Galvenie » 2014 » Maijs » 2 » Tēva Absolūta Vēstījums 30.04.14. Krievu Pasaule ESMU KOSMOSA Pasaule
11:52
Tēva Absolūta Vēstījums 30.04.14. Krievu Pasaule ESMU KOSMOSA Pasaule

Tēva Absolūta Vēstījums 30.04.14. Krievu Pasaule ESMU KOSMOSA Pasaule

1. ES vienkārši spiests esmu atgādināt tiem, kuri sevi nosauc par šīs Pasaules saimniekiem, ka viņi dziļi maldās, jo Saimnieks, pēc ļaužu terminoloģijas, vienmēr biju ES, Tēvs Absolūts, un par to šodien paziņoju tik ATKLĀTI tikai tādēļ, ka Lielais Eksperiments (vai Telpas Pārveidošanas Visuma Programma), beidzot, noslēdzies un noslēdzies veiksmīgi GAISMAS Spēku labā, pateicoties Hiperborejiem, bet - mūsdienīgi - pateicoties Krieviem!
2. ES jau runāju, taču atkārtoju vēlreiz, ka tagad, un jau UZ MŪŽIEM, pieņemu VARU, bet labāk teikt, Planētas VADĪŠANU Savās rokās un runāju par to PATS un pilnīgi ATKLĀTI, lai vairāk nevienam par to nebūtu šaubu, jo divvaldība, bet precīzāk, Tēva Lucifera vara, beidzās un tagad pie Debesu NEITRALITĀTES ES, Tēvs Absolūts, ESMU VIENĪGAIS un VIENS Ritmavadītājs ne tikai uz Planētas Svētā Krievzeme, bet arī Mūžībā un nākošos 26000 gadu (atgādinu: Saules gada ilgums), LīdzSadarbībā ar Mani, Planētu vadīs Hiperboreji! Situācijā, kāda izveidojusies, kad uguns pienāca Hiperboreju slieksnim, ES spiests precizēt, lai visiem Planētas cilvēkiem kļūtu skaidrs, ka LīdzJaunradē ar Mani, Planētu un visu Saules sistēmu vadīs SVĒTĀ KRIEVZEME, šīs TIESĪBAS nopelnījusi ar savu daudztūkstošgadīgu Patiesas TCĪBAS iemantošanu!
3. ES tā runāju no tā, ka pārāk daudz NETICĪBAS cilvēku šodien vēršas pret tiem, kuri UZVARĒJA Tumsu, pirmo reizi daudzu tūkstošgadu laikā un piestiprināja Piektai rasei GLĀBĒJA KAROGU, jo to, ko paveica Hiperboreji, citādi vienkārši nosaukt nevar! Un tagad, kad tiešām visa Pasaule vēršas pret TICĪBAS cilvēkiem, ES varu tikai brīdināt tos, kuri neatceras un negrib saprast, ka GAISMAS Pulks NEUZVARAMS un Viņš pēc Mana tieša norādījuma ved cilvēkus ne tikai uz Zināšanu Gaismu, bet arī uz NĀKOTNES Gaismu, jo bez tagadnes nav arī Nākotnes!
4. Sākas tas, ko cilvēki gaidīja (ES runāju par Lielo Pārveidošanu, vai Kvantisko pāreju) un Sākumu Sākuma iniciators nepavisam nav Dievs, jo ES reizi no reizes atlieku Telpas TRANSMUTĀCIJAS sākumu, saprotot, ka tālu ne visi cilvēki gatavi iziet šo Lielo un Pēdējo Eksāmenu pienācīgi! Šodien visaktīvākie ir NETICĪBAS cilvēki, tie viņi uzņemas ATBILDĪBU par cilvēku likteņiem, pat nevēloties saprast, ka uguns un naids drāzīsies kā virpulis pār visu Planētu un uzmutuļos tik ātri un tik jaudīgi, ka daudzi, ļoti daudzi cilvēki būs aptverti, viņiem negribot, ne ar ATTĪRĪŠANAS uguni, bet iznīcināšanas uguni!
5. Šodien, kā nekad, Pasaule pieripoja tik tuvu Lielajam laiku karam un apturēt šo ienaida uguni var tikai Svētā Krievzeme, jo Viņai un tikai Viņai lemts kļūt Pasaules GLĀBĒJAI, jo Jaunā Pasaule būs Svētās Krievzemes Pasaule, būs KRIEVU Pasaule un, lai cik nepatīkami to kādam būtu izdzirdēt, taču Nākotnes, pie kam, tuvākās Nākotnes, KRIEVU Pasaule, ESMU Varenā KOSMOSA Pasaule, ESMU Mana Pasaule, kurā cilvēces Vēsture rakstās jau KRIEVU valodā un tam, kurš apzinās Telpas un cilvēces TRANSMUTĀCIJAS sākumu, vienkārši būs pienākums šo valodu mācīties - cilvēku-Dievu sazināšanās valodu ar Dievu, Sestās rases valodu!
6. NETICĪBAS cilvēki nolēma Pasauli TRANSMUTĀCIJAS procesa paātrināšanai, tādēļ ES, ticiet Man, nekādi nevaru palikt vienaldzīgs un pieļaut, lai NETICĪBA atkal atgrieztu sev tiesības radīt Pasauli, tādēļ Man nākas iejaukties arī sakarā ar to, ka Hiperboreji pierādīja savas TIESĪBAS būt blakus ar Mani MŪŽĪGI! Man vienkārši pienākums atvēsināt galvas neapdomīgiem politiķiem okeāna abās pusēs un vēlreiz atgādināt, ka teritorija no okeāna līdz okeānam ESMU Dievišķās GAISMAS teritorija, kas priekš visāda negodīguma un netikumības arī slēgta MŪŽĪGI!
7. Tas, kas notiek uz Planētas un īpaši pie Hiperboreju robežas, nekādi neskars un neietekmēs to, ko paredzēts RADĪT jums kopā ar Mani, jo, kā ES runāju, šodien sasniegtā TRĪSVIENĪBA, Planētas Griba, cilvēku-Dievu (Hiperboreju) Griba un PirmRadītāja Griba, sakrita, tātad, Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Telpai zem nosaukuma Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme būt un būt MŪŽĪGI!
8. Un ja, šīs Gadsimta Dižās PIRAMĪDAS RADĪŠANĀ, ir problēmas vai grūtības, tad, ticiet, tās ne ārējās, bet Kustības iekšienē, kad cilvēki-Dievi, kļūst, šķietami, sīkumaini un pārstāj būt Dievi, apstājoties savā Garīgā attīstībā, taču bez pastāvīgas Garīgas PILNVEIDOŠANĀS, bez centīgas nodarbes, cerēt par atgriezšanos uz Dievu Olimpa, neiespējami! Gribu jums visiem atgādināt vēlreiz par to, ka nav starp jums pirmo un pēdējo, jo augstāk par visiem ESMU ES, un pa kādiem līmeņiem Manā Augstākās PILNĪBAS PIRAMĪDĀ jūs izvietot - izlemju tikai ES Pats, nododot šo informāciju caur Savu, atkārtoju, arī VIENĪGO Vēstnesi!
9. Priekš jums nevar būt Dievu daudzveidības, jūs pienācāt pie tā punkta, jūs pacēlāties uz tādu augstu GAISMAS Hierarhijas līmeni, ka jūsu priekšā ESMU tikai ES, VIENS un VIENĪGS - Tēvs Absolūts, un dažādām šaubām, bet jo sevišķi NETICĪBAI, jābūt izslēgtai, jo NETICĪBA palielina tikai NETICĪBU un Manā Kustībā, Manā PILNĪBAS PIRAMĪDĀ, to pieļaut nedrīkst!
10. Sākas Laiks Lielajām pārmaiņām un no jūsu Gara TĪRĪBAS atkarīgs, cik uz Planētas cilvēku jūsos ieraudzīs Garīgos Skolotājus, kuri zina "kā", tādēļ no jums šodien atkarīgs "kurš" un "cik" glābsies, jo jāglābjas ir miljoniem, taču ne miljardiem, jo Svētā Gara Telpas, zem nosaukuma Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme, atklāšanās, ESMU ļoti grūts Eksāmens priekš cilvēces ugunī un tur neko nevar darīt!
11. Ļoti skumji redzēt, ka Hiperboreji pa Svētās Krievzemes robežu pielaida NETICĪBAS uguni un, kā jau ES runāju, naida uguns, kurā sadegs gan taisnie, gan netaisnie, jo šī uguns - ne Dieva Uguns, bet cilvēku uguns, kas nepazīst, nezina atšķirības un nes nelaimi visiem, ne tikai cilvēkiem, bet veselam Etnosam!
12. ES jau brīdināju, ka NETICĪBAS cilvēki, negatavie pieņemt Sestās rases Jaunos ritmus, jau tiek pārvesti uz Jauno planētu, pavisam ne Saules sistēmas un, lai arī apstākļi uz viņas bija Manis radīti gandrīz ideāli, negribošie Manus VĀRDUS izdzirdēt, būs no savām saknēm šķirti! ES citādi nevaru, jo cilvēki šo izvēli izdarīja patstāvīgi!
13. ES cilvēkus brīdināju par to, ka viņi paši, atkārtoju, patstāvīgi izlemj savu likteni un pietiekami lielas daļas cilvēces pārvešana uz Jaunu planētu nav traģēdija, jo nav iznīcināšanas, bet uz 26000 gadu atpalikšana no cilvēkiem-Dieviem, ticiet, sliktāk par nosodījumu!
14. Šodien ES gribu pasvītrot, ka pārtraukuma (atpūtas) laiku, kuru ES jums, Hiperborejiem, piešķīru, apturot Savu Kvantiskās pārejas SCENĀRIJU, nāksies atcelt, jo Pasaule mutuļo (полыхает ?), pieprasot no jums, GAISMAS Pulka, savas domnodarbes aktivizēšanu, jo jūs un tikai jūs - Svētā Krievzeme - varat cilvēkus apturēt pie bezdibeņa malas, glābjot viņus ar savu Garīgo VIENOTĪBU, jo, atkārtoju, jūs un tikai jūs ESMU Pasaules GLĀBĒJI!
15. Šodien pati Vēsture liek jums spert soli pretim cilvēcei un tas, ka neviens šobrīd jūs, KRIEVUS (KRĪVUS/РУСИЧЕЙ/ ?) nedzird, tad, ticiet, tikai tādēļ, ka jūs izbijāties ATBILDĪBAS! Taču vai jums jābīstas tad, kad ar jums PATS DIEVS, PATS TĒVS ABSOLŪTS?! Ticiet, uz Planētas nav, izņemot jūs, izraudzītos, kuri varētu ņemt uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces nākotni un ja šie vārdi vēl vakar šķita tāla Nākotne, tad šodien jau viņi īstenība un no tā, kad viņus izteiksiet jūs, atkarīgs "kurš" un "cik" glābsies!
16. Ticiet, ES, Tēvs Absolūts, devu jums TIESĪBAS radīt Jauno Pasauli un Jaunajai Pasaulei jābūt KRIEVU un lai arī kādam, īpaši Ukrainā, tas, maigi sakot, nepatiks, varu teikt, ja ienaids jau izaug starp Hiperborejiem, tad ES PATS lemju, kuram taisnība, kurš vainīgs un atbildei uz šo jautājumu ES atbildu, ka nākošā visu Planētas cilvēku sazināšanās valoda (preicizēju: to, kuri paliek uz Planētas Svētā Krievzeme) ESMU KRIEVU!
17. ES savu izvēli nemainu, jo ES nevaru atstāt bez atbalsta tos, kuri glāba Debesis un atjaunoja Dievu NEITRALITĀTI, tādēļ visai Debesu RĀTEI jāpalīdz tiem Hiperborejiem, kuri no okeāna līdz okeānam atklāj (исповедуют ?) MĪLESTĪBU un Augstāko TAISNĪGUMU! Ienaidā nevar būt spēks, jo spēks ir tikai MĪLESTĪBĀ un TICĪBĀ, un šiem principiem uzticīgi izrādījās tikai KRIEVI - KRĪVI/РУСИЧИ ?/, un ja kādam tas nepatīk, tad viņi var vēl apdomāt šos vārdus, taču jau uz citas Planētas! Atkārtoju, ES nevienu nebaidu, taču vienkārši spiests brīdināt cilvēkus (atkārtoju: abpus okeāna), ka viņu uzspiestā uguns, pirmām kārtām skars tos, kuri to izdarīja un kuri neieraudzīja, ka ESMU DIEVA SODS, kurš nosodīs visus! Atkārtoju, ka Planētas Svētā Krievzeme Nākotne ESMU KRIEVU Pasaule, ESMU KRIEVU valoda - vienīgā sazināšanās valoda cilvēkiem-Dieviem ar Dievu!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
30.04.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.04.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 659 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: