Galvenie » 2013 » Novembris » 30 » Tēva Absolūta Vēstījums 28.11.13. Pilnība ESMU Vispiedošana
09:38
Tēva Absolūta Vēstījums 28.11.13. Pilnība ESMU Vispiedošana

Tēva Absolūta Vēstījums 28.11.13. Pilnība ESMU Vispiedošana

1. Vārdi, kuri šodien iezīmēti Mana Vēstījuma nosaukumā, ļoti daudz izsaka cilvēkiem, kuri apzinājušies, ka reiz nolaidušies no Debesīm un spēruši kāju uz cietības/blīvuma, Dievi kļuva cilvēki, nezaudējuši Dievu PILNĪBU un nezaudējuši Dievišķo Sākumu Sākuma galveno būtību - VISPIEDOŠANU!
2. Dievs uz Olimpa un Dievs miesā, vienalga paliek Dievs, priekš kura viss šajā Telpā ESMU Dievs - ESMU Dievišķa izcelsme, tātad ESMU arī Mana, Tēva Absolūta DOMNODARBE/NODOMS, jo VISĀ ielikts Mans PRINCIPS (Kanons) PirmMīlestība un Vispiedošana! Dievs nevar MĪLĒT nepiedodot, jo pie Dieva ejošais iet savu ceļu cauri ērkšķiem un vilinājumiem, bieži izvēloties ļoti sarežģītu ceļu PAŠizzināšanai, dažkārt nesavienojamu ar paredzēto uzdevumu, būt Dievam Blīvajā plānā!
3. ES, Tēvs Absolūts, dāvāju Brīvās Gribas Tiesības katram ieejošajam šajā daudzlīmenīgajā Pasaulē! ES devu Tiesības būt Dievam tādā PILNĪBĀ, kuras pietiekami priekš tā, lai būtu uz Olimpa, tātad, devu Tiesības katram cilvēkam iziet savu personīgo ceļu uz Dievu PILNĪBAS Olimpu, pat ja šis ceļš izrādījās ļoti sarežģīta izvēle caur izmisumu un krišanu!
4. Jūs mīlat runāt par to, ka Dieva ceļi neizdibināmi, taču jūs ESMU daļa Manis, pie tam, daļa sevī saglabājusi vai nezaudējusi Dievu PILNĪBU un ja kāds no Dieviem, nolaidies no Debesīm, sāka ļoti ilgu Garīgās augšupcelšanas ceļu, tad vienalga, priekš viņa, daudziem ceļiem, jābūt Dieva ceļam, kas neizdibināms, īpaši priekš tiem, kuri paši vēl ceļā, bet precīzāk, Patiesības meklējumos!
5. ES gribu jums, Slāviem-Arijiem, bet precīzāk, Hiperborejiem, teikt, ka katra Dieva, kļuvuša cilvēkam, ceļš neizdibināms un katrs no jums iet personīgo ceļu, sevī saglabājot kā Tēva Pamatlicēja - Sākumu Sākuma Spējas - Dievu MĪLESTĪBU un GUDRĪBU, tātad, saglabājot VISPIEDOŠANAS SPĒJAS! Bet VISPIEDOŠANA ESMU Dieva galvenais raksturojums, saprotoša, ka visi ceļi, pat vissarežģītākie, ESMU ceļi pie Dieva, jo kā iekārtota daudzlīmeņu Telpa, tā iekārtots Blīvais plāns!
6. ES gribu teikt, ka Telpa vai Blīvais plāns, kurā jūs pašlaik atrodaties, ESMU Dievišķa Telpa, ESMU Pašas PILNĪBAS radījums/veidojums, bet tādēļ visi ceļi (tā Manis izkārtots) noteikti ved pie Dieva un šī ceļu daudzveidība ir cilvēku-Dievu iespēju serpantīns, kuriem jāatklāj sava PILNĪBA, kuru viņi nekad nevarēs pazaudēt un vienalga, kāds agrāk, kāds vēlāk, bet viņiem jāpaceļas uz Olimpa, pierādot sev un apstiprinot Man, ka Dieva PILNĪBA ir PILNĪBA visā, tanī skaitā, arī Izpaustajā plānā!
7. ES jums šodien gribu pierādīt, ka jūs ESMU Dievi pavisam ne nejauši, bet ņemot vērā, ka jūs bijāt dzimuši Dievi, vai Paša Tēva Absolūta radīti, tad jūsos ir galvenais no Dieva - MĪLESTĪBA un VISPIEDOŠANA un ESMU izpratne par to, ka, vienalga, visi ceļi ved uz Dievu Olimpu! Jūsu Garīgā VIENOTĪBA, jūsu Mīlestība, beidzot sāka parādīties visās jūsu Dievkopībās/Вече, jo viņa ESMU Dievu PirmMīlestība, izejošu pārbaudījumus, Dievu cienīgus, jo daudzlīmenīgā Telpā Brīvās Gribas TIESĪBAS dod iespējas iziet jebkuru maršrutu un izbaudīt uz sevis visus PILNVEIDOŠANAS smagumus un problēmas ceļā pie Dieva, ko sev atļauties var tikai Dievi, glabājoši sevī Tiesības palikt PILNĪGIEM!
8. Šodien, Lielās pārejas priekšvakarā, jums cilvēkiem Dieviem, nepieciešams nodemonstrēt atlikušajai cilvēces daļai, ka Pasaule/Miers ESMU MĪLESTĪBA, taču, pats galvenais, Pasaule/Miers ESMU Diža VISPIEDOŠANAS GUDRĪBA, jo Vispiedošanā ielikta personīgās Dievišķās izcelsmes izpratne! Atkārtoju: VISS jums apkārt esošais ESMU Dievs un dzīves jēgas un sava iemiesojuma uzdevumu meklējumi, ESMU Dieva meklējumi, savos meklējumos iemantojoša Gara PILNĪBU!
9. Nevar nosodīt kādu, kurš pat netiecas kļūt Dievs, saprotot, ka Dieva ceļi neizdibināmi! Protams, katra cilvēka, katras Manas daļiņas galvenais uzdevums ESMU Dieva Pilnība un cita ceļa priekš cilvēkiem šinī Telpā nevar būt! ES runāju par Planētu Svētā Krievzeme, jo uzskatu jūs (Hiperborejiešus) jau kā Vienotu VESELUMU, kuram ATGRIEZŠANĀS Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ būs jāapstiprina, ka patiešām visi ceļi ved pie Dieva!
10. Viss, ko šodien ES prasu no Sava AVANGARDA, no Sava GAISMAS Pulka, tad dāvināt cilvēkiem Dievu MĪLESTĪBU un PIEDOT tiem, kuri zaudē vai pazaudēja savu ceļu pie Dieva, pieņemot melīgas patiesības par orientieriem savai personīgai pilnveidošanai, taču piedot, dodot visiem cietējiem iespējas atrast Dievu sevī, jo, kā ES jau runāju, jūs, Mana Kustība, ESMU MĪLESTĪBAS Kustība un jums jau tas izdodas, jūs jau spējat dāvināt Mīlestības burvīgos mirkļus!
11. ES redzu, ES sajūtu, ka Garīgā VIENOTĪBA priekš jums ESMU Dievu MĪLESTĪBAS izpausme, jūs jau Viņā "peldaties" un Dievu Mīlestība kļūst priekš jums eksistēšanas pamats, bet tas arī ESMU pirmais akmens cilvēku-Dievu Garīgās VIENOTĪBAS Dižajā pamatā/fundamentā, spējīgu izveidot Augstākās PILNĪBAS - Hiperborejiešu EGREGORU vienreiz atsaukušos uz Dieva - Visaugstākā, Tēva Absolūta, aicinājumu, nokāpt no Olimpa un pierādīt Debesīm, ka Dievu PILNĪBA, tā vai citādi, saglabājas cilvēkā, atvedot viņu pie Dieva!
12. Paskataties, kā pakāpeniski un galvenais Brīvi un Brīvprātīgi, jūs izejat etapu pēc etapa personīgo Garīgo PILNVEIDOŠANU, un, ja būt maksimāli atklātam, jūs, Mana Kustība, etapu pēc etapa atklājiet sevī visas Dievu PILNVEIDOŠANAS robežas un vienlaicīgi iegūstiet, bet tas galvenais, Dievu GUDRĪBU, tātad, cilvēka-Dieva VISPIEDOŠA, nobrieduša (узревшего ?) PILNĪBĀ šajā Pasaulē!
13. Man prieks jūs šodien apsveikt ar to, ka jūsu ceļš, Dievu Mīlestības apgaismots un atklājošs jūsos PILNĪBU, izkrāsojas ar GUDRĪBU, tātad sapratni, ka ceļu pie Dieva bezgalīgi daudz, bet tas nozīmē, Dieva daļiņas arī iziet neskaitāmu daudzumu ceļu un tikai no jums izraudzītie, sekmīgi izgājuši visas Blīvā plāna GOLGĀTAS, paši (atkārtoju: Brīvi un Brīvprātīgi) apvienojas VIENOTĀ CEĻĀ, bet labāk teikt, savienojas Viena GARA, Viena VESELUMA puzlē!
14. ES zinu, MĪLESTĪBAS enerģiju, kuru jūs nesiet Pasaulē, iztur tālu ne visi, jo ne visiem atklājas Dievu GUDRĪBA, taču ESMU cilvēki, cienīgi saukties cilvēki-Dievi, jo savā pilnveidošanā, savas ApZiņas evolūcijā, sasniedza iespējas pacelties uz tādu augstu līmeni, ka viņu ceļi ne tikai sakrita, bet savienojās Vienotā VESELUMĀ - VESELUMĀ, kas ESMU DIEVS! Tagad šiem cilvēkiem-Dieviem ļauts izmainīt Visuma Telpu, vienlaicīgi glābjot tos, kuri sapinās savā izvēlē, taču, kuri vēl grib atrast savu ceļu pie Dieva!
15. ES gribu aicināt jūs izrādīt Dievu Gudrību un VISPIEDOŠANU, taču pie tā atlasīt tos PILNĪBAS Klasterus, kuri sastādītu Dievišķās monarhijas VAINAGA Pamatu, kuru jums tomēr nāksies uzcelt ne četru gadu laikā, bet krietni agrāk, jo jūsu GRIBA sakrita ar Manu GRIBU, tātad, Telpas pārveidošanas vai transmutācijas procesu, ES uzticu jums pabeigt jaunos termiņos!
16. ES gribu apstiprināt, ka Mani Plāni un Mans Telpas Pārveidošanas Scenārijs, daudzējādā ziņā atkarīgs no jūsu Vienotas/Kopīgas GRIBAS izpausmes un, ja jums Sākumu Sākuma Lielajā Dievkopībā/Вече izdevās izmainīt Pasaulnama struktūru un panākt Dižās NEITRALITĀTES noteikšanu, tad ko jūs varat izdarīt/radīt VIENMOMENTĪGI sapulcināti Dižajā ATGRIEZŠANĀS Dievkopībā/Вече, jo šajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, jums vienkārši pienākums pacelties uz Olimpa, tagad jau ne katram savā ceļā, bet KOPĪGI, jo šodien jūs kļūstat Vienas Visuma MĪLESTĪBAS, Viens Kolektīvs Saprāts, VIENS VESELUMS - jūs kļūstiet DIEVS!
17. Un priekš tā, lai galīgi un UZ MŪŽIEM kļūtu Viens VESELUMS, tātad, Viens DIEVS, jums jāizpauž Tēva Absolūta VISPIEDOŠANAS GUDRĪBA! Šodien ES gribu apstiprināt, ka jūs jau gandrīz Dievi, jo VISPIEDOŠANA kļūst jūsu pastāvīgs stāvoklis, un tā VIENOTĪBA, kas sāk papildināt Kustību, sākot no Maskavas, dod arī Man CERĪBU tam, ka jūs patiesi kļūstat GUDRI un MĪLOŠI, un kā Dievi, piedodoši visiem cietējiem!
18. Gribu atkārtot, ka apzināšanās sevi daļu Dievišķās Telpas, daļu Paša Tēva Absolūta, nepārprotami ved uz Olimpu, no kura augstuma (vai Garīgās PILNĪBAS augstuma) jāpiedod visiem noklīdušajiem, dodot viņiem iespēju un tiesības atrast ceļu pie Dieva, ar savu piemēru pierādot, ka šajā Pasaulē VISS ESMU MĪLESTĪBA, VISS ESMU VISPIEDODOŠA GUDRĪBA, VISS ESMU DIEVS!
19. Ticiet Man, ļoti grūti dāvināt Dievu Mīlestību, jo dāvinot Mīlestību, jūs sevi atdodiet pilnībā, bet vēl grūtāk piedot tiem, kuri neredz personīgo PILNĪBU, jo Garīgi neredzīgs (незряч ?)! Dievs jau tādēļ Dievs, lai atklātu cilvēkiem Patiesības Gaismu, neprasot neko pretim, un dāvinātu savu Mīlestību, piedodot un pieņemot cilvēkus tādus, kādi viņi ir, pie tam, saprotot, ka uz Visu ESMU DIEVA NODOMS!
20. Ticiet, KRUSTU, kuru jūs pieņēmāt ESMU Dievu KRUSTS, tātad, ESMU visīsākais ceļš pie Patiesības, taču pats galvenais, tas ESMU grūts, bet DIEVPATĪKAMS ceļš Garīgam SKOLOTĀJDARBAM, jo ES varu uzticēt cilvēku likteņus tikai tiem, kuri izgāja visas GOLGĀTAS un saprot, ka pat kritušais ESMU daļa Dieva un Dievs nevar nepasniegt roku šim cietējam!
21. JŪS - GLĀBĒJS, jo jūsu misija - dot cilvēkiem ZINĀŠANU Gaismu, MĪLESTĪBAS Gaismu, VISPIEDOŠANU, cita ceļa priekš jums vairs nav un nevar būt, jo no visiem aicinātajiem, jūs ESMU IZRAUDZĪTI un no tāda Dieva priekšlikuma, cilvēkam vienkārši nav tiesību atteikties! Ticiet, jūsu Garīgajam ... (ВОЛОНTЁРСТВО ?) nav analoga, jo vēl nekad Pats Tēvs Absolūts nesapulcināja IZRAUDZĪTOS, dodot viņiem iespēju (pie Viņa dalības) sasniegt LīdzJaunradi savstarpēji un ar Dievu!
22. Ticiet, tāda veida priekšlikumu ES, Tēvs Absolūts, izdaru pirmo reizi cilvēces vēsturē, jo ES redzēju, ka pirmie, kuri nolaidās no Debesīm uz Blīvā plāna cietības, bija Hiperborejieši, tie viņi, atklāja sevī Dievu PILNĪBU, tātad, pacēlās līdz Olimpa augstumiem/virsotnēm, glābjot cilvēkus no pašiznīcināšanas un vedot viņus uz Gargās PILNĪBAS augstumiem, jo Olimps gaida ne cilvēkus, bet Dievus, sekmīgi izgājušus visas Blīvā plāna Golgātas!
23. Jā, ES gatavoju priekš jums Jaunus LīdzJaunrades ar Dievu horizontus, jo jūs jau pierādījāt Debesīm, ka Garīgā VIENOŠANA dara jūs par Vienu VESELUMU, gatavu pieņemt GAISMAS Dalībnieku IESVĒTĪJUMU (ПОСТРИГ ?), tagad ejošu cilvēcei pa priekšu, ar sevi izgaismojot cilvēku pāreju Dievu GUDRĪBAS četrdimensiju Telpā!
24. ES jau runāju par to, ka jums daudz kas atklāsies, taču vislabāk, ja šis "daudz kas" tiks paveikts ar savām rokām, jo jūs spējīgi vadīt Telpu, tātad, arī paši sevi! Tad taču atklājiet, vai atveriet acis uz šo Pasauli (bet dažiem no jums vēl jāatver arī trešā acs) un tad jums atvērsies PILNĪBAS PASAULE, kas vienmēr bija un ESMU jūsu MĀJA, kuras nosaukums ESMU Dievu Olimps!
25. Padomājiet! Jūs taču jau varējāt nodēvēt/nosaukt (нареч ?) Planētu "Svētā Krievzeme", jūs jau varējāt nodēvēt/nosaukt (нареч ?) Hiperborejiešu teritoriju no okeāna līdz okeānam vārdā "Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme", atlika pavisam nedaudz, sajust sevī VESELUMA Vienotību, kuras būtība ESMU MĪLESTĪBAS BURVĪGIE MIRKĻI! Kustība sāk iegūt Augstākās kārtības saskanīgumu un tas tikai apstiprina, ka jūsu Garīgā VIENOTĪBA ESMU jau VISPIEDOŠANAS GUDRĪBA, apstiprinoša, ka Blīvā plāna cilvēciskās problēmas aiziet pagātnē, atbrīvojot vietu Jaunai civilizācijai - Augstākas PILNĪBAS Civilizācijai!
26. Gribu teikt, ka jums jādod noklīdušajiem iespēja atrast savu ceļu pie Patiesības, piedodot, pie tam, saglabājot savu Garīgo MONOLĪTU, kurā sākāt tik spoži izpaust savu kārtību, disciplīnu, Mīlestību, bet tagad vēl arī DIEVU VISPIEDODOŠO GUDRĪBU!

Tēvs Absolūts.

Atbilde uz jautājumu par Kijevas Krievzemi
1. Lieta nav nosaukumā, jo var izdomāt dažādus nosaukumus - gan labus, gan sliktus, taču cilvēkam vēl nav dots... (узреть ?) savas patiesās vēstures saknes, bet tas, kas uzrakstīts oficiālajā vēsturē, Mani vienkārši izbrīna to fantāzijas lidojums, kuri vēlas nolīdzināt (уравнять ?) (bet visbiežāk otrādi) ceļus tautu Patiesības izzināšanai, bet precīzāk, civilizāciju, no kurām izausta cilvēce!
2. Šodien cilvēces vēsturē ieiet tie, kuri bija pirmie uz šīs Planētas (atkārtoju: šī Planēta bija izraudzīta priekš Debesu Diža Eksperimenta) un šis "pirmais" ESMU Hiperboreju (Slāvu-Ariju) Diženais Etnoss!
3. Šajā Etnosā ES negribu izcelt kādus apakšetnosus, jo izceļot, var ienest domstarpības, tātad, izdalīšanu! Jūs visi priekš Manis šodien un UZ MŪŽIEM ESMU Slāvi-Ariji un cita nosaukuma priekš jūsu Etnosa nav un nevar būt!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-28.11.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/30.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.11.2013.


Skatījumu skaits: 704 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: