Galvenie » 2018 » Aprīlis » 16 » Tulkojums! - *) RAV "Jauni Brīnumi!"
22:49
Tulkojums! - *) RAV "Jauni Brīnumi!"

Tulkojums! - *) RAV "Jauni Brīnumi!"

Angļu valodā: *) RAV “New Wonders!”
 
Dear Friend! God’s Souls!  WONDERS! 
God has put on our body clothes, so that we can feel better the densities of the Dense Earth! Look, how the white snow covers the autumn splendor in one nice moment! But, after a moment, the snow by itself turns into the vastness of water! And for a moment later- we can even tone the green grass with our own hands!...

“Human’s Spiritual Awakening (Up to Perfection), to the level of human-God, instantly changes the World, but better to say, will instantly change the perceptions of humanity about the Space, where she was lucky to be manifested.” (Article 18 in the Creator’s Revelation “Awakening” , written by Leonid Maslov in Russian: http://www.otkroveniya.eu/2012/27.10.12.html in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_27_10_12_atmoda/2012-10-29-163 )

See how generous God’s Wonders make happy the Souls of Earth distances! Only the Souls by themselves should have their own living in a body clothes. You have to know, to think, to look and to apply everything, what comes to each of us….

“I give you the most important thing. I GIVE LIFE TO YOU! Look, and exactly from this place, we will also begin to unblock the movement of my messages- from you, my dear and beloved children…” (From “Mother Earth. How to grow Wonderland” through Svetlana Dracov, Light Group, Russia, Magazine “Mirovoi Channeling Duhovnije Soobshenije Nr 4/2012 Internet El-address: http://world-channeling.com/ , in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ka_aug_brinumdari/2012-09-29-88 )

We had fallen asleep for too long, we miss a lot, now we have to start everything from the beginning, to look after Light!
But, that is also nothing! It’s great that we are in the barn houses, that we are in the expanse of the Earth, that we are God’s forefathers, nursed my Earth Mother- all happens! Everything is alive and moves! Everything is already moving not only along the Earth, everything goes up, moving in a spiral to the Light! In the expanses of New Space!!!...

“Dear creators- beloved humanity on the wonderful Blue Flame Planet! With your Love and fiery Hearts response, you can create your New Reality, yours already intimate, unusually beautiful Future of the New Life…” (From the message of the manager El Moriah after channeling by Kraion and Arheirar. Through Marina Shults on January 1,2012 in Riga” In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/valdona_el_morija_vestijums/2012-10-31-167  )
Thank you, the Family of Light, that we are, that we are dressed in a cloth, that we turn our thoughts into the seriousness of the New life!...

“We are all together, soft and gentle, to bring the Earth through the New Space- Time corridor in the brilliant, already existing, Our New Reality of Supreme Dimension!”  (From the message of “ARHEIRAR after the channeling with KRAION and ARHEIRAR through Marina Shults on January 1, 2012 Riga, in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/arheirar_vestijums/2012-10-31-166 )


Thank you dear God’s Mother, Heavenly Father, Mother of Earth- beloved Souls! Thank you Great Family of Light, thank you! Let’s go hand by hand, ALL TOGETHER, CREATE NEW WONDERS!...

Aust dieniņa, lec Saulīte, Tie pirmie viesi nāca;
Labrītiņ, Dievs palīdz, Tā pirmā valodiņa. (LD, 3029, var.)


TO MAKE TRUE ALL GOD’S WONDERS: “God knows, Laima knows, where the Sun is sleeping at the night…”
------------------------------
*) RAV- Creator’s Aid Letter “New Wonders!” written with heartbreak by Eslauma on 10/31/2012 05:16AM published: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_jauni_brinumi/2012-10-31-165  
----------------------------
Symbol letter *) RAV “New wonders!” added to the Father’s Absolute Dictation, written by Leonid Maslov, Quatrain 13.08.17. “Drop of doubt” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/13.08.17.html in Latvian/English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_13_08_17_katrens_saubu_piliens/2017-08-13-2533  
Symbol letter in Latvian/English posted in Divine Wisdom Site on : http://spekavots.ucoz.ru /16.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /16.04.2018.
=================
Symbol letter Translation- *) RAV “New wonders!”  in English/Latvian for all round experience was prepared by Eslauma 16.04.2018

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 15.aprīlī

--------------------------
Simbolvēstule latviešu valodā:
*) RAV "Jauni Brīnumi!"
Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! BRĪNUMI!
Dievs mūs miesas ģērbā ietērpis, lai jo labāk izjust spētu Blīvās Zemes jaukumus! Lūk, kā sniedziņš balts, vienā jaukā brīdī pārklāj rudens krāšņumus! Bet pēc mirkļa, sniedziņš pats pārtop ūdens plašumos! Un vēl mirkli vēlāk - mēs jau maigu zāles zaļumu savām rokām taustīt varam! ...
"Cilvēka Garīgā Atmoda (LīdzZiņas pilnveidošanās), līdz cilvēka-Dieva līmenim, mirklīgi izmaina pasauli, bet labāk teikt, mirklīgi izmainīs cilvēces priekšstatus par to Telpu, kurā viņai laimējās būt izpaustai." (18.pants Radītāja Atklāsmē "Atmoda", pierakstīja Leonīds Maslovs, krievu valodā:http://www.otkroveniya.eu/2012/27.10.12.html ,  latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_27_10_12_atmoda/2012-10-29-163 )
Redz cik dāsni Zemes ārēs Dieva Brīnums Dvēselītes priecē! Tik nu pašām Dvēselītēm miesas ģērbā sava dzīvošana jākārto. Jāzin, jādomā, jāmeklē un jāpielaiko viss kas jauns mums katram pretim nāk ...
"Es jums dodu pašu galveno. Es JUMS DODU DZĪVI! Lūk, un tieši no šīs vietas mēs ar jums arī sāksim mana vēstījuma kustības atraisīšanu - no jums, mani dāgie un mīļotie bērni. ..." (No "Māte Zeme. Kā aug Brīnumdari", caur Svetlanu Dračovu, Light Group, Krievija, Žurnāls "Mirovovoi Čeneling: Duhovnije soobščeņija Nr 4/2012, Internet El_adrese: http://world-channeling.com/ , latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ka_aug_brinumdari/2012-09-29-88 )
Pārāk ilgi iemiguši bijām, daudz ko garām palaidām, nu ir jāsāk viss no gala, taustīties pēc Gaismiņas!
Taču tas jau arī nav nekas. Lieliski ir tas, ka mēs miesas namiņos, ka mēs Zemes plašumos, ka mēs Dieva žēloti, Zemes Mātes auklēti - viss notiek! Viss dzīvs un kustas! Viss virzas jau ne tikai līnijās pa Zemi, viss ceļas augšup, virzas spirālē uz Gaismu! Jaunos sfēru plašumos!!! ...
"Dārgie radītāji - mīļotā cilvēce uz brīniškīgās Zilās Liesmas Planētas! Ar savu Mīlestību un Ugunīgo Siržu atsaucību, jūs variet radīt savu Jauno Realitāti, jūsu jau tuvās, neparasti skaistās Nākotnes Jauno Dzīvi ... (No "Valdoņa El Morija vēstījuma pēc čenelinga ar Kraionu un Arheirar. Caur Marinu Šulcu 2012.g.21.okt.,Rīgā": latviešu valodā lasāms:   http://spekavots.ucoz.ru/news/valdona_el_morija_vestijums/2012-10-31-167  )
Paldies Gaismas Ģimenei, ka mēs esam, ka mēs ģērbā miesīgā, ka mēs domas pārslēdzam jaunā dzīves rimtumā! ...
"Mēs visi kopā, mīksti un maigi, izvedīsim Gaismas piepidīto Zemi pa Jauno telpas-laika Koridoru mirdzošā, jau eksistējošā, mūsu Jaunajā Augstākās Dimensijas Realitātē!" (No "ARHEIRAR vēstījums pēc čenelinga ar KRAIONU un ARHEIRAR caur Marinu Šulcu 2012.g.21.okt., Rīga": latviešu valodā lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/arheirar_vestijums/2012-10-31-166 )
Paldies mīļā DievMāmiņa- DebessTēvs-Zemesmāmuliņa-Dvēselītes mīļās! Paldies Gaismas LielĢimene, paldies! Nu mēs roku rokā dosimies, VISI KOPĀ, RADĪT JAUNUS BRĪNUMUS! ...

Aust dieniņa, lec Saulīte, Tie pirmie viesi nāca;
Labrītiņ, Dievs palīdz, Tā pirmā valodiņa. (LD, 3029, var.)

LAI PIEPILDĀS VISI DIEVA BRĪNUMI: "Zin Dieviņis, Zin Laimiņa, kur Saulīte nakti guļ: ..."
---------
*) RAV- Radītāja Atbalsta Vēstule "Jauni Brīnumi!", Eslaumas sirdslaimē pierakstīta 31.10.2012.05:16, publicēta:http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_jauni_brinumi/2012-10-31-165  
---------
Simbolvēstule *)RAV "Jauni Brīnumi!" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 13.08.17. "Šaubu piliens", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/13.08.17.html , krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_13_08_17_katrens_saubu_piliens/2017-08-13-2533  
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:http://spekavots.ucoz.ru /16.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /16.04.2018.
=====
Simbolvēstuli Tulkojums! - *)RAV "Jauni Brīnumi!" angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.04.2018.

Skatījumu skaits: 462 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: