atnāk tikai caur MĪLESTĪBU, caur abpusēju MĪLESTĪBU, jo tur ielikta divu Mūžības Zīmju Dižā HARMONIJA!
14. ES šodien tik ilgi runāju par MĪLESTĪBU tikai tādēļ, ka jums, Manis sapulcinātiem, kā Maniem MĪLESTĪBAS VĒSTNEŠIEM, ar sevi, ar savu domnodarbi, jānes Telpā Dižā vēsts par to, ka cilvēce ieiet Diženās MĪLESTĪBAS ĒRĀ, Svētā Gara Ērā un, galu galā, Telpas Harmonijas Ērā, tātad, tas nozīmē, Kvantiskā pāreja vispār ESMU ne iznīcināšana, bet ESMU pāreja PILNĪBAS augstākajās vibrācijās!
15. Izbaudiet MĪLESTĪBU, dāviniet savu MĪLESTĪBU VISIEM un Telpa izmainīsies, ne tikai mirklīgi, bet arī UZ MŪŽIEM! Jūs šodien stāviet uz šīs Lielās Pārveidošanas MĪLESTĪBĀ sliekšņa, jo ar spēku, lai pat arī Dievišķu, neiespējami panākt Harmoniju un, protams, Garīgu VIENOŠANU! Telpas Harmonija ESMU MĪLESTĪBAS izpausme, bet tas nozīmē, ka arī Mana Kustība ESMU MĪLESTĪBAS Kustība, cilvēku-Dievu Kustība, sevī un ar sevi nesoši Dieva PIRMMĪLESTĪBU, jo nekļūstot MĪLESTĪBA, nevar kļūt Dievs un, ja jūs piekritāt (BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI) būt Dievi, tad tas nozīmē, ka jūs piekritāt būt MĪLESTĪBA, Tēva Absolūta PIRMMĪLESTĪBAS nesēji!
16. Nedrīkst, jā, un neiespējami, cilvēkiem sevi atdalīt no MĪLESTĪBAS, jo atdalot sevi no MĪLESTĪBAS, cilvēki izposta savu VIENOTĪBU ar Dievu, bet MĒS taču ar jums nolēmām, ka cilvēki-Dievi un Dievs VIENOTI/KOPĪBA un VIENOTI/KOPĀ UZ MŪŽU, un tas apstiprina, ka cilvēki-Dievi ESMU Dievišķa MĪLESTĪBA, jo MĒS nevaram būt VIENOTI/KOPĪGI bez KOPĪGU jūtu izpausmes: ES, Tēvs Absolūts, ESMU PIRMMĪLESTĪBA, tātad, arī jūs, cilvēki-Dievi, ESMU PIRMMĪLESTĪBA!
17. Padomājiet: apkārt jums cilvēki, kuri meklē savu ceļu uz Templi un, kurus pārpilda MĪLESTĪBAS jūtas, bet tas nozīmē, ka viņi meklē tos (ES runāju par Manu Kustību), kuru Pats Dievs izvēlējās pieņemt un nest MĪLESTĪBU, jo tas ir tas vienīgais, kas ESMU Dievs un, kas ESMU Garīgā VIENOŠANA MĪLESTĪBĀ, kas ESMU PILNĪBA, kuru ES nosaucu vienā vārdā "MĒS"!
18. Lūk, jums arī izskaidrojums Manas Kustības Lielajai būtībai/jēgai un būtības/jēgas izskaidrojums arī Dievišķās monarhijas struktūrai, jo gan viens, gan otrs vispirms ESMU MĪLESTĪBA, ESMU PILNĪBA attiecībām starp cilvēkiem, kuri sevī nes šīs Dievišķās jūtas, cenšoties pagarināt šo BURVĪGO MIRKLI mūžīgi!
19. Viss, ko jūs darat un kam tā gatavojaties ESMU MĪLESTĪBA! ES jums parādīju pirmajā Lielajā Saeimas sanāksmē un Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, ka MĪLESTĪBA var radīt brīnumus un vispirms - savas Garīgās RADNIECĪBAS BRĪNUMA, Garīgās VIENOTĪBAS/KOPĪBAS apzināšanos, jo tas arī ESMU tas, uz ko cilvēkiem jātiecas, ja viņi vēlas pacelties uz Kolektīvās ApZiņa/LīdzZiņas Virsotnes, kur siržu savienošanas atslēga ESMU tikai MĪLESTĪBA!
20. ES šodien dziedu HIMNU PIRMMĪLESTĪBAI, cenšoties cilvēkiem pierādīt, ka bez MĪLESTĪBAS nevar būt Garīgas PILNĪBAS, jo MĪLESTĪBĀ vēl ielikta nožēla un vispiedošana, bez tā MĪLESTĪBA nevar būt PILNĪGA, bet cilvēks nevar būt Dievs, jo ES, Tēvs Absolūts, piedodu visiem, kuri meklē Patiesību, taču nepiedodu tiem, kuri nenes MĪLESTĪBU un sevī Dieva nav, bet tas nozīmē, zudis priekš Manis!
21. ES gribu, lai jūs saprastu, ka cilvēki, Manis sapulcināti Kustībā, sapulcējās ne Atklāsmju deviņu gadu laikā, bet Garīgo meklējumu ilgajā ceļā, ticiet, un pat ne vienas inkarnācijas laikā top MĪLESTĪBAS nesēji, jo viņi visi izgāja visgrūtāko eksāmenu MĪLESTĪBAI ne tikai uz Dievu, bet arī MĪLESTĪBAI "uz savu tuvāko", jo, ja ir MĪLESTĪBA, tad nav skaudības, nav lepnības un nav Garīgās vardarbības: vardarbība un MĪLESTĪBA - savstarpēji izslēdzošās izpratnes!
22. Jūs gaida Dižas Pārveidošanas, jūs tās arī steidziniet, taču šīs Pārmaiņas Garā neiespējami paātrināt, jo vēlmei, lai arī vispatiesākajai, jābūt nostiprinātai MĪLESTĪBAS jūtu esamībā! Atkārtoju, ja nav MĪLESTĪBAS, tad VIŅU mirklīgi nomaina auksts aprēķins un cilvēka mūžīgā loģika, bet nepavisam ne Dievišķā domnodarbe, un tas tikai bremzē jūsu atgriezšanos uz Dievu OLIMPA!
23. Par nožēlošanu, ES pamanīju, ka trauksmē uz OLIMPU jūs sākāt zaudēt MĪLESTĪBAS jūtas, bet bez MĪLESTĪBAS OLIMPĀ jūs var nepieņemt un nevar sākt Telpas pārveidošanu (TRANSMUTĀCIJU), un, ja jūs paskatīsieties ļoti uzmanīgi uz problēmām iekšienē un, protams, apkārt Kustībai, tad viegli sapratīsiet, ka tās ir MĪLESTĪBAS trūkuma atspoguļojums Kustības iekšienē, bet bez MĪLESTĪBAS nav Harmonijas un nav Dieva pat Manā Kustībā!
24. Jūs ESMU Dieva Kustība un jūsu liktens - būt cilvēkiem-Dieviem, tādēļ nepievērsiet uzmanību Tumsas rejām, jums vienkārši pienākums nest MĪLESTĪBU, pieņemot visas Blīvā plāna nekārtības/ķildas tikai kā kārtējos pārbaudījumus, kā dabiskus pārbaudījumus jūsu Dižajai PIRMMĪLESTĪBAI - DIEVU MĪLESTĪBAI!
25. Ticiet Man, tikai jūsu MĪLESTĪBA un JŪSU vispiedošana glābs cilvēci no pašiznīcināšanas un šīs MĪLESTĪBAS nesēji tikāt izraudzīti jūs, cilvēki-Dievi, kurus ES Pats sapulcināju zem Saviem Karogiem! Ziniet, ka jūs, Slāvi-Ariji, VIENĪGIE uz šīs Planētas, kuri var cilvēkiem atnest mieru un DLĀBŠANU, kaut vai tādēļ, ka jūs ESMU Dieva PIRMMĪLESTĪBA, tātad, jūs ESMU arī DIEVA PILNĪBA!
26. Jūs, Slāvi-Ariji, priekš cilvēces, pagaidām guļošas, īpaši priekš cilvēkiem (kā ES runāju - diviem miljardiem) aktīvi, ES teiktu, ļoti aktīvi, meklējošiem ceļu pie Dieva, ESMU CERĪBA, vispirms nesoša MĪLETĪBU, vai MĪLESTĪBAS BRĪNUMA MIRKĻUS, un Dieva KOMANDA/PULKS, kurai/kuram ar sevi, savu domnodarbi jāparāda, ka cilvēcei ceļš tikai viens un tas nes ne tikai glābšanu, bet arī pāreju uz MĪLESTĪBAS Jaunām vibrācijām, bez kurām VISS, ieskaitot Vareno KOSMOSU, zaudē jebkuru jēgu!

Tēvs Absolūts.

Atbilde uz jautājumu

1. Tev, protams, taisnība, jo tikai kārtība, disciplīna un MĪLESTĪBA var radīt Augstākā taisnīguma Pasauli un cits nav dots ne jums, ne Man, jo pasludinot cilvēku-Dievu un Dieva VIENOTĪBU/KOPĪBU, ES arī uzņēmos saistības novest Lietu līdz galam!
2. Tagad Man nepieciešama jūsu Garīgā VIENOŠANĀS (VIENOTĪBA/KOPĪBA), taču VIENOTĪBA MĪLESTĪBĀ, bet ne zem spiediena, lai pat zem Paša Dieva spiediena!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.11.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.11.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.11.2013.Skatījumu skaits: 726 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: