Galvenie » 2018 » Aprīlis » 20 » Tulkojums! - *) RAV "Sirds Grāmata"
20:38
Tulkojums! - *) RAV "Sirds Grāmata"

Tulkojums! - *) RAV "Sirds Grāmata"

Angļu valodā: *) RAV “Heart Book”

Dear Friend! God’s Souls! My Soul sends greetings! I must be tell again unusual Miracle!- Well, now already two nights for contact with me are looking “those, who live on Earth” Remember:

We need your answer, we will feel it, it will not remain unabashed. Your each heart for us is open as Book, which we read and respect.” (Adam from Telos October 10, 2012, Source: http://kuthumi.ucoz.ru/   In Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/pie_zemes_cilvekiem_tie_kuri_dzivo_zeme/2012-10-16-130 )

“We are your closest neighbors from other civilizations and are looking forward to meet you. We are waiting for you to be ready for such an appointment, just as we are ready.”
(Mikos, leader and your friend of Land Bottom. 09.10.2012. Source: http://kuthumi.ucoz.ru/  In Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/no_zemes_apaksas_iedzivotajiem_pie_zemes_virspuses_iedzivotaiem/2012-10-16-129 )

Is it really the Souls in such darkness, in such inertness, that is not interested in anything and no matter what kind of life, in what situation, where to stay?” (From *) RAV “Brother” recorded by Eslauma on May 15, 2012, 05:48AM can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/tulkojums_rav_bralitis/2018-04-10-3164 )

Let’s think dear Soul, in what order is the Book of our Heart…Is there everything at the place? Do you feel any interest for something? And whether is there any place for FAITH… This is very important for us at this moment, my heart feels it!...

And, look, here is the question of the future, that affects every single person here arises, as the vibrations of the Space will change at any rate, and a human, even completely unbelievable to this objective reality will be forced to enter the New Rhythm now- in New wild vibrations of the Planet Earth! What or who too would not declared his attachment to Most High or First Creator in this historic period of GENERAL TRANSFORMATION will be reveal everything: both the FAITH and the lie, including the Mental deceit!” (Article 11 in the Creator’s Revelation “The Need to Recognize your Spiritual Roots” written by Leonid Maslov in Russian: http://www.otkroveniya.eu/2011/15.09.11.html  translated in Latvian by Eslauma 17.09.2011. http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_15_09_11_nepieciesams_apzinaties_savas_garigas_saknes/2012-11-03-174 )

I could not get the contact tonight, the “curtain” is still too thick, which separates us from cooperation. I heard the sound, but that’s all. We need to learn and to do more, we need to get interested so that we can create our Heart Book for others.

Thank you our Heavenly Father, God’s Mother! Thank you Big Family of Light! That New Knowledge, information is available to us! That we are looking for, teaching and encouraging us to interest, so that we become Known, neighbors from other civilizations can also hear and meet!

Jauni puiši nezināja, Kur gul Zirgu māmulīte:
Vidū staļļa apakš grīdas Zaļā zīda nēzdogā. (LTD, X, 1960)


*) RAV- Creator’s Aid Letter “Heart Book” written in Hear Love by Eslauma 02.11.2012.09:19AM can read:  http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirds_gramata/2012-11-03-176 
--------------
Symbol letter *) RAV “Heart Book” is added to the Father’s Absolute Dictation written by Leonid Maslov Quatrain 14.08.17. “SIMILARITY” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/14.08.17.html in Russian/Latvian/English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_14_08_17_katrens_lidziba/2017-08-14-2536 
Symbol letter in Latvian/English is added to Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru / 20.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /20.04.2018.
------------
Symbol letter- Translation! -*) RAV “Heart Book” prepared in English/Latvian for a comprehensive experience by Eslauma 20.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 19.aprīlī

--------------------------------------
Simbolvēstule latviešu valodā:
*) RAV "Sirds Grāmata"
Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! Sveicienus mana Dvēselīte sūta! Jāpastāsta atkal Brīnums neparastākais! - Nu jau divas naktis kontaktus ar mani meklē "tie, kuri dzīvo Zemē". Atceries:
"Mums vajadzīga jūsu atbilde, mēs sajutīsim to, tā nepaliks nesadzirdēta. Jūsu katra sirds priekš mums atvērta Grāmata, kuru mēs lasām un cienām." (Adama no Telosas, 10.okt. 2012.g. Avots:http://kuthumi.ucoz.ru/   , latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/pie_zemes_cilvekiem_tie_kuri_dzivo_zeme/2012-10-16-130 
"Mēs jūsu vistuvākie kaimiņi no citas civilizācijas un gaidām tikšanos ar jums. Gaidām, kad būsiet gatavi šādam tikšanās brīdim, tāpat kā gatavi mēs." (Mikos, Zemes Apakšas līderis un jūsu draugs, 9.okt.2012.g. Avots: http://kuthumi.ucoz.ru/ , latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/no_zemes_apaksas_iedzivotajiem_pie_zemes_virspuses_iedzivotaiem/2012-10-16-129 
"Vai tiešām Dvēselītes tādā tumsā, tādā inertumā, ka vairs nekas neinteresē un ir vienalga kādā dzīvības formā, kādā stāvoklī, kur palikt? (No *)RAV "Brālītis", Eslaumas pierakstīta 2012.g.15.okt.05:48, lasāma:http://spekavots.ucoz.ru/news/tulkojums_rav_bralitis/2018-04-10-3164 
Padomāsim, mīļo Dvēselīt, kādā kārtībā ir mūsu katra Sirds Grāmata ... Vai tur katra lieta savā vietā? Vai par kaut ko interesi jūt? Un vai TICĪBAI tur vieta ir ... Tas mums šobrīd ļoti svarīgi, mana sirds to jūt! ...
"Un, lūk, šeit tieši arī rodas jautājums par nākotni, kas tagad skar katru cilvēku, jo Telpas vibrācijas vienalga izmainīsies un cilvēks, pat pilnīgi neticošs šai objektīvajai realitātei, būs spiests iekļauties Jaunajā ritmā, nu jau - Planētas Zeme Jaunajās, mežonīgajās vibrācijās! Kas, vai kurš, arī nedeklarētu savu pieķeršanos Visaustākajam vai PirmRadītājam šajā vēsturiskajā VISKOPĪBAS PĀRVEIDOŠANAS periodā, tiks izpausts viss: gan TICĪBA , gan meli, ieskaitot Garīgos maldus! (11.pants Radītāja Atklāsmē "Nepieciešamība apzināties savas Garīgās saknes." Pierakstīja Leonīds Maslovs, krievu valodā:http://www.otkroveniya.eu/2011/15.09.11.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.09.2011.:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_15_09_11_nepieciesams_apzinaties_savas_garigas_saknes/2012-11-03-174 
Kontaktu gan šonakt nodibināt nevarēju, pārāk biezs vēl "aizkars", kas mūs šķir no sadarbības. Dzirdēt dzirdēju, bet tas jau arī viss. Vēl mums daudz kas jāmācās un jādara, jāinteresējas, lai mēs savu Sirds Grāmatu citiem radīt varētu.
Paldies mūsu DebesTēvam-Dievmāmiņai! Paldies Gaismas LielĢimenei! Ka mums Jaunas Zināšanas, informācija pieejama ir! Ka mūs meklēt, interesēties mudina un māca, lai mēs kļūtu Zinīši, kaimiņus no citām civilizācijām, arī spētu sadzirdēt un satikt!

Jauni puiši nezināja, Kur gul Zirgu māmulīte:
Vidū staļļa apakš grīdas Zaļā zīda nēzdogā. (LTD, X, 1960)

*) RAV - Radītāja Atbalsta Vēstule "Sirds Grāmata", sirdsmīlestībā Eslaumas pierakstīta 02.11.2012.09:19, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirds_gramata/2012-11-03-176 
------------
Simbolvēstule *) RAV "Sirds Grāmata" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 14.08.17. "LĪDZĪBA", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/14.08.17.html , krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_14_08_17_katrens_lidziba/2017-08-14-2536 
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:http://spekavots.ucoz.ru /20.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /20.04.2018.
=====
Simbolvēstuli - Tulkojums! - *) RAV "Sirds Grāmata" angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.04.2018.

Skatījumu skaits: 468 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: