Galvenie » 2017 » Jūlijs » 25 » Simbolvēstule *(J) "Informācija!" angļu valodā
20:46
Simbolvēstule *(J) "Informācija!" angļu valodā

Simbolvēstule *(J) "Informācija!" angļu valodā

Symbol letter *(J) "Information!"

We, the information wave of 4th. How did we go in the attack on the works of the Black World. There are sharp things in front of us, must be ready for the slippers. There still important, that Hearers understand, that we have nothing to hate, that we must overcome circumstances, the ones coming in front of us. Then can be talk about it later, that we melt all the negatives in the Love. No matter what blackness landed in the Earth life, they have to be collected, melted in the heat of Love.
There is no need to attack on them, only gentle consideration, carefully, waiting, when disembarkation will start, then everything will be done by itself. The ranks of Our Light Chain will become richer. The warmth of Love will increase in the Space, negation will seek their own asylum. But, when the blackness is gone, White itself starts to do the Light work. Then it's no longer possible to run around, have to start to wash your relatives loving, white.
Further, in a clean, bright surrounding, all together living, will be so desirable, normal and natural, that everyone will only stay there, will want to stay.
Now these are the energies, in which we all live. Patience! PATIENCE must learn. The FIRST ONES- very same Lightness. So, that without any unnecessary rush, the followers may be expected. The wealth of Knowledge must be strengthened alongside patience. For the first it is very important- KNOWLEDGE. They should always be available at hand. Need to know, be oriented, where they are found at the moment important. Then the Road will be Bright and safe!
We all have a NEW Life. Because it's Ancient Knowledge is coming to a new level. We must be careful, so give a little curious advice. To give it so, that the will to know grow in great progress.
So, that everything is going to happen, as it come front of us. You should only be patient, carefully, timely, put into practice, the grain of knowledge. Moreover, each one of them, it's most vivid and most in need.
It will not be easy, but we have to keep in mind- We are the Participants of the Great Light. We have to be ABLE to overcome the Dark stage to our Earth Brothers, Sisters.
Everything will take place by itself, only for Masters of the Light- must see, mention the correction spots, so that there is timely, cautious, don't hesitate to miss it.
And still in all performance- maximum sincerity, Love must be added. In order for the wish, the Love, the Gray of Knowledge to be received already, the demand would be great. Then be so prepared, demand- in good quality, rich, love- wrapped, to give to each wishing person.
Information is provided on the site, because, it will be ready by those who need it. After all, everything will be dome calmly, without hurry, as everything should take place on the daily routine of the Light Pillar- in the Peaceful, Sunny.
The commonwealth host of God makes cooperation only with His Collaborators of Light Work on a daily basis. There is nowhere to hurry for us, there is a lot to be done, but it's time enough to succeed in a row in one go.
Now we put a point. We will continue our cooperation at the right time.
All Happy- Spring Holiday!
The host of God's Commonwealth!
Recorded by Eslauma at: 2013.29.03.09:21
-----------
Latviešu valodas variants Eslaumas pierakstīts: 2013.29.03.09:21
Mēs, 4. informācijas Vilnis. Kā Mēs gājām uzbrukumā Melnās pasaulītes darbiem. Priekšā tur ir asumi, jābūt gataviem uz klupieniem. Vēl jau svarīgi, lai Dzirdētāji saprastu, ka mums naida nav nekāda, ka mums apstākļi ir jāpārvar, tādi kādi priekšā nāk. Tad var tālāk runa būt, ka mēs visas negācijas Mīlestībā izkausējam. Lai vai kādi melnumi Zemes Dzīvē mētātos, tiem ir jātiek savāktiem, izkausētiem Mīlestības karstumā.
​Nav tiem virsū jābrūk, tikai maigi jātuvojas, piesardzīgi, pagaidot, kad tā atmaigšana sāksies, tad jau arī notiks viss, pats no sevis. Mūsu Gaismas Pulka rindas bagātākas kļūs. Mīlestības karstums Telpā palielināsies, negācijas pašas patvērumu meklēs.
Bet kad melnumu vairs nav, Baltums pats sāk Gaismas Darbus radīt. Tad jau vairs nesanāk apkārt skraidelēt, jāsāk tuviniekus mīļus, baltus mazgāt.
Tālāk, tīrā, gaišā apkārtnē, visiem kopā dzīvošana, būs tik vēlama, normāla un dabīga, ka visi tikai tur pieturēties, uzturēties vēlēsies.
Tādas tagad enerģijas, kurās visi dzīvojam. Pacietība! PACIETĪBA jāapgūst, PIRMAJIEM - pašiem Gaišumiņiem, lai bez liekas steigas līdznācējus sagaidītu.
Pacietībai blakus jānostiprina Zināšanu bagātība. Pirmajiem tas ļoti svarīgi - ZINĀŠANAS! Tām pa rokai, pieejamām jābūt vienmēr. Jāzin, jāorientējas, kur TĀS atrast brīdī ļoti svarīgā. Tad jau Ceļš būs Gaišs un drošs!
Mums nu visa Dzīve JAUNA , jo tās Senās Zināšanas Jaunā kvalitātē pretim nāk. Jāprot uzmanīgi, tik pa mazai saujiņai zinātkāriem pasniegt. Pasniegt tā, lai gribēšana uzzināt augtu lielā progresijā.
Lai viss rit, lai viss notiek, tā kā pretim nāk. Jāprot tikai pacietīgi, uzmanīgi, savlaicīgi pasniegt, rokā ielikt, zināšanu graudiņu. Pie tam, katram savu, to visspilgtāko un visvajadzīgāko.
Viegli jau tas nebūs, taču prātā jāpatur - Lielās Gaismas Dalībnieki Esam. Mums IR jāvar saviem Zemes Brāļiem, Māsām Tumsas posmus pārvarēt.
Viss jau notiks pats no sevis, tikai Gaismas Meistariem - jāredz, jāpamana korekciju vietas, lai tur savlaicīgi, uzmanīgi, piesardzīgi, lieku steigu nepieļautu.
Un vēl visā sniegumā - maksimāla sirsnība, mīlestība jāpievieno. Lai jau arī gribētāju, mīlestības, Zināšanu Graudus saņemt, pieprasījums būtu liels. Tad tik jābūt gataviem, pieprasījumu - labā kvalitātē, bagātīgi, mīlestībā ietītītu, pasniegt katram gribētājam.
Informācija ir saitā sniedzama, jo to lasīs tie, kuriem nepieciešama tā būs. Tālāk jau viss notiks mierīgi, bez steigas, tā kā visam jānotiek Gaismas Pulka ikdienā - Mierīgā un Saulainā.
Dievkopības Saimnieks sadarbību veido tik ar Saviem Līdzstrādniekiem Gaismas Darbu ikdienā. Nav nekur mums jāsteidzas, darāmā ir daudz, taču arī laika pietiek, lai pēc kārtas, vienā mierā, visu paveikt spētu.
Tagad liekam punktu. Sadarbību turpināsim, piemērotā brīdī.
Lai nu visiem Priecīgi - Pavasara Svētki!
Dievkopības Saimnieks.
Simbolvēstule *(J) "Informācija!" publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_informacija/2013-03-30-525
----------------
Simbolvēstuli *(J) "Informācija" angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Simbolvēstule ar tulkojumu angļu valodā piedāvāta Leonīda Maslova pierakstīta Tēva Absolūta Katrēns 25.07.17. "Viens par visiem vai Pravietis" lasītājiem. (Katrēna oriģināls krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/25.07.17.html , latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru /25.07.2017.)
Viss ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv .25.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.07.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei - Simboolvēstul *(J) "Informācija" angļu valodā - sagatavoja Eslauma 25.07.2017.

Skatījumu skaits: 637 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: