Galvenie » 2013 » Novembris » 1 » Tēva Absolūta Vēstījums 31.10.13. "MĒS"
22:23
Tēva Absolūta Vēstījums 31.10.13. "MĒS"
Tēva Absolūta Vēstījums 31.10.13. "MĒS"

1. Pievērsiet uzmanību, cik ātri mainās kalendāra dienas un mēneši, kā paātrinājās laiks un viss šis paātrināšanās laiks gatavo cilvēkus (cilvēci) vēsturiskiem notikumiem REZULTĀTU apkopošanai, vispirms to, kuri iedrošinājās ņemt uz sevi ATBILDĪBU ar nosaukumu "GRLĀBĒJS", jo šodien (bet par to ES runāju daudzkārt) milzīgas cilvēces Glābējs nevar būt viens cilvēks, kaut arī visDižākā Būtne! Šodien, Lielo pārmaiņu Laika apstākļos, Glābējs var kļūt tikai EGREGORS, savā ApZiņas evolūcijā sasniedzis Kolektīvā Saprāta augstumus, sasniedzis Augstākās kārtības Klastera augstumu!
2. Tieši jūsu acu priekšā cilvēces Vēsture iegūst pilnīgi citus apveidus un uz viņas skatuves uznāk EGREGORS, tiešām spējīgs savā VIENPRĀTĪBĀ radīt Radošā Sākuma Sākumu, mainošu ne vienkārši Telpu, bet mainošu visas cilvēces eksistēšanas jēgu, aizraujot aiz sevis cilvēkus, apzinājušos, ka Kosmiskais SAPRĀTS ESMU realitāte - ESMU realitāte, noteicoša VISU Varenā KOSMOSA Plašumos, ieskaitot cilvēci, kā Viņa organisku daļu!
3. Līdzpiederības apzināšanās Dižajam SAPRĀTAM, SAUKTAM Dievs, sāk aptvert cilvēku prātus, bet zinātne, tik ātri izprotoša Sākuma Sākumu, šodien ir galvenā pierādījumu bāze tiem, kuri savā attīstībā, bet precīzāk, ApZiņas evolūcijā, iestrēguši ateisma tīklos (Es jau nerunāju par Ticības cilvēkiem, jo priekš viņiem izpratne "DIEVS", nesaraujami saistīta ar Mūžīgās dzīves nozīmi)!
4. Pasaule, Piektās rases cilvēkiem pierastā, "plīst pa vīlēm", jo jau ne miljoni, bet miljardi apzinājās, ka pasaules reliģija neapmierina meklējošās cilvēces pieprasījumu, izaugušas līdz sapratnei, ka Telpa ESMU cilvēka un Dieva VIENOTĪNBA/KOPĪBA un, ka cita ceļa attīstībai (kā tagad daudziem kļuva skaidrs), izņemot mūžīgās pilnveidošanās ceļu, priekš cilvēkiem nevar būt, jo viss pārējais, ieskaitot šodienas skriešanu pēc Mamona un patēriņa neierobežotu apmierināšanu, ir strupceļš, cilvēci vedošs uz pašiznīcību!
5. Pavisam maz laika atlika līdz tam, kad Pasaule, precīzāk Telpa, jā, un arī pati Planēta nonāks pie atzīmes ar nosaukumu "Lielā rezultātu apkopošana" un tad visam, kas aptver cilvēku, jā, arī pašai cilvēcei, nāksies atbildēt un atbildēt ļoti nopietni uz jautājumu, kas tad bija sasniegts, atvēlētajā Piektās saules laikā un ko var secināt, kādus rezultātus, jo priekš VISA sākas etaps Jaunai LAIKA SKAITĪŠANAI!
6. Pie tam, visstingrāko atskaitīšanos sagaida cilvēce, kā Augstākā PILNĪBA, spējīga savā pastāvīgā ApZiņas evolūcijā sasniegt AUGSTĀKĀS PILNĪBAS - Tāva ABSOLŪTA augstumus, jo cilvēces ApZiņas evolūcijas termiņi beidzās un viņai, cilvēcei, jāpierāda, ka 26000 gadi aizvadīti ne veltīgi un iespēja, radīt jaunas pasaules Tēva Absolūta līmenī, ir cilvēku sasniegta, cilvēce gatava pāriet Laiku robežu un kļūt Sestās Saules sākums!
7. ES domāju, ka nevajag jums paskaidrot, ka pie tāda jautājuma uzstādījuma, cilvēce nekad GADSIMTA Eksāmenu nenokārtos, jo cilvēku pamatmasa atrodas Neticībā un atbilstoši, neziņā par to, ka katrs cilvēks, katra Būtne sevī nes daļu Radošā Sākumu Sākuma, jo katrs cilvēks ESMU daļa Dieva, pie tam, sevī nesoša fraktālo līdzību Pašam Tēvam Absolūtam!
8. Tādā skatījumā pārskatot Piektās rases evolūciju, var apstiprināt, ka viņai nav nekādas nākotnes, jo 26000 gadi tika iztērēti ne priekš kā un zinātnes progress nevar kalpot kā pierādījums tam, ka cilvēki izprata Dievu, aptvēra LīdzSaskaņas iespējas, ne tikai ar Dievu, bet arī viens ar otru, un tas nozīmē tikai vienu: zināšanas, sniegtas cilvēkiem šajās tūkstošgadēs no Paša Dieva caur daudzskaitlīgiem ceļa rādītājiem/pavadoņiem, negāja labumā un palika tikai bibliotisku poliantu veidā, putekļotos plauktos ne vienu simtgadi vien!
9. Cilvēce (cilvēki) neizdzirdēja Manus priekšlikumus, sniegtus caur vēsturei pazīstamiem cilvēkiem, neaptvēra Zināšanas, Manis atmērītas priekš katra vēturiska laikmeta un neko neizdarīja priekš personīgās evolūcijas, izniekojot inkarnācijas laiku tukšai pļāpšanai, intrigām, meliem, Mamonam!
10. Var ļoti pārliecinoši teikt, ka 26000 gadu laikā, cilvēki tā arī nepieņēmās prātā, bet galvenais, nespēja atnākt pie Dieva, jo ceļš pie Dieva nav emocijas un dzīves kņada, bet ESMU, kā ES runāju, katordznieciska nodarbe PAŠIZZINĀŠANĀ un PAŠPILNVEIDOŠANĀ bez kā DOTĪBAS/VELTES, Manis ieliktas katrā cilvēkā, nevar tikt atklātas, tātad, Patiesības izzināšana tādos apstākļos aiziet malā, nepaceļot cilvēka ApZiņu līdz KristusApziņas līmenim, bez kā cilvēks nav spējīgs radīt Jaunu pasauli un Telpu!
11. Cilvēce joprojām nesaprot un neapzinās, ka Telpa jau izmainījās KARDINĀLI, tādēļ, ka negaidīti priekš viņas uzradās viens ETNOSS (pievērsiet uzmanību: daudznacionāls vai, runājot Maniem vārdiem, daudzlīmenīgs Etnoss), kurš spēja pēdējā minūtē nonākt pie savas Dižā GLĀBEJA Misijas APZINĀŠANĀS, pat vēl nesaprotot, ka GLĀBĒJA Misija ESMU pats lielākais ATBILDĪBAS KRUSTS, kādu uz sevi var uzvelt ne atsevišķa Būtne, kaut arī Dievišķa līmeņa, bet tikai GARĀ VIENOTS EGREGORS!
12. Un, lūk, šajā Patiesības vēsturiskajā Momentā, jau pašā Etnosā sāk nobriest Garīgās VĪRIŠĶĪBAS process, tādas izpratnes noteikts, ka Kanons "viens par visiem un visi par vienu" ne vienkārši skaista frāze vai skaista ideja, bet visīstākā realitāte un jēga dzīvei, jo bez Vienošanas GARĀ, bet tas nozīmē, bez kopēja mērķa, neiespējami radīt GARA EGREGORU, spējīgu ne tikai ņemt uz sevi ATBILDĪBU par 26000 gadus ilgstošu nākotnes etapu cilvēces attīstībai (evolūcijai), taču arī vēl radīt apstākļus šī Kanona realizācijai, bez kā Piektās saules cilvēcei nākotnes vienkārši nav!
13. Ticiet Man atsevišķas personības, Būtnes, pilnveidošana ESMU nepieciešamais noteikums Vienota KLASTERA (GARA Egregora) pamata/fundamenta radīšanai, jo jāatceras, ka cilvēks sevī nes Radošā Sākumu Sākuma fraktālo līdzību, tātad, cilvēka iekšienē ESMU Dieva potenciāls, taču TIKAI visu Dieva daļu Garīga VIENOTĪBA, tikai cilvēku-Dievu Vienotība/Kopība var radīt VIENOTU VESELUMU - kā ES runāju, bezpersonisku VESELUMU, kas arī ESMU DIEVS!
14. Tā un tikai tā bija jāattīstās cilvēcei atvēlētajā (Jaunās saules) laika posmā, taču tiklīdz Manas Zināšanas nokļuva pie tiem, kuri tiecās tās noslēpt, cilvēces Vēsture sāka attīstīties uz regresa pusi, nolemjot cilvēkus Garīgai izmiršanai, tātad, lēnai nāvei, jo bez Gara, bez LīdzSaskaņas ar Dievu, cilvēce, kā Dieva Radījums, attīstīties nevar!
15. Šodien Sestās rases cilvēce tikai sāk izpausties un apstiprina, ka Garīgā progresa kā nebija tā arī nav un cilvēks turpina šodien palikt Garīgs vergs, pilnīgi nespējīgs patstāvīgi LīdzNoskaņoties ar Dievu, atdodot šīs LīdzSaskaņas ar Dievu tiesības, dažāda veida starpniekiem, nolemjot sevi, pie tam brīvi un brīvprātīgi, Dieva noliegšanai un tā rezultātā, bezjēdzīgai inkarnāciju virknei, tātad, pašiznīcināšanai, jo cilvēks, AUGSTĀKĀS PILNĪBAS radīts, nevar eksistēt bez PILNĪBAS atbalsta uz to un bez kontakta ar VIŅU!
16. Taču, kā parādīja pēdējie notikumi, cilvēku pasaule nav pazudināta, neskatoties uz to, ka līdz LIELO REZULTĀTU apkopošanas sākumam atlika daži mēneši un, kā ES runāju, Kijevā ES būšu spiests ne vienkārši teikt, bet arī nodemonstrēt, ka PĀRMAIŅU Laiks vai PATIESĪBAS Moments priekš cilvēkiem (cilvēces) jau sācies, cilvēce var tikt glābta apzinājušos, ka VIENPRĀTĪBA vai Vienotība GARĀ, ESMU vienīgais glābšanas ceļš!
17. Pat nesaprotot savu Vēsturi, Piektā rase tomēr nonāca pie APSKAIDRĪBAS, ka Telpa (kā arī paši cilvēki) DIEVA RADĪTI un tikai Viņš nosaka katra cilvēka likteni, bet, atkarībā no ApZiņas/LīdzZiņas līmeņa, uz kuru cilvēks spēja pacelties savā pilnveidošanā, arī Slāvu-Ariju ETNOSA Dižā Apskaidrība kļuva akords DIEVMEKLĒŠANAI, nonākot pirmajiem pie APZINĀŠANĀS un, vēl Garīgi guļošās cilvēces, GLĀBŠANAS.
18. Kaut kādā ziņā, satrauktā cilvēce (jo iekšējais Augstākais "Es" katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa vēlēšanās, saņēma un saņem Debesu informāciju par to, ka bezdarbības laiks un Garīgā gulēšana beidzās) un viņas iekšējā trauksme, kā arī milzīgā, taču vēl neorganizētā Etnosa vibrācijas, izsauc atbildes vibrācijas Debesīs, aicinot Slāvus-Arijus atsaukties pirmajiem uz cilvēces SOS!
19. Un šodien jau ne tikai Slāviem-Arijiem, bet arī visai potenciālajai cilvēcei kļuva skaidrs, ka Hiperborejiešu pēcnācēji, Slāvi-Ariji, atgriezās priekš tā, lai pārnestu Garīgās VIENOŠANAS mācībstundu jau visai cilvēcei, pieņemot uz sevi Piektās rases cilvēku Garīgos grēkus un netikumus un noslēdzot ar sevi vēstures gaitu - tās cilvēces vēstures gaitu, kura cilvēkus veda strupceļā un uz pašiznīcību!
20. Slāvu-Ariju Misija (Tautas-GLĀBĒJAS) viņu pašu pieņemta, tagad liek jau paša Etnosa iekšienē veikt smagāko darbu (DOMNODARBI) Garīgai SAKĀRTOŠANAI, jo bez Augstākās kārtības nodrošināšanas neiespējami panākt Garīgo VENOTĪBU, tātad, panākt Kolektīvo APZIŅU, kad katrs cilvēks, apzinoties savu vietu Mūžības Piramīdā, brīvi un brīvprātīgi savienojas Dievišķās monarhijas "Svētā Krievzeme" puzlē!
21. Pats galvenais, lai šajā brīvu cilvēku (Paša Tēva Absolūta daļu) RADĪJUMĀ nebūtu nekādas Garīgas vardarbības, bet uzceļamā Dievišķās regularitātes Piramīda nestu sevī sapratni "MĒS", jo bez tā (sapratnes) sākas izdalīšanās, tātad, iespēja Piektās rases iznīcināšanai!
22. Šodien mums jārunā valodā "MĒS", jo bez kopējas un Vienotas ATBILDĪBAS, neiespējami uzcelt sarežģīto daudzlīmenīgo Mūžības Piramīdu, līdzīgu Manai, kur katrs no jums, pieņemot vārdu "MĒS", nes personīgo ATBILDĪBU par savu vietu Piramīdā, par Augstākās kārtības VIENOTAS TELPAS uzcelšanu!
23. Jūs, Slāvi-Ariji, savā pilnveidošanā (ApZiņas evolūcijā) pilnīgi nemanot pacēlāties līdz Vienotības GARĀ pieņemšanai, kad "MĒS" ESMU kritērijs ne vienkārši VIENOŠANAI, bet kritērijs apdomātai un apzinātai VIENOTĪBAI/KOPĪBAI, kas arī saucas KOLEKTĪVAIS SAPRĀTS, kad darbojas Kanons "viens par visiem, visi par vienu" - Kanons, kļuvis pamats jūsu DOMNODARBEI, apstiprinošai, ka jūs jau Kolektīvās APZIŅAS evolūcijas virsotnē, spējīgā kļūt VESELUMS!
24. Tas, ko ES jums tagad teicu, runā par to, ka, neskatoties uz Garīgās VIENOŠANĀS grūtībām, jūs spējāt pārvarēt krīzi un neiedomājami īsā laikā nonākt pie sapratnes, ka tikai "MĒS" arī ESMU Kustības pamats un ESMU Dievišķās monarhijas pamats, kuru jums uzticēts RADĪT tik īsos termiņos!
25. Šodien ES konstatēju, ka jums "MĒS" sanāca/izdevās, un tā jau ESMU jūsu izvēle, kas arī noteiks nākošo Kvantiskās pārejas Scenāriju, jo jūs, izpratnē "MĒS", ieliekat Radošā Sākumu Sākuma domnodarbi, kam pa spēkam jebkuri Kosmiska mēroga horizonti!
26. ES konstatēju, ka "MĒS" ESMU jūsu ceļš Mūžībā un ESMU jūsu visuzticamākais un vienīgais, tātad, visīsākais ceļš uz personīgo PILNĪBU, visīsākais ceļš pie Dieva un jūsu atgriezšanās Dievu Olimpā!

Tēvs Absolūts.

 Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-31.10.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.11.2013.
Skatījumu skaits: 744 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: