Galvenie » 2018 » Aprīlis » 11 » Tulkojums! - *) RAV "Dievs par mums rūpējas!"
11:43
Tulkojums! - *) RAV "Dievs par mums rūpējas!"

Tulkojums! - *) RAV "Dievs par mums rūpējas!"

Angļu valodā: *) RAV “God takes care of us!”

My beloved brothers and sisters! That was a surprise! I read, I wonder- I don’t believe to my own eyes!- We already started to rinse the Teachers!- Yes, yes! Who is there the Teacher of Light, where have been, haven’t been? Who was say something wrong?...
Oh, of course! I remember! I was already in the class of the third, fourth, then I also had a great desire- to find mistakes in teachers.
Well, it seems funny now- Teachers! And Invisible!  Criticize and audit…Is it work of Mind?!...
If we even don’t know the road, if we still don’t feel the air flow, because we bask in the alee of the beloved Teachers! The Creator’s Knowledge is still not stacked on the shelves!... …

“Foolishness and self-reliance are holding a ball today and this ball is under the guise of Mental False Music and under the guise of Mammon, which has not only transformed My fractal similarities into thousands of thousands of years into their slaves but, above all, the Slave Slaves, unable to hear the Creator’s Voice!” (Article 19 of the Creator’s Revelation, 15.10.12.written by Leonid Maslov in Russian:http://www.otkroveniya.eu/2012/15.10.12.html , in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_15_10_12_pedejas_dienas/2012-10-17-132

Sorry, our dear Teachers! Heavenly Father, God’s Mother! Our Big Family! We pray for our brothers and sisters: Sorry! Not always we know everything, especially, when we are sitting in the shut up, then the first drop of rain seems rich of damp!...


Citas meitas gaiļus klausa, Es klausīju māmuliņas;
Citas meitas malti gāja, Es iegāju samalusi. (LD, 6821)

Thank you! Thank you! Alleluia! Fame! Glory to the World of God! We are glad! We are happy! GOD TAKES CARE OF US!!!

“Let’s open our eyes! Let’s squeeze the ears! CELEBRATION OF LOVE IS COMING!” (From *NAD Letter “Beloved ones!” written on: 10/23/2011 08:46AM can read in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_milumini/2012-10-18-137 )
---------------
*) RAV- Creator’s Aid Letter was written on 10/18/2012 07:58 PM in the heart flavor all gathered for Spēkavots by Eslauma: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_dievs_par_mums_rupejas/2012-10-18-138 
---------------

Symbol letter *) RAV “God takes care of us!” added to the Father’s Absolute Dictation , written by Leonid Maslov Quatrain 11.08.17. “Opposite” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/11.08.17.html  in Latvian/English:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_11_08_17_katrens_otradi/2017-08-11-2529 
Symbol letter in Latvian/English is published in the Divine “Spēkavots” Site: http://spekavots.ucoz.ru /11.04.2018
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.04.2018.
===========
Symbol letter *) RAV “God takes care of us!” in English/Latvian for all round experience was prepared by Eslauma 11.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018.gada 10.aprīlī

------------------
Simbolvēstules teksts latviešu valodā:
*) RAV "Dievs par mums rūpējas!"
 
Mīļie mani Brālīši un Māsiņas! Tas gan bija pārsteigums! Lasu, brīnos - savām acīm neticu! - mēs Skolotājus skalot sākuši jau esam! - Jā, jā! Kurš tur Gaismas Skolotājs, kur tur bijis, nebijis? Kurš, ko teicis aplam, greizi? ...
Ak, kā tad! Atceros! Man jau klasītē kādā trešā, ceturtā, kad tik lasīt mācēju, ceļu zināju, kur bibliotēka atrodama, tad man arī lielā kāre piestājās - skolotājos kļūdas atrast.
Nu jau gan tas liekas smieklīgi - Skolotājus! Un vēl Neredzamus! Kritizēt un revidēt! ... Vai gan tas ir Prāta darbs?! ...
Ja pat ceļu paši nezinām, ja vēl gaisa strāvas nesajūtam, jo tik mīļo Skolotāju aizvējiņā gozējamies! Radītāja Zināšanas plauktos stāv vēl nepakustinātas! ... ...

"Muļķība un pašpaļāvība šodien rīko balli un šī balle norit zem Garīgo maldu mūzikas un zem Mamona pavadījuma, kas Manu fraktālo līdzību pa gadu tūkstošiem ne tikai pārvērta par saviem vergiem, bet, galvenokārt, Garīgos vergos, nespējīgos jau dzirdēt Radītāja Balsi!" (19.pants Radītāja Atklāsmē 15.10.12. "Pēdējās dienas", pierakstīja Leonīds Maslovs, krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/2012/15.10.12.html , latviešu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_15_10_12_pedejas_dienas/2012-10-17-132  

Piedodiet, mīļie mūsu Skolotāji! DebesTēvs-DievMāmiņa! Mūsu Lielā Ģimene! Mēs par saviem brālīšiem un māsiņām, lūdzam: Piedodiet! Ne jau vienmēr visu zinām, īpaši, kad aizvējiņā sēžam, tad jau pirmā lietus lāse valgmes bagātība šķiet! ...

Citas meitas gaiļus klausa, Es klausīju māmuliņas;
Citas meitas malti gāja, Es iegāju samalusi. (LD, 6821)

Paldies! Paldies! Aleluja! Slava! Slava Dieva Pasaulei! Priecīgi esam! Laimīgi esam! DIEVS PAR MUMS RŪPĒJAS!!!

"Atvērsim acis! Saspicēsim austiņas! MĪLESTĪBAS SVĒTKI NĀK!" (No *NAD Vēstules "MĪĻUMIŅI!" pierakstīta 23.10.2011.08:46, lasāma latviešu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_milumini/2012-10-18-137 
----------
*) RAV-Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīja 18.10.2012.07:58 - sirdssajūsmā visu apkopoja Spēkavotam, Eslauma: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_dievs_par_mums_rupejas/2012-10-18-138 
---------
Simbolvēstule *)RAV "Dievs par mums rūpējas!" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierastītam, Katrēnam 11.08.17. "Otrādi", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/11.08.17.html  , un krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_11_08_17_katrens_otradi/2017-08-11-2529 
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievisķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.04. 2018
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.04.2018.
=====
Simbolvēstuli Tulkojums! - *) RAV "Dievs par mums rūpējas!" angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.04.2018.

Skatījumu skaits: 518 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: