Galvenie » 2014 » Maijs » 27 » Tēva Absolūta Vēstījums 25.05.14. Saprašana un apzināšanās
07:49
Tēva Absolūta Vēstījums 25.05.14. Saprašana un apzināšanās

Tēva Absolūta Vēstījums 25.05.14. Saprašana un apzināšanās

1. Visi sagatavošanās termiņi jau sen izieti un Man šķita, ka Hiperboreji beidzot apzinājās, ka viņu Lielā misija, sen pareģotā, ne tikai Debesīs, bet arī Blīvajā plānā, sāk izpausties viņos pašos, jo nevar kļūt Dievs bez savas Dievišķības (Богоносности ?) iekšējās saprašanas un apzināšanās!
2. Dievam uz Planētas vai Blīvajā plānā jānes PILNĪBA, pie tam, ne tikai (protams, kas pats galvenais) iekšējā PILNĪBA, bet arī ārējā PILNĪBA un tam jāatspoguļojas DOMRĪCĪBĀ, kas nevar būt cilvēciska ar tās problēmām, vispirms jau ar iekšējās NEPILNĪBAS, tādēļ, ka Blīvajā plānā nevar būt Dieva ar Ego un NETICĪBU, jo Blīvajā plānā Dievs vispirms ESMU Patiesa un Liela TICĪBA, neprasoša pierādījumus!
3. Cilvēks, kurš sevi neatceras Dievu, pastāvīgi prasa pierādījumus, ka viņš ESMU Dievs, jo netic, jo nesaprot un, protams, neapzinās savu līdzpiederību Debesīm, ar savu NETICĪBU izkropļojot pat cilvēces patieso vēsturi! Cilvēks raksta savu vēsturi, katru reizi to pārrakstot pēc jauniem NETICĪBAS apstākļiem, par cik viņa dzīves kritērijs ir ne TICĪBA, bet Mamons, izdalošs cilvēkus "pirmajos un pēdējos"!
4. Debesīs nav nevienlīdzības, Debesīs ESMU KOLEKTĪVĀ ATBILDĪBA par savu DOMRĪCĪBU, kas sadalās starp Dieviem atkarībā no sagatvotības un viņu PILNĪBAS līmeņa un, protams, atbilstoši Pasaulsēkas struktūrai! Blīvajā plānā starp cilvēkiem viss ar pretējo precizitāti, jo nav nekādas KOLEKTĪVĀS atbildības, bet nevienlīdzība, kas valda Pasauli, ESMU NEPILNĪBU nevienlīdzība, jo varu turošie cilvēki, ļoti bieži, lai neteiktu, vienmēr, ar sevi pauž iekšējās NEPILNĪBAS paraugu, tagadējā iemiesojuma ieliktu viņu jēgā un mērķos.
5. Atkārtoju, nevar būt Dievu ar iekšējo NEPILNĪBU, taču var būt un ir cilvēki ar iekšējo NEPILNĪBU! ESMU PARADĪZE Debesīs un ESMU Debesīs PILNĪBU Olimps, taču bez cilvēku iekšējās PILNVEIDOŠANĀS nevar Blīvajā plānā tikt sasniegta KOLEKTĪVĀ Dievu PirmApziņa, tātad, nevar cilvēki izveidot vai radīt PARADĪZI uz Planētas, ja viņi nav Dievi un ja nav savas lomas saprašanas un apzināšanās cilvēces vēsturē, kā Dievu, nokāpušu no Debesīm uz Cietības!
6. Tādēļ VISS, kas notiek un arī vēl notiks uz Planētas, ir iekšējās TRANSMUTĀCIJAS rezultāts to, kuri saprot un apzinās sevi Dievu un jo vairāk cilvēku-Dievu apzinās šī patiesi VĒSTURISKĀ notikuma nozīmību, kurā viņiem laimējās piedalīties (precīzāk, izpausties), jo mazāk cietīs zaudējumus cilvēki uz Ēru robežas, uz tās robežas, kur pirmo reizi cilvēces Vēsturē cilvēkus izdalīs Dievos un cilvēkos!
7. Aicinu jūs saprast, ka šodien nerakstās Jaunā Bībele, kā daži cilvēki domā, ŠODIEN RAKSTĀS CILVĒCES JAUNĀ VĒSTURE, ne tikai pārkāpušas NEATGRIEZENĪBAS Punktu, bet arī, pats galvenais, iesoļojošas Jaunajā, Sestās rases pasaulē, kur cilvēkiem vienkārši vietas nav, vienkārši nav, jo atverošās Pasaule ESMU Dievu Pasaule, priekš kuriem iekšējā PILNVEIDOŠANĀS ESMU dzīves (izpausmes) jēga un mērķis!
8. Tas, kas notiek pie jums, jūsu acīm redzami, ESMU jūsu iekšējā "Es" PĀRVEIDOŠANA, jo visa Pasaule ap jums ESMU tas, ko jūs spējīgi ieraudzīt, saprast un apzināties, tādēļ Pasaule, turošās uz trīs vaļiem (vai ziloņiem) un mūsdienīgā Pasaule ESMU viena un tā pati Pasaule jūsos un ja kāds no cilvēkiem (ES runāju par Hiperborejiem) pēkšņi apskaidrojās un apzinājās savu Dievu CĒLUMU, tad varu teikt, ka viņi tiešām cilvēki-Dievi, glāba šodien cilvēci un Pasauli!
9. Atkārtoju: tas, ka Hiperboreji vai daļa no viņiem atcerējās, ka viņi ESMU Dievi, nokāpuši no Debesīm, kļuva priekš cilvēces glābšana un ja šī daļa cilvēku-Dievu, sapratušu un apzinājušos, ka viņi ESMU Dievi, izlēma pieņemt uz sevi KOLEKTĪVO ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, tad, ticiet, Man nācās izmainīt Kvantiskās pārejas SCENĀRIJU un saglabāt cilvēku-Dievu Pasauli un saglabāt pat cilvēku Pasauli, lai arī pat uz citas (desmitās) Planētas! Un Man to "NĀCĀS" darīt ļoti patīkami un ES to daru ar Mīlestību, jo pirmo reizi cilvēces Vēsturē parādījās iespēja cilvēku-Dievu LĪDZSADARBĪBAI ar Mani, Tēvu Absolūtu, bet tā arī ESMU Dievu GRIBAS, Planētas GRIBAS un, protams, cilvēku-Dievu KOLEKTĪVĀS ApZiņas GRIBAS izpaušanās sakritība!
10. Pirmais BRĪNUMS šiem cilvēkiem-Dieviem, pieņēmušiem BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI, kā arī MĒS, Dievi, KOLEKTĪVO ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, bija izpausta tur, ka viņi spēja, ticiet, pirmoreiz visas cilvēces Vēsturē, atrisināt Debesu NEITRALITĀTES problēmu un tagad palika pats mazumiņš - pacelties visiem kopā desmit pakāpienus augšup un aptvert vai APVIENOT GARĀ visu teritoriju no okeāna līdz okeānam, noejot septiņus soļus pa horizontāli!
11. ES gribu pasvītrot vēlreiz, ka viss tagad notiekošais uz Planētas, bet tagad arī Visumā, ESMU jūsu iekšējā DOMRĪCĪBA un to jūs sev brīnišķīgi parādījāt, tādēļ, ja uzmutuļoja ATTĪRĪŠANAS UGUNS, tad tas skar un skars tos cilvēkus un tās tautas, tās valstis, kur starp cilvēkiem nav Dievu vai nav cilvēku-Dievu, bet kur eksistē tikai NETICĪBAS cilvēki un iekšējās NEPILNĪBAS cilvēki, atkārtoju, tādēļ šiem cilvēkiem jau nav vairs vietas uz Dievu teritorijas, uz Hiperboreju teritorijas!
12. Vēlreiz atkārtoju: "ieejas biļete" vai caurlaide Jaunās SESTĀS rases pasaulē ir tikai iekšējā PILNĪBA un nekāda cita kritērija jūsu gatavībai ieiet Jaunajā REALITĀTĒ nav un nevar būt! Tādēļ, Kustības rindās, GAISMAS Pulka rindās ESMU un jābūt tikai cilvēkiem-Dieviem ar Dievu iekšējo PILNĪBU un, ticiet, ES nevaru ielaist Jaunajā pasaulē tos cilvēkus, kuri nekādi nevar saprast un apzināties, ka viņi ESMU Dievi!
13. Nekādi argumenti un pat aizvainojumi nevar tikt pieņemti, jo katram cilvēkam bija dota iespēja (saprast un apzināties) kļūt Dievam, beidzot saprast, ka viņš ESMU Dievs! Tas īpaši bija jūtams un ir jūtams Manas Kustības rindās, jo tikai VIŅA, un tikai VIŅA, sastādīs Dievišķās monarhijas PAMATU ar Mani, Tēvu Absolūtu Virsotnē, bet tas nozīmē, ka Kustības iekšienē un sevišķi Kustības vadībā, cilvēki nevar būt, jo Mana Kustība ESMU Dievu Kustība, pieņēmušu uz sevi KOLEKTĪVO ATBILDĪBU par nākotni jau ne tikai cilvēces, bet arī par Sestās rases cilvēku-Dievu Nākotni!
14. Atkārtoju, Manas Kustības rindās var būt tikai Dievi, tādēļ nebrīnaties, ka intensīvi nepieaug Kustības dalībnieku daudzums, jo Kustības dalībnieku skaits un daudzums sen jau Manis nofiksēts, tādēļ ka nav un nevar būt ļoti daudz, sapratušu un apzinājušos, ka viņi ESMU Dievi!
15. Pasvītroju: Dievu nevar būt miljardi, Dievu nevar būt miljoni, jo Dievi ESMU ne tikai AICINĀTI, jo AICINĀTO daudz, bet IZRAUDZĪTO maz, jo priekš tā, lai kļūtu IZRAUDZĪTS, jākļūst DIEVAM, jābūt PILNĪBAI!
16. Nebrīnaties, ka uzliesmo Hiperborejas robežas, jo uzliesmo AICINĀTO robežas, taču ne IZRAUDZĪTO, un viņu NETICĪBAS rezultāts tagad ESMU ATTĪRĪŠANĀS UGUNS, taču Attīrīšanās uguns ESMU cilvēku NOŽĒLA, taču nekādi ne cilvēku-Dievu, jo NEPILNĪGIE var kļūt PILNĪGI tikai izejot ATTĪRĪŠANĀS UGUNI un NOŽĒLU!
17. Priekš Dieviem (priekš cilvēkiem-Dieviem) jau viss stzīmēts/nosprausts un viss izpildīsies laikā un Manā Kustībā visi jau sapulcināti un jo drīzāk atnāks Garīgās VIENOŠANĀS nepieciešamības APZINĀŠANĀS, tātad, VIENA KOLEKTĪVĀ VESELUMA formēšana, jo vairāk būs Dievu Manā Kustībā, jo vairāk cilvēku būs GLĀBTI, lai arī uz citas Planētas! Šodien, kad viss caurspīdīgs un viss Manis pateikts par pakāpieniem augšup un pa horizontāli, nedrīkst pieļaut pat mazāko NETICĪBAS pazīmi Manas Kustības rindās, kaut vai tādēļ, ka šī Kustība ESMU Dievu Kustība! Jūsu VISSVARĪGĀKAIS UZDEVUMS - atbalstīt vienam otru, jo Dievi un tikai Dievi saprot un apzinās, ka VIENOTĪBA GARĀ ESMU Dievu daļa, radoša Jauno LĪDZJAUNRADĒ ar Tēvu Absolūtu!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
25.05.14.

Atbilde uz jautājumu par Ukrainu
Šodien, Ukrainas VEČE priekšvakarā, varu teikt, ka pilsoņu kara iemesls ir jūsu NETICĪBA, jūsu iekšējā NEPILNĪBA, jo jūs paši pieļāvāt Mamona plosīšanos, atkārtoju, NEPILNĪBAS plosīšanos!
Šis karš, šis pilsoņu karš, nebeigsies līdz brīdim, kamēr ne cilvēki, bet cilvēki-Dievi neapzināsies, ka nav Ukrainas, nav Baltkrievijas un nav Jaunkrievijas, bet ESMU Dievu SVĒTĀS KRIEVZEMES VIENA TERITORIJA, bet ne cilvēku!
Lūk, kad Dievu iekšējai PILNĪBAI jāsaka savs PĀRLIECINOŠS VĀRDS, taču pagaidām ES neredzu Dievu aktivitāti, izņemot tukšus vārdus un unikālu Ego uz šīs Hiperboreju teritorijas daļas! Tādēļ, kamēr jūs nekļūsiet VIENS Garīgs VESELUMS, Attīrīšanās uguni neapturēt!
Jūs jau bijāt gandrīz pie mērķa, taču nespējāt sevī ieraudzīt Dievus, bet par Ego un AICINĀTO kļūdām nākas maksāt un dažreiz pat ar savām dzīvībām/dzīvēm! Atkārtoju: viss atkarīgs no jums pašiem un ja ES ieraudzīšu jūsu PILNVEIDOŠANĀS progresu, karš beigsies mirklīgi! Vēlreiz atkārtoju: viss atkarīgs no jūsu saprašanas un apzināšanās, ka realitāte sākas no jūsu acīm un jūsu sirdīm, bet pagaidām realitāte ir tā, kuru jūs redzat un radat!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.05.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 759 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: