Galvenie » 2018 » Aprīlis » 6 » Tulkojums! - *) RAV "Gaistošs mirklis"
12:14
Tulkojums! - *) RAV "Gaistošs mirklis"

Tulkojums! - *) RAV "Gaistošs mirklis"

Angļu valodā: *)RAV “Volatile moment”

Dear, Friend! Soul of the God! It’s very volatile moment! Oh, I hurry already…
Here, I’m already missing… I’m catching it with my weak memory! … Picture- very beautiful Poster- happy girl, behind her, normal size, like seeder, but everything much more beautiful, what is difficult to say in words! I can’t find the right words!
Yes, I understand, its answer to my question of disturbing thoughts to the Creator: what should be done, to expand the volumes of human consciousness more broadly than the everyday needs of the earth’s bodily needs?...
So, from the image of the lost moment, we must conclude, we must grasp, collect the moments of volatile thoughts, what the Creator to us ,co-creators, helps to find, stand forward, fancies see the companions… We only need to understand the Creator given moments- vivid, gentle, very volatile- sparks of temporal thoughts, which must be learned to recognize, to capture, hold, use, to the benefit of the common good.

All of us are at the service of the United and with our lives we are creating the New Space, creating a New reality. The directions of the development of the Space and Creative Thoughts are given by the Chief of Logos department, the directions of the Soul’s development are given by the Main Chapter of Being.” (From “Emanuels to Matrix” N.Kotelnikova http://sanatkumara.ru/stati/immanuil-o-matritse/ , the translation in Latvian can be read: http://spekavots.ucoz.ru/news/emanuels_par_matrici/2012-10-06-101 )

Oh, the volatile thought moment! How many songs are composed! Dreams dreamed up in the life of earth! And still everything is going on!
We don’t want to understand- the thick Earth shell is already past. We are already in another life reality- in volatile reality, only for a moment’s sake… then everything goes far away, long looking…
Dear, Friend! God’s Soul, near to my Soul! Let’s learn how to capture the volatile moments of Thoughts! Let’s face it! Let’s go! Love- is all-encompassing, our hearts warm in the New Energetic!
Let’s remind: the Blessing of Happiness has always been volatile, however, it will hurt us down, the search prompted!...

Alarm Mystery: “Action for the protection of the earth flora and fauna” 12th of October 2012 15:12 (http://www.magnitiduha.info/archives/3814   added 06.10.2012. “Here and now we call….all the people of good will on Earth, to join The PROTECTION OF WALE, DALPHIN, GIGANT ETERNAL SECRET, PROTECTIING OF ALL LIVING, ALL REALM OF MATHER EARTH NATURE”

Let’s keep going! We can do it! It’s time to learn so much, also others to see, who is giving, who given advance is helpful, then everything will come! I still remember from school time: “Believe surely, will go good, if only we will learn chuckle!”
Let the will of God to come true- grow up underneath! Divinity of all Beings, acquire the whole!

Maziņš biju, neredzēju, Kur aizveda mūsmāsiņu:
Pār purviem, pār mežiem, Uz bagāto Kur-Zemīt! (atmiņu jaunrade)


Thank you dear Heavenly Father, God’s Mother! Thank you invisible and visible Teachers! Thank you Earth- mother to all great life, that we reach distances, to learn the moments of light richness! To make us all bright, love to be! Earth Mother, Honor of God, good luck reach!

*) RAV- Creator Aid Letter “A volatile moment” I wrote on 10/07/2012 07:33, in the heartfelt Eslauma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_gaistoss_mirklis/2012-10-07-104 
------------------
Symbol letter *)RAV “A volatile moment” is added to the Father Absolute Dictation, written by Leonid Maslov, Quatrain 07.08.17. “Balance within” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/07.08.17.html in Latvian/English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_07_08_17_katrens_lidzsvars_ieksiene/2017-08-07-2522 
Symbol letter in Latvian/English is posted in the Divine Wisdom Site:  http://spekavots.ucoz.ru  /06.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /06.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /06.04.2018.
===========
Symbol letter translation- *)RAV “Volatile moment” in English/Latvian a comprehensive experience was prepared by Eslauma …..2018

Translated in English by Irita Irem
Simbolvēstuli *) RAV "Gaistošs mirklis" angļu valodā tulkoja Irita Irem 2018. gada 5. aprīlī

=====
Latviešu valodā: *) RAV "Gaistošs mirlis"
Mīļo Draudziņ! DievDvēselīt! Tas ir ļoti gaistošs mirklis! Ak, steidzos jau ...
Lūk, man jau zūd ... Es to ķeru ar savu vājo atmiņu! ... Attēls - ļoti skaists! Plakāts - meitiņa priecīga, aiz viņas, parasta izmēra, it kā sējmašīna, bet viss daudz, daudz skaistāks, ko grūti vārdos izteikt! Neatrodu pareizos vārdus! ...
Jā, saprotu, tā atbilde uz manu satraukto domu jautājumu Radītājam: kas jādara, lai paplašinātos cilvēka apziņas apjomi plašāk par ikdienišķām zemes miesas apmierināšanas vajadzībām? ...
Tātad, no zudušā mirkļa attēla, jāsecina: jātver, jākrāj gaistošie domu mirkļi, kurus Radītājs mums - līdzradītājiem palīdz meklēt, stādīties priekšā, izfantazēt, ieraudzīt ... Tikai jāsaprot: Radītāja Dāvinātie mirkļi - spilgti, maigi, ļoti gaistoši - īslaicīgo domu zibšņi, kurus jāmācās atpazīt, notvert, noturēt, izmantot lietderīgi, kopējam labumam.

"Visi mēs kalpošanā pie Vienotā un ar savu dzīvi radām Jaunu Telpu, jaunas realitātes radīšanai. Telpas attīstības virzienus un Radošās Domas dod Galvenā Logosa Nodaļa, dvēseles attīstības virzienus dod Būtības Galvenā Nodaļa. (No "Emanuels par Matrici" N.Koteļņikova http://sanatkumara.ru/stati/immanuil-o-matritse/ , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/emanuels_par_matrici/2012-10-06-101 )

Ak, gaistošais Domu mirklis! Cik daudz dziesmu komponēts! Sapņu sapņots zemes mūžu apjomos! Un, joprojām viss tas notiek!
Negribam mēs saprast - biezais Zemes apvalks ir jau pagātne. Mēs jau esam citā dzīves realitātē - realitātē gaistošā, tikai mirkli tveramā ... tad viss aiziet tālē, meklējamā ilgi ...
Mīļo Draudziņ! DievDvēselīt, manai Dvēselītei blakām! Mācīsimies notvert Domu mirkļus gaistošos! Ticēsim! Mēklēsim! Mīlestība - visu aptveroša, mūsu sirdis silda Enerģijā Jaunā! Atcerēsimies: Laimes Mirklis vienmēr gaistošs bijis, tomēr, tas mūs traukties, meklēt mudinājis! ...

Trauksmes Mirklis: "Akcija Zemes floras un faunas aizsardzībai" 2012.gada 12.oktorbrī 15:12 (informācija: http://www.magnitiduha.info/archives/3814   pievienots 06.10.2012): "Šeit un tagad mēs piesaucam ... visiem, labas gribas cilvēkiem uz Zemes, pievienoties Akcijai VAĻU, DELFĪNU UN GIGANTISKO SENKOKU SEKVOJU, VISAS DZĪVĪBAS, VISU MĀTES-ZEMES DABAS VALSTĪBU, AIZSARDZĪBAI."

Turpināsim!!! Mēs to varam! Jāmācās tik prast, citus arī ieraudzīt, kuri palīdzību sauc, kuri sniedz, kuru padoms lieti noderīgs, tad viss sanāks! Vēl no skolas laikiem atceros: "Tici droši, labi ies, ja vien čakli mācīsies!" ...
Lai notiek Dieva Griba - līdzradītāju saskaņā augt! Visu Būtņu Dievišķumu, Kopībā apgūt!

Maziņš biju, neredzēju, Kur aizveda mūsmāsiņu:
Pār purviem, pār mežiem, Uz bagāto Kur-Zemīt! (atmiņu jaunrade)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Paldies Skolotājiem neredzamiem, redzamiem! Paldies Zemei-māmuliņai, visai plašai Dzīvībiņai, ka mēs tāles sniedzam, gaismas bagātības mirkļus apjaust mācāmies! Lai sekmējas mums visiem gaišiem, mīļiem būt! Zemes-Mātes, Dieva Godam labas sekmes gūt!!!

*)RAV-Radītāja Atbalsta Vēstuli "Gaistošs mirklis" pierakstīju 07.10.2012.07:33, sirdsmīlestībā, Eslauma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_gaistoss_mirklis/2012-10-07-104 
-----------
Simbolvēstule *)RAV "Gaistošs mirklis" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam Katrēnam 07.08.17. "Līdzsvars iekšienē", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/07.08.17.html , krievu/latviešu/angļu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_07_08_17_katrens_lidzsvars_ieksiene/2017-08-07-2522 
Simbolvēstule, latviešu/angļu valodā, ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru  /06.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /06.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /06.04.2018.
=====
Simbolvēstuli Tulkojums! - *) RAV "Gaistošs mirklis", angļu/latviešu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.04.2018.

Skatījumu skaits: 478 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: