Galvenie » 2013 » Novembris » 25 » Tēva Absolūta Vēstījums 22.11.13. MIERS - palīg- vārds
07:59
Tēva Absolūta Vēstījums 22.11.13. MIERS - palīg- vārds
Tēva Absolūta Vēstījums 22.11.13. MIERS - palīg- vārds

1. Tiešām, pēc Dižu Vārdu parādes, esošiem Mūžības un visas Dievišķās Telpas pīlāru stūrakmeņiem, kuriem cilvēce dzied Himnas, vārds MIERS (vai vārdu komplekts - "kārtība", "mierīgums", "labvēlība" un daudzi citi) raksturo tikai Mīlestības, Ticības, Cerības un, protams, Dievu Gudrības Domnodarbes rezultātu!
2. Taču, tomēr, ar Mieru var raksturot arī Dievu Neitralitāti, jo Miers taču ESMU Harmonija, vedoša pie DIVU Lielu Mūžības Zīmju normalizācijas, bez kā vispār neiespējami runāt par evolūciju, jo tikai Mierā un Harmonijā tiek sasniegti koncentrācijas noteikumi/apstākļi visai Telpas ENERĢIJAI, sagatavotai priekš kārtējā, bet varbūt arī priekš Visuma evolūcijas Vēsturiskā lēciena!
3. Šodien ES vēršos pie jums, Manas Kustības, jo cilvēce Manus Vārdus izdzirdēs krietni vēlāk, bet tieši tad, kad Slāvi-Ariji īstenos savas ApZiņas/LīdzZiņas transmutāciju un parādīs cilvēcei to vienīgo ceļu pie Dieva, kuru cilvēki gaida jau ne vienu tūkstošgadi vien! Tagadējā paaudze gaida šo ceļu kā BRĪNUMU, kuru jārāda valstij (Etnosam) iestrēgušai Pateisības meklējumos uz veselu simtgadi!
4. Pasaule gaida MIERU! Pasaule, vai cilvēce, izdalījusies, pie tam galīgi, bagātos un nabagos, tiešām izmisumā gaida, kā teikts visos Rakstos un pareģojumos, ka milzīgu bagātību Ziemeļu tauta teiks, beidzot teiks, savu svarīgo/nozīmīgo vārdu cilvēces vēsturē (un ne tikai Piektās rases, bet arī visa Visuma Vēsturē, kas atsauksies ar Cerību priekš cilvēkiem, nokļuvušiem Mamona verdzībā), ka ESMU ceļš glābšanai, jo cilvēki Hiperboreju atceras kā Dievišķo Sākuma Sākumu!
5. Ticiet Man, cilvēce jau sen ar Cerībām raugās uz Ziemeļiem, jo tikai Dižam, bet galvenais, Ziemeļu Garīgam Etnosam (un cilvēki to saprot), jāņem uz sevi atbildības nasta par cilvēku glābšanu un ne vienkārši parādot, jo tas priekš viņiem ir pašsaprotami, bet paskaidrojot, ka šis ceļš ESMU ceļš pie Dieva un ka Slāvi-Ariji jau iet šo ceļu un pats galvenais, ka nekādu citu ceļu priekš civēkiem vairāk nav, jo tas ESMU ceļš, Paša Dieva norādīts!
6. Cilvēki (cilvēce) grib izdzirdēt šos vārdus, kurus jāsaka Garīgajam līderim (Slāvu-Ariju) bet ne cīnoties ar pagātni, bet nesošiem savā LīdzZiņā cilvēcei nākotni, jo "iesākumā bija VĀRDS" (Doma), bet cilvēki grib izdzirdēt šo VĀRDU no cilvēkiem-Dieviem, paceļošamies uz OLIMPU!
7. Ticiet, jums, ejošiem pie Dieva un ceļošamies uz OLIMPA, jāgatavojas uz to, ka sapulcējoties ATGRIEZŠANĀS Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, būs jāsaka VĀRDS - tas VĀRDS, no kura sākās Dievu ApZiņas/LīdzZiņas evolūcija, stājoties cilvēkiem uz cietības/blīvuma, taču, atkārtoju, nezaudējot savu Dievu PILNĪBU!
8. Atceraties, pirmais "VĀRDS", par kuru runā Bībele, bija Dieva "VĀRDS" sākuša cilvēka ApZiņas evolūciju, bet tas nozīmē, ka viens VĀRDS, kuru būs jāizdzird cilvēkiem, jābūt cilvēka-Dieva VĀRDAM, veicoša pirmo soli pa kāpnēm, vedošām Debesīs, uz OLIMPU un šis VĀRDS būs Slāvu-Ariju VĀRDS, nesošs MIERU - Dievu Neitralitāti - visai cilvēcei!
9. Saprotiet, visi kari un cilvēces visas nekārtības izbeigsies tikai tad, kad cilvēki (vienkāršie "mazie" cilvēki) izdzirdēs cilvēku-Dievu VĀRDU, un šo VĀRDU, cilvēku klātbūtnei uz Planētas, būs jāsaka tiem, kuri ne tikai sevī, bet ar sevi nes Dieva PirmMīlestību, ne tikai uz Debesīm, bet šeit, Blīvajā plānā, kur notiek cilvēku pārbaudījumi, Tumsā pilnveidojoties, un cenšoties šajos apstākļos (tieši Tumsas) sasniegt Dievu PILNĪBAS apzināšanos vai neapzināšanos!
10. Taču Tumsā sasniegt PILNĪBU vienkārši nevar un tā ESMU Patiesība, kuru apstrīdēt arī neiespējami, tādēļ, iesākumā kādam, uz sevi pieņēmušam Glābēja KRUSTU, jāiededz Tumsā Patiesības Gaisma un tam jākļūst par visīstāko BRĪNUMU priekš cilvēkiem, kuri pazaudēja jebkuras Cerības uz Nākotni, jo Tumsā Nākotnes nevar būt!
11. Ticiet, Piektās rases cilvēki ar patiesām Cerībām raugās uz Ziemeļiem, glābšanas BRĪNUMU gaidot no cilvēkiem, apdzīvojošiem milzīgu teritoriju no okeāna līdz okeānam! Šī, priekš viņiem, dīvainā Tauta, arvien dziļāk un dziļāk gremdējas bezizejas muklājā un cilvēki (cilvēce) nekādi nevar saprast, neskatoties uz BRĪNUMA gaidīšanu, ko gan viņiem var piedāvāt Tauta, pati izrādījusies esam ekonomiskā regresa un pilnīga ekonomiskā sabrukuma žņaugos!
12 Taču Beigas ESMU vēl arī SĀKUMS! Nevar būt Dižena Sākuma bez Dižām Beigām, tādēļ arī Slāvi-Ariji savā Lielajā cīniņā "paši ar sevi" beidzot pārgāja Neatgriezenības (bifurkācijas) punktu un tagad, jau priekš visslinkākā, iestājas paaugstināšanas Etaps un, pats galvenais, sākas Garīgās atdzimšanas Etaps un pirmie to sajuta Mana GAISMAS Pulka Dalībnieki (Mana Kustība), esoši pamats cilvēces nākotnei!
13. ES gribu, lai jūs beidzot saprastu, ka VISS paredzēts un jūsu Garīgā VIENOŠANA pavisam ne nejaušība, bet plānota likumsakarība, jo evolucionāro apli jānoslēdz (un tas obligāti) tikai TAM, kurš sāka šo evolūciju, jo, jebkurā citā gadījumā, likumsakarība tiek izjaukta/pārkāpta, bet to ES, Tēvs Absolūts, nedrīkstu pieļaut, kaut vai tādēļ, ka Telpas Pirmmatrica, vai Pasaulnamā eksistējošā kārtība, ESMU garantija MIERAM un Harmonijai Mūžībā, Varenajā KOSMOSĀ!
14. Jūs (Slāvi-Ariji) jau atnesāt MIERU jūsu Kosmiskajā Mājā - uz Planētas Svētā Krievzeme un lai, tas kurš par to vēl nezina, sauc Planētu pa vecam - Zeme vai Gaija, bet Debesīs jau tiek lietots jaunais nosaukums, jo tas vislabāk raksturo Mūžības stāvokli, kur šodien, pateicoties jums, (ESMU) sasniegts MIERS un DIVU Dižu Zīmju Dižena Harmonija!
15. Un šodien ES uzmanīgi sekoju jūsu adaptācijas procesam, tātad, jūsu attīrīšanās - tieši Garīgās attīrīšanās, un ar prieku varu teikt, ka jūs tiešām pārgājāt Neatgriezenības punktu, kas runā tikai par to, ka MIERS sākas arī Manas Kustības rindās, tātad ierindā paliek tikai tie, kuri ne tikai deva Zvērestu vai Solījumu Man, Tēvam Absolūtam, bet arī, kuri savu likteni pavisam/galīgi saistīja ar Dievu, kuri saprata, ka LīdzJaunrade ar Dievu ESMU Augstākais apbalvojums cilvēkam, pacēlušamies līdz Tēva Absolūta Dievišķā OLIMPA augstumiem.
16. Cilvēkiem MIERU nesošie, paši ESMU Dievi! Jo cilvēks, lai arī vistalantīgākais, vai kā jūs sakiet, visizcilākais, vienalga nevar būt neapšaubāma autoritāte priekš cilvēkiem, jo viņu personīgais lepnums neļauj atzīt kāda no cilvēkiem prioritāti, priekš viņiem Patiesība ESMU tikai Dievs, tātad, priekš cilvēces cilvēki-Dievi arī ESMU Patiesība, bet cilvēku-Dievu domnodarbe ESMU Dieva Domnodarbe!
17. Tādēļ, MIERU nesošiem, vienkārši pienākums šodien, tagad pierādīt sev un cilvēkiem, ka viņi ESMU cilvēki-Dievi ne tikai nonākuši pie OLIMPA, bet arī pakāpušies, kaut tikai uz Paša OLIMPA viena pakāpiena, bet viņu domnodarbe ESMU Dievu domnodarbe, nesoša cilvēkiem tikai Mīlestību!
18. Iepriekšējā Vēstījumā ES jums izskaidroju visu par Dievu PirmMīlestību un cilvēku-Dievu MĪLESTĪBU un tas viss priekš tā, lai jūs beidzot saprastu, ka jums nāksies nodibināt MIERU uz Planētas un instruments, kas jums priekš tā tiek dots ESMU MĪLESTĪBA un cita instrumenta priekš MIERA un kārtības nodibināšanas uz Planētas nav!
19. Dievs ESMU MĪLESTĪBA un Dieva Vārds arī ESMU MĪLESTĪBA un citādi Dievi (bet jūs taču pakapāties uz viena pakāpiena OLIMPĀ) rīkoties nevar, jo tikai MĪLESTĪBA var nodrošināt MIERU un Harmoniju Debesīs un Blīvajā plānā! Ticiet, priekš Manis, Tēva Absolūta, Pasaulnamā nav nekā svarīgāka par Mīlestību, jo PirmMīlestība ESMU pirmais, kas nodrošina Varenā KOSMOSA Mūžīgo evolūciju!
20. Mieru, kuru tik ļoti gaida cilvēki (cilvēce), nevar nodibināt bez MĪLESTĪBAS, jo cilvēki tik ļoti attālinājās viens no otra savos maldos, tanī skaitā, arī reliģiskajos, ka nosēdināt viņus "pie viena galda" Mīlestībā un Harmonijā bez Paša Dieva iejaukšanās, jau vienkārši neiespējami, bet ES to uzticēju tiem, kuri pirmie nokārtoja Eksāmenu MĪLESTĪBĀ un Dievu Gudrībā, bet viņiem un, piekš Manis, un priekš visas cilvēces, ir Hiperboreju Ziemeļu valsts cilvēki - tie, kuri pierādīja Debesīm un sev, ka viņi spējīgi dot Planētas cilvēkiem Mūžīgo MIERU!
21. Jūsu domnodarbe šodien galīgi noteikta, jo jūs, tiecošies uz Garīgo VIENOŠANOS, spējīgi nodibināt MIERU uz Planētas un pavirzīt cilvēci uz Planetārās Telpas transmutācijas Vēsturisko momentu! Nodibinot MIERU uz Planētas, jūs glābsiet cilvēci no pašiznīcināšanas!
22. Atceraties, bez MIERA uz Planētas, neiespējami cilvēkus sagatavot apzināties to, ka priekš cilvēces ceļš pie Dieva, Slāvu-Ariju izietais, ESMU ne tikai vienīgais ceļš glābšanai, bet arī apzināšanās savu LīdzPiederību Dievam, jo šis ceļš Dievizredzēta Etnosa iziets - tā Etnosa no, kura sākās cilvēce un tagad sākas Dievu ceļš, PATSTĀVĪGI atradušu ATGRIEŠANĀS ceļu uz OLIMPU!
23. Šodien, atrodoties tajā personīgās LīdzZiņas evolūcijas stadijā, kas priekš Manis saucas pirmais pakāpiens uz Debesīm, atkāpties vai atgriezties uz cietības/blīvuma, jums Slāviem-Arijiem vienkārši nav tiesību, jo jūsu solis atpakaļ būs katastrofa un pilnīga traģēdija priekš cilvēces! Jūsu kļūdas cena ESMU cilvēces Nākotne!
24. Jūs šodien uz Planētas vienīgie, kuri var atnest MIERU, kas tik ļoti nepieciešams cilvēkiem, kaut vai priekš tā, lai atskatītos un saprastu, ka MIERS ESMU MĪLESTĪBA un nav cilvēkiem cita ceļa, jo viņi visi ir VIENA DIEVA, VIENAS Dievišķas Telpas daļiņas.
25. Šodien, mirklis MIERA, mirklis mierīgas eksistēšanas, maksā ļoti dārgi, jo šie mirkļi tuvina cilvēcei tik nepieciešamo laiku, kad viņai būs jāierauga Tumsā Patiesības Gaisma - tās Patiesības, kas jau deg Planētas Ziemeļos, Hiperboreju valstī un, kuru, saskaņā ar visiem Rakstiem, Dievi iededza OLIMPĀ, lai izgaismotu cilvēkiem ceļu Nākotnē, Sestajā rasē!
26. Mieru vienmēr nesa Dievi un kā pierādījums tam, ka Slāvi-Ariji ESMU Dievi, Manai Kustībai ar savu Garīgo VIENOTĪBU/KOPĪBU, savu MĪLESTĪBU, jāapgaismo visa Planēta un jūsu Gaisma, ESMU Dieva GAISMA, kura tagad cilvēkiem SPĪDĒS MŪŽĪGI, apgaismojot cilvēkiem-Dieviem ceļu Sestajā rasē!

Tēvs Absolūts.

Atbilde uz jautājumu
1. Atkārtoju: Kustība stabilizējas un nav, jā, un nevar būt bažu, ka kāds vai kas varētu apturēt Dievu Kustību, jo uz Planētas, izņemot jūs, Manis izredzētos, citu cilvēku-Dievu vienkārši nav!
2 Taču kārtība un disciplīna + MĪLESTĪBA ESMU tas cements, kas no jums izveidos cilvēkus-Dievus, nepieciešamo Garīgo MONOLĪTU, uz mūžu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.11.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/24.11.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.11.2013.
Skatījumu skaits: 682 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: