Galvenie » 2018 » Aprīlis » 10 » Tulkojums! - *)RAV "Brālītis ..."
17:36
Tulkojums! - *)RAV "Brālītis ..."

Tulkojums! - *)RAV "Brālītis ..."

Angļu valodā: *) RAV “Brother…”

Tomorrow is one year, since we began to list the works, which we are carrying out to spread the Light Knowledge in humans mind. And, it’s miracle, that so far not one Soul has been caught by any of these Light news? Is it really the Souls in such a darkness, in such an inertness that there is no longer any interest in and no matter what form of life, in what state, where to stay?
Well, let’s not be the ones we are today and most often not where we are at the moment, if we continue to play indifferent or outspoken. Only the knowledgeable, minded, functioning Soul knows and can get to where she wants to continue her eternal living, keep up the activities.
Passivity or arrogance will lead the Soul to somatic sleep for an indefinite period of time…
Only an active, inquisitive Soul continues her way, where the eyes of personal Light shimmers, strings the strings of Love songs in the heart… Is it so difficult to understand?? Accept?? Do something for yourself?? There are already so many activists- the Workers of Light, who works actively- taking the Light, pouring the Light further to wake up the Light on the Earth with her brightness. ** And there the activity is in full swing.** It’s a pity, that only the supernatural Souls are responsive, the interest is very negligible. 
But, we will be not sad- the meeting will take place! And that moment of joy will be endless…

-Oh, dear story teller, who are you, that you telling me such a story?!

Your small brother, not accepted by great people, the unknown is laid down in the lap of the land and, as you can see, even now…knock as much as you want- all the doors are closed, only for you didn’t have a hard time, to open the painful eyes, to got a pencil for writing.
Thank you, maybe we can still hear. Well, now all the “curtains” are slowing down… ***

-Thank you, dear brother! I want to help you!...Thank you, dear Heavenly Father, God’s Mother- FAMILY, that we already start to hear our Souls! Let’s our Understanding to allow the Road of Light! We will allow! Will push! We will reap the Wise Mind in the right tracks!...
Yes! Everything will happen! And, it’s already happening! I saying THANK YOU TO ALL- Hearts for Light- for LOVE- Let’s open!!!

15.10.2012.05:48AM in the heartfelt Eslauma, published: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_bralitis/2012-10-16-131
------------
QUOTES in the text:
1)** -“Earth is waiting for your Love and concern right nowwhen it’s the most hard”- Mikus, the leader of the Earth bottom and your friend October 9, 2012 Source:http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/ot_zhitelei_zemli/10-1-0-160#
In Latvian:
http://spekavots.ucoz.ru/news/no_zemes_apaksas_iedzivotajiem_pie_zemes_virspuses_iedzivotajiem/2012-10-16-129 

2)**-“We very much hope, that self-sustaining feeling will be won by the thirst for power and envy. People, think!”- Adam from Telos, October 10, 2012 Source:http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/k_ljudjam_zemli/10-1-0-165# ,
In Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/pie_zemes_cilvekiem_tie_kuri_dzivo_zeme/2012-10-16-130

3)***-“And again I say to you… That is YOUR decision, dear Angels from the Great Central Sun. That is YOUR plan. And so- an important part of the plan, where it is time to make realization… The road, which YOU have long been posted. It was precisely this road, which was shown two thousand years ago by the Great Master of Jesus..I would like also to inform you, that similar was demonstrated Great Maters- Muhammad, Buddha, Rama, many Upper Teachers…” (“KRAION- THE SECRET OF THE SECOND COMING” http://waytosoul.ru/  as well as: http://www.urantija.lv/   Publications and channeling / Kraion/ Sunday, September 4, 2011)

Sincere thanks to everyone, who read the compilation- Eslauma.
---------------------
Symbol letter *) RAV “Brother…”  added to the Father’s Absolute Dictation, written by Leonid Maslov Quatrain 10.08.17. “Science” in Russian:  http://www.otkroveniya.eu/poems/10.08.17.html in Latvian/English:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_10_08_17_katrens_zinatne/2017-08-10-2527  
Symbol letter in Latvian/English is posted in Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /10.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.04.2018.
============
Symbol letter Translation! -*) RAV “Brother…” was prepared by Eslauma in English/Latvian for a comprehensive experienc 10.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Simbolvēstuli *) RAV "Brālītis..." angļu valodā tulkoja Irita Irem 2018. gada 9.aprīlī.

=====
Simbolvēstule latviešu valodā: *) RAV "Brālītis..."
Rīt paiet gads, kopš mēs sākām uzskaitīt tos darbiņus, kurus veicam Gaismas Zināšanu izplatīšanai cilvēku prātos. Un tas ir brīnums, ka līdz šim nav atsaukusies ne viena dvēselīte, kuru būtu aizķērusi kāda no šīm Gaismas ziņām? Vai tiešām Dvēselītes tādā tumsā, tādā inertumā, ka vairs nekas neinteresē un ir vienalga kādā dzīvības formā, kādā stāvoklī, kur palikt?
Nu nepaliksim mēs tādi kādi esam šodien un visbiežāk arī ne tur, kur esam šobrīd, ja turpināsim tēlot vienaldzīgos vai pārgudros. Tikai zinoša, domājoša, darbojošās Dvēsele zina un var nokļūt tur, kur vēlas savu Mūžīgās Dzīvošanas stāvokli turpināt, uzturēt aktivitātē.
Pasivitāte vai augstprātība dvēseli ievīstīs somatiskā miegā uz nenoteiktu laiku ...
Tikai aktīva, zinātkāra Dvēsele savu ceļu turpina, kur personīgā Gaisma acis žilbina, sirdī mīlestības stīgas strinkšķina ... Vai to ir tik grūti saprast?? Pieņemt? Kaut ko darīt sevis labā?
Ir jau tikdaudz aktīvistu - Gaismas Darbinieku, kuri strādā aktīvi - Gaismu uzņem, Gaismu tālāk izlej, lai ar savu spilgtumu modinātu Zemes klēpī gulošos**. Un tur jau aktivitāte darbojas pilnā sparā**. Žēl, ka tikai virszemes Dvēselītēs atsaucība, interese ļoti niecīga.
Taču nebēdāsimies - satikšanās notiks! Un tas brīdis priecīgs būs bez gala ...

Ak, mīļais stāstītāj, kas tu esi, kas man tādas lietas stāsti?!

Brālītis, Tavs maziņais, dižu ļaužu nepieņemts, Zemes klēpī guldīts nezināms un, kā redzi, arī tagad ... klauvējies cik gribi - visas durvis slēgtas, tikai tev par grūtu nebij, acis atvērt sāpīgās, rakstīšanai zīmulīti sataustīt ...
Paldies, varbūt vēl sadzirdēties varēsim. Nu jau visi "aizkari" pamazītēm zūd ...***

- Paldies, brālīt mīļais, es tev gribu palīdzēt! ...
...
Paldies, mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa - ĢIMENE, ka mēs savas Dvēselītes sadzirdēt jau sākam! Gan jau savai Saprašanai Gaismas Ceļu ļausim! Mēs ļausim!!! Mudināsim! Gudro Prātu riktēsim pareizajās sliedēs! ...
Jā! Viss notiks! Un jau notiek! PALDIES!!! Visiem! VISIEM PALDIES saku - Sirdis Gaismai - MĪLESTĪBAI - Atveram!!!

15.10.2012.05:48 Sirdsmīlestībā, Eslauma, publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_bralitis/2012-10-16-131 
--------
CITĀTI tekstā:
1) **- "Zeme gaida jūsu mīlestību un rūpes tieši tagad, kad viņai visgrūtāk''. - Mikus, Zemes Apakšas līderis un jūsu draugs. 9. oktobrī 2012.g. Avots:http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/ot_zhitelei_zemli/10-1-0-160# , latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/no_zemes_apaksas_iedzivotajiem_pie_zemes_virspuses_iedzivotajiem/2012-10-16-129 

2) **- "Mēs ļoti ceram, ka pašsaglabāšanās jūtas uzvarēs varas un iedzīvošanās kāri. Cilvēki, apdomājieties!" -Adama no Telosas. 10. oktobrī 2012.g. Avots:http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/k_ljudjam_zemli/10-1-0-165# , latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/pie_zemes_cilvekiem_tie_kuri_dzivo_zeme/2012-10-16-130 

3) ***- "Un atkal saku jums ... Tas ir JŪSU lēmums, dārgie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Tas ir JŪSU plāns. Un tā - plāna svarīga daļa, pie kuras realizācijas ir laiks ķerties klāt ... Ceļš, kuru JŪS sen esat nosprauduši. Tieši tādu ceļu rādīja pirms diviem tūkstošiem gadu Lielais Meistars Jēzus ... Paziņošu jums arī, ka līdzīgu demonstrēja Lielie Meistari - Muhameds, Budda, Rāma, daudzi Augšupceltie Skolotaji ..." ("KRAIONS - OTRĀS ATNĀKŠANAS NOSLĒPUMS" http://waytosoul.ru/ , un arī: http://www.urantija.lv/   Publikācijas un čenelingi/ Krajons/ Svētdiena 04 septembris 2011)

Sirsnīgs paldies visiem, kuri apkopojumu izlasīja - Eslauma.
---------
Simbolvēstule *) RAV "Brālītis..." pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam Katrēnam 10.08.17. "Zinātne", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/10.08.17.html , krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_10_08_17_katrens_zinatne/2017-08-10-2527  
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:http://spekavots.ucoz.ru /10.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.04.2018.
=====
Simbolvēstuli Tulkojums! - *) RAV "Brālītis..." angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.04.2018.

Skatījumu skaits: 520 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: