Galvenie » Ierakstu arhīvs
Radītāja Diktāts 15.12.04 (2/23.)

1. ... Arvienvairāk jāpārliecinās par Manis izvirzīto uzdevumu savlaicīgumu sabiedrisko attiecību pārveidošanā uz Zemes, sākot ar Krieviju.
2. Milzīgs skaits iespiedorgānu, politiķu, dažādu rangu sabiedrisko darbinieku uzstāšanās, ieskaitot pašu valsts Prezidentu paceļ un apspriež jautājumus par Reliģijas ietekmi uz sabiedriskajām attiecībām valstī.
3. Šī tēma tādā vai citādā pakāpē, skar arī juridiskos jautājumus, kuri nostiprināti Krievijas Federācijas likumu krājumos.
4. Svarīgi, ka jautājumi par reliģisko tradīciju ietekmi uz sabiedrības dzīvi, paceļas visos valsts reģionos neatkarīgi no reliģiskajām konfesijām un tautību prioritātēm reģionos.
5. Saskanīgas, taisnīgas sabiedrības struktūras trūkums, pretrunas starp viņas dažādu slāņu iedzīvotājiem, liek valsts vadībai dažādos varas līmeņos, sabiedriskos institūtos un dažādos fondos atrast vienprātību sabiedrībā uz reliģisko postulātu bāzes.
6. Jautājums par nepieciešamīb ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 852 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 13.10.2012 | Komentāri (0)

*(21) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Vissirsnīgākais sveiciens dabas un cilvēku dvēseles atmodas laikā! Saule lai silda! Zāle lai zaļo! Lai cilvēkā domas pieņemas radošā priekā un mīlestības spēkā!
Mums davāto domu autori turpina aktivizēti mūs iepazīstināt ar tām Dieva Pasaules dzīves gudrībām, kas ļauj cilvēkam sekmīgi virzīties pretim Jaunā Laikmeta mūžības vērtībām.
"Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi atkal pieņemšu atpakaļ;" (Jes.54:7) Izlasīsim Jesajas 54.nodaļas 1.līdz 17.pantam! "Šis pareģojums ... ir nozīmīgs. Tas izsaka to lielo bagatību un pārmaiņas, ko Dieva ļaudīm nes Dieva Kalpa upuris un nāve. Un šī svētība izplešas un palielinās. 1.pantā runāts par cilvēkiem, 2. un 3. par ģeogrāfisku vietu, par platību. Šos pantus ir izmantojuši misionāri, lai draudzēs runātu par visu pasauli aptverošu misiju," raksta komentētājs "Piezīmes, Bībeli lasot" 25. februāra lasījumā.
Nebaidies, Draudziņ, ja uzrakstītajā tek ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 725 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 12.10.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Sirdslaukums ..."

Ak, mēs mīļie ļautiņi, raudzīsim kā dzīvojam! Cik mums katram sirdslaukums attīrīts no vecām jūtu drazām ir?!
Tas nemaz nav viegli, vienkārši vai ātri, jo - pirmo reizi tūkstošgadēs kaut kas tāds mums pretim nāk Zemes ceļā ērkšķainā! Tā ir jaunā Uztvere, veco lietu saprašana jaunā dzīves kvalitātē!

"Mums jādzīvo ar savu sirdsapziņu. Ikviens cilvēks ir ļoti skaista Radītāja daļa, daļa no Radītāja dvēseles, kas inkarnējas. Mums iekšā atrodas mūžīgā dzīve. Mēs varam attīrīt mūsu dvēseles. ..." (No "Japānas princese par 2012. gadu" www.urantija.lv/ Publikācijas un čenelingi - Tā raksta citi)

Nu negribam mēs niknumu nomainīt uz Mīlestību! Lūk, kā reiz man gadījās: zvanu mīļam cilvēkam, gribu pateikt jaunumu, mīlīgu un svarīgu. Taču "auklas" otrā galā, dzirdētājs-cilvēks pēkšņi atceras, ka, kaut ko, kaut kad, zvanītājs bij palūdzis... Nu, un tad tik sākas: dzirdētājs jau tūlīt zin - tagad jāaizstāvas prasmīgi, labāk pirmam pasteigti ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 633 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 12.10.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 14.12.04 (2/22.)

1. ... Cilvēcisko likstu avoti - savas lomas uz Zemes nesaprašana un nevēlēšanās pat noskaidrot to, griežoties pie Manis.
2. Jo tikai ES varu dot pilnu paskaidrojumu, tikai ES priekšā pateikšu, ko un kā jādara cilvēcei Manu Uzdevumu izpildīšanai.
3. Vissvarīgākais cilvēkiem - saprast, ko no viņiem prasa un kādus Uzdevumus ES izvirzu uz īso periodu jūsu pabūšanai uz Zemes.
4. Manu uzdevumu neizpratne noved pie tā, ka cilvēki, nesaprotot dzīves mērķi, sāk rosīties, meklējot to, grimstot arvien dziļāk grēkos un netikumos Materiālajā Pasaulē.
5. Neviens, tanī skaitā arī Baznīca, nepaskaidroja cilvēkam to, ka dzīve uz Zemes ne vienkārši īsa, bet dzīve uz Zemes ir īsa Mūžīgās dzīves materializācija.
6. Neviens nepaskaidroja, ka dzīvei uz Zemes ir precīzi mērķi un Uzdevumi, Manis izvirzīti katram cilvekam individuāli.
7. Kad jūs sakāt "bezmērķīgi nodzīvota dzīve", tad tas tieši tas gadījums, kad cilvēks visu īso laiku uz Zemes ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 702 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 12.10.2012 | Komentāri (0)

*(20) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Mīļie Tuvinieki! Draugi! DrauguDraugi! Sirsnīgi sveicu Starptautiskajā Sieviešu dienā!
Lai saulīte zaigo un smaržo ziedi! Lai dziesmās un dejās gavilē sirdis! Lai viss Laimē un Mīlestībā notiek!
Mīļo Draudziņ! Interesantas domas pie manis nāca aumaļām kopš iepriekšējās (19.) vēstules nosūtīšanas (09.02.2008.)**, bet pastāstīšu svarīgāko, kas šobrīd šķiet nozīmīgākais: Nav svarīgi, ka pensionāru akcijai veltītās vēstules un informācija adresātus sasniedza ar nokavēšanos, nav svarīgi. Galvenais ir - lai mēs visi MĀCĪTOS SAPRAST, CIK VISS IR nopietni, tālredzīgi. Ir JĀAPZINĀS, ka mēs dzīvojam Dieva iedibinātā pasaules sistēmā un kārtībā. Ne faraoni, ne ķeizari, ne prezidenti radīja pasaules un valstis, bet Dievs ir visu lietu RADĪTĀJS un Saimnieks. Viņa noteikumi, kas apkopoti Bībelē ir saistoši kā ganiņam, tā ģenerālim un valstu vadītājiem. Cik ātri, kurš pie šīs izpratnes nonāk, tik veiksmīgi veidojas viņa dzīve Jaunajā laikmet ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 868 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 11.10.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vētule "Mīļais Labulīt!"

Draudziņ! Mīļais Labulīt! Ko!? Tev tieša, taisna valodiņa dzirdama pa prātam nav? Tikai glaimus, uzslavas tavas ausis dzirdēt var? Mosties, mīļā Dvēselīt! Ne tev glaimi, ne tev nievas tālāk vairs nenoder!

"Pārmaiņas skar visas dzīves jomas. Ne tāpēc, ka kāds būtu devis komandu, bet tāpēc, ka ir pienācis laiks, un citādi neizdosies. Katra pārmaiņa būs atbilstīga Radītāja iecerei nākamajam evolucionārās attīstības posmam. Pat tad, ja jūs ar visu savu būtni pretosities un aizstāvēsiet veco pieeju, vecos uzvedības stereotipus un vecos paradumus, tik un tā jūs būsit spiesti atkāpties Radītāja ieceres priekšā" (No "Pieņemiet jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas un palieciet ar tām" Atēna Pallada 28.12.2011, pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle www.sirius-riga.lv/diktāti 2011.12.)

Tagad rokas atroti, acis plati atdari, lai tu visu redzēt vari, kas tev traucē priecāties?!
Nu un kas, ka slavas dziesmas tavam ego nedzied v ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 742 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 11.10.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 11.12.04 (2/21.)

1. ... Cilvēkam, kurš saņēmis Zināšanas no Manis, no Pirmavota, par Manu Pasaulbūvi, Mūžībās Manās un par cilvēka lomu šajā Mūžīgās kustības procesā, jāaizdomājas par dzīvi savu un par neizbēgamām sekām tiekoties ar Mani uz Mūžības sliekšņa.
2. Manu Atklāsmju galvenais mērķis arī ir dot Zināšanas par Mūžību mūsdienīgā izklāsta formā un pilnā apjomā, ar to pašu liekot cilvēkam pārskatīt viņa uzturēšanās jēgu uz Zemes.
3. ES saprotu, ka ne uzreizes un ne pēkšņi un ne visi ies uz to, lai atteiktos no pasaulīgiem vilinājumiem, taču lielākais vairums nebagātās sabiedrības daļas, īpaši Krievijā, neapšaubāmi, atsauksies un ies apzināti pa Dievišķo Sākumu ceļu.
4. Tas ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki, parasti cilvēki, no kuriem, faktiski, ir atkarīga plāna elitāra sabiedrības slāņa bagātība, saņemtu informāciju, patiesu informāciju, par Materiālo Pasauli, par cilvēku pārbaudījumiem viņā, par pilnveidošanās iespējām viņā, šinī Pasaulē priekš n ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 668 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 11.10.2012 | Komentāri (0)

*) RAV "SirdsTelpa ķermenī!"

Ak, mans mīļais DievDvēseles namiņ! Mana SirdsTelpa ķermenī! Šobrīd notiek kaut kas ļoti interesants! ... Mana, kādreiz infarktotā sirsniņa, tagad, tiešām jāsaka - SirdsTelpa jau kļūst - jo es sajūtu to atjaunojamies, iegūstam plašumu manā krūšu kurvī!!! ...
Elpa, ievilkta, ieplūst manās krūtīs, tā kā svaiga vēja brāzma šķūnī! ...
UN - vēl interesanti: ķermenis jau kļuvis tā kā kūka kārtaina! Jā! Sajutusi esmu, dažas dienas neticēju pati sev, ka viss manī izplešas, paplašinās** spēji, taču nu gan sajūtu: viena kārta ķermeņa karsto dušas ūdeni uztver karstu esam, cita tikai remdenu, bet vēl cita - auksts tai esam liekas!? ...
Arī kustībās ir sajūtiņas dīvainas, tik tās grūti tveramas, vārdos izteikt neprotu, vēl tās skaidrot nespēju ...
Tas nu gan ir - Dieva Brīnums mani!!! ...

"Tagad ļoti svarīgi, lai cilvēki, noteikušie savu izvēli, būtu konsekventi līdz galam un nepārbēgtu no vienas nometnes citā, ar to pašu ienesot HAOSU p ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 1107 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 10.10.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 08.10.12. Sarežģītais pārejas laiks.

1. Nav pat vērts apspriest Kustības formēšanas grūtības, jo ES daudzas reizes brīdināju LīdzRadītājus par to, ka visa nekrietnība sacelsies pret GAISMAS spēkiem un, jo tuvāk vēsturiskie Laiku Laiki vai Pārveidošana, jo aktīvāk darbosies pretestības spēki, cenšoties kaut kā nebūt bremzēt cilvēku kustību uz Gaismu!
2. Nav vērts brīnīties arī par to, ka tie cilvēki, kuri vēl nesen ar sevi izrādīja kārtīguma paraugu, pēkšņi izrādījās Tumsas pusē un ne vienkārši Tumsas pusē, bet viņu visaktīvākie piekritēji, tātad, mūsu nesamierināmi ienaidnieki!
3. Visu vienā mirklī izmainīja ZVĒRESTS, jo Zvērests no cilvēkiem pieprasīja noteiktību, pie tam, pilnīgi precīzi un bez kādiem kompromisiem, kā pusē viņi!
4. Zvērests Dievam (bet labāk teikt, Zvēresta Dievam nepieciešamība) vēl nekad tā nesatrauca Blīvo plānu, taču tādējādi kļuva par "nākšanu ļaužu valodās", daloša cilvēkus Gaismas spēku un Tumsas spēku pārstāvjos!
5. P ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 636 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 10.10.2012 | Komentāri (0)

*(19) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Esiet sveicināti mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi - 2008. gadā! Lai piepildās astroloģiskā prognoze: "Tieši šajā gadā daudzi cilvēki pakāpsies pa sociālajām kāpnēm un iegūs atzinību!" ( IK"Saulesjosta", 2007)
Vispirms izsaku sirsnīgu paldies tuviniekam, draugam vai draugu draugam, kurš aizsūtīja žurnālam "Zintnieks" (24. nr.2007) mūsu Dievišķā uzdevuma 17.vēstuli, kurā ietverti vārdi, kas publicēti rakstiņā "Lasīsim biežāk Bībeli" ("Zintnieks"24/2007). Sūtītājs ir uzskatāmi izpildījis mums uzticēto uzdevumu "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa 15:17) Mīlēt viens otru visvarāk mēs varam, vairojot mīlestības enerģiju sabiedrībā, rūpējoties, kā kurš protam, viens par otru, par Visuma telpu, kurā mēs visi kopā dzīvojam.
Lūdzu, mīļo DRAUDZIŅ! Piešķirto balvu jāsaņem ne Laumai, bet sūtītājam. Lauma ir tikai "pildspalva" gudra Skolotāja rokās, bet vēstuļu saņēmēji - atsaucīgi skolnieki, kuri arī pilda savus pienā ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 840 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 09.10.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 963 964 965 966 967 ... 975 976 »