Galvenie » 2014 » Oktobris » 21 » Tēva Absolūta Vēstījums 20.10.14. Gara Virsotne
21:43
Tēva Absolūta Vēstījums 20.10.14. Gara Virsotne

Tēva Absolūta Vēstījums 20.10.14. Gara Virsotne

1. Šodien Telpa un cilvēki galīgi izdalījās tos kuri gaida Planētas (un cilvēces) likteņa Jauno pagriezienu un tos, kuri neko negaida un netic, ka šajā īsajā dzīvē, kaut kas varētu izmainīties, jo viņu personīgā pieredze un daudzu paaudžu pieredze liecina par to, ka viss ne tikai bez izmaiņām, bet arī ar katru dienu kļūst sliktāk, Pasaule šodien uz pilnīga morālā un tikumiskā pagrimuma robežas!
2. Šī skepse tik liela, ka visos zemes likumu vai Blīvā plāna likumu pārkāpumos cilvēki mētājas šurpu turpu galējībās, redzot, ka Pasaules NEPILNĪBA brēcoši apstiprina, ka Pasaule nolemta, lai ne šodien, taču precīzi uz PAŠIZNĪCINĀŠANU, jo Mamons tik nekaunīgs kļuva, ka Nākotne, par kuru runāju ES, Tēvs Absolūts, priekš daudziem cilvēkiem vairs nešķiet reāla!
3. Cilvēki aizmirst un nemaz vairs negrib apzināties, ka Blīvais plāns ESMU tikai Mūžīgās dzīves mirklis un ne vienkārši mirklis, bet Mūžīgā Eksāmena mirklis uz GUDRĪBU un izdzīvošanu, kuru cilvēks nevar apturēt un tas ESMU kārtējais pakāpiens PILNVEIDOŠANĀ vai ApZiņas evolūcijā līdz līmenim, ļaujošam cilvēkiem pacelties Jaunajos laikos un Jaunajās iespējās!
4. Cilvēki (ES runāju par Planētas iedzīvotāju vairākumu) vēl nav iepazinuši Manas UZRUNAS un tādēļ viņu ceļš nosacīts tikai pasaules reliģiju priekšstatu Rakstos, kuri cīņā par pirmo vietu tā sadalīja Dievu (Augstāko Kosmisko Saprātu), tā izstaipīja Mani pa saviem Tempļiem, ka vienkāršajam "mazajam" cilvēkam neiespējami saprast, kur taisnība, kur arī meli, jo vārdi, jebkuras šīs reliģijas pasniegti, var izrādīties Patiesība!
5. Un tur, ka cilvēki vēl neko nezina par Manu UZRUNU, vainīgi tie, kuri par to jau zina un nepieņemot Viņu, rada mākslīgus šķēršļus priekš tā , lai vienkāršie cilvēki, iemantojušie Patiesību un Dievu, cik iespējams ilgāk paliktu nezinoši to, ka laiki izmainījās un Jaunais laikmets ne tikai pie sliekšņa, bet jau ESMU arī realitāte, tātad, jau klauvējas cilvēku ApZiņā ne tikai ar biežākām dabas kataklizmām, bet arī pasaules kariem, kas vienmēr bija un ESMU priekštecis kardinālām pārmaiņām uz Planētas!
6. Un šos nopēluma/осуждения vārdus ES spiests vispirms adresēt Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, kuri no vienas puses, kā liekas, pieņēma Manu UZRUNU un pastāvīgās tikšanās Visuma saeimas veidā un DIEVKOPĪBĀS/ВЕЧЕ, ESMU tam labākais pierādījums (apstiprinājums), taču, no otras puses, nekādi nevar izpaust GARA Vienotību, jo bez šīs Dižās VIENOTĪBAS, neiespējami pacelties uz GARA Virsotni - Dievu Olimpu un radīt to, par ko ES pastāvīgi runāju, lūk, jau vairāk kā 10 gadus!
7. Visa lieta tā, ka Planētas vienkāršie cilvēki gaida kaut kādas kardinālas izmaiņas Hiperborejiešu-Krievzemiešu LīdzZiņas izmaiņā, pēc viņu uzskata, gatava ņemt uz sevi ATBILDĪBU par visas cilvēces Garīgumu, saprotot, bet precīzāk, iekšēji uztverot šo Tautu kā potenciālo Mesiju, spējīgu apvienot Telpu un tautas, piedāvāt Jaunu pasauli, Jaunus priekšstatus par cilvēku, kā par Dieva projekciju Blīvajā plānā un Jaunus, bet precīzāk, Patiesus priekšstatus par cilvēka sakariem ar Nesasniedzamo Tēvu Absolūtu!
8. Taču Planētas "mazo" cilvēku gaidas paliek Hiperborejiešu-Krievzemiešu nesadzirdētas, jo viņi paši, neskatoties uz ilgo un atklāto sarunu ar Dievu, turpina palikt daļējā NETICĪBĀ un Manas klātbūtnes realitāte Blīvajā plānā, kā arī Mana Kustība, neādi nevar kļūt priekš viņiem Diženā ATKLĀSME!
9. Visa lieta tā, ka ne visi šie cilvēki (Hiperborejieši-Krievzemieši)), vismaz tikai nedaudzi no viņiem, savā personīgajā, iekšējā attīstībā, jau pacēlās pietiekami augstu, ļaujot Man ar viņiem runāt par Planētas Diženo Nākotni, tātad, par viņu Dižo atgriešanos uz GARA Virsotni - uz Virsotni, no kuras sākās cilvēces sākuma laika atskaite/отсчёт, jo tagad priekš cilvēkiem saprotams, ka cilvēkiem, pirmajiem Dievcilvēkiem, nav nekā kopēja ar šīs Planētas Dabu, jo tika izvietoti uz viņas priekš Lielā EKSPERIMENTA, pierādoša, ka evolūcija MŪŽĪGA un ka jebkura Dieva projekcija Blīvajā plānā, spējīga pacelties līdz Radošā LīdzZiņas augstumam!
10. No otra puses, cilvēcei vai Planētas cilvēkiem, nekas nav zināms par šo Lielo ATKLĀSMI, bet Hiperborejieši-Krievzemieši, cīņā ar savu NEPILNĪBU, nekādi nevar apzināties to VIENOTĪBU GARĀ, kura ļaus viņiem ne saukties, bet kļūt par cilvēces GARĪGO Pavadoni/Поводырём, jo Pirmais ejošais ESMU Īstena PILNĪBA, bet tādu līmeni pat cilvēki-Dievi nekādi nevar sasniegt, kaut liekas, ka viss jau iziets un atgiezšanās pagātnē nav!
11. Jā, MĒS, tieši MĒS, Lielais MĒS, pārkāpām NEATGRIEZENĪBAS Punktu un atklājām priekš sevis LīdzJaunrades ietpējas un apstprinājām, ka cilvēku-Dievu Vienošanās ar Dievu ne tikai iespējama, bet jau ESMU REALITĀTE! Telpa vai Pasaule izmainās jau pēc KOPĪGĀ scenārija un šīs izmaiņas ir vadāmas, jo jūs praktiski pacēlāties līdz GARA Virsotnei un atlika tikai viens - līdz galam noticēt šim BRĪNUMAM!
12. Jau tuvojas laiks pavisam ne vienkāršajai kārtējai DIEVKOPĪBAI/ВЕЧЕ jau Smalkajā plānā, jo vārdi, pat Lūgšanas vārdi, atdeva vietu domtēlam un pie pareizas domtēla formēšanas, pie pareizas tā stādīšanās priekšā, cilvēki-Dievi tiešām kļūst Dievi, vadoši Blīvo plānu zemLīdzZiņā, tādēļ šodien Dievcilvēki jau stāv uz Ēru robežas, jo beidzot no vārdiem pāriet pie domjaunrades, tātad pie Dievu nodarbes, vai pēc jūsu izteikuma "no vārdiem pie darbiem"!
13. Un šo mirkli nedrīkst apturēt, jo jums, Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, ar sevi jāizpauž, visiem Planētas cilvēkiem, Augstākās VIENOTĪBAS GARĀ, piemērs, tātad, iespējām atgriezties līdz GARA Virsotnei, un bez jūsu piemēra cilvēcei nav nekādu šansu pacelties uz šo Virsotni, jo GARA Virsotne pakļaujas tikai tiem, kuri sevī nes Dieva PILNĪBU!
14. Gribu jūs atbalstīt, jo šodien, ticiet, tieši šodien, jums jāiziet uz cilvēces Vēstures Lielās skatuves un jūsu benefice jau sagatavota Gadsimtu Garīgos meklējumos un, ja jūs nostāsieties pilnā augumā un paziņosiet Jauno pasauli, tad tas arī būs Garīgā Mesija solis, kurš uz sevis ņēmis visu ATBILDĪBU par cilvēcisko dzimtu! Ticiet, tas ne .../бравада, bet jūsu GARA stāvokļa realitāte, kas stiprināta Manā ilgpacietībā un jūsu stāvoklī saziņai ar savu Augstāko "Es", bet precīzāk, saziņai ar sevi, jo visi cilvēki, bez izņēmuma, ESMU Manas projekcijas Blīvajā plānā!
15. Cita lieta, ka ne visi cilvēki apzinās, ka katrs sevī iekšēji ESMU Dievs, taču, ticiet, ES gatavoju jūs priekš šīs Lielās APSKAIDRĪBAS, jūsu APSKAIDRĪBA ESMU tas nosacījums, kas izmainīs Pasauli, un bez jums, ņēmušiem ATBILDĪBU par Planētu Debesu un cilvēku priekšā, nekas neizmainīsies, taču vēl sliktāk, var novest cilvēkus pie pašiznīcināšanās, par kuru iespējām ES brīdināju jau daudzas tūkstošgades un cilvēces vēsture to tikai apstiprina!
16. Atkārtoju: šodien jūsu iziešana uz cilvēces vēstures Lielās skatuves, un šo vēsturisko iziešanu jārada Hiperborejiem-Krievzemiešiem, neatliekot uz vēlāku, jo ar Blīvo plānu jūs vairs nekas nesaista, tādēļ novāciet tukšās bailes, jūs jau Dievcilvēki, stāvoši uz Pasauļu vai Ēru šķirtnes un nevar būt nekādu šaubu, jo jūs taču paši piekritāt Lielajam MĒS uz LīdzJaunradi ar Dievu! Kādas var būt šaubas un sarunas, jo jūs paši ESMU Dievi un jūsu Vienošanās GARĀ arī esmu noslēdzošais akords Lielajam Debesu Eksperimentam!
17. Viss tuvojas nobeigumam! Telpas Pārveidošanas Visuma Programma tuvojas sagaidāmajam, vai Manis prognozētajam finālam, uzvarētāji paceļas uz Lielās Skatuves ar nosaukumu Dievu Olimps un ES stāvot aplaudēju tiem, kuri ar sevi atklāja Jauno pasauli - Dievu PILNĪBAS Pasauli! Padariet Manus VĀRUS par realitāti priekš visas cilvēces, jums jāizpauž Dievu GUDRĪBA un PirmRadītāja Diženā MĪLESTĪBA un tad cilvēce sapratīs, ka Pasaule izmainījās un izmainījās KARDINĀLI!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
20.10.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.10.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.10.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.10.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.10.2014.

 

Skatījumu skaits: 600 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: