Galvenie » 2017 » Jūlijs » 13 » Vēsts: 13.07.17. Katrēns "Eksāmens" - *
14:58
Vēsts: 13.07.17. Katrēns "Eksāmens" - *

Vēsts: 13.07.17. Katrēns "Eksāmens" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышчком языке: Sāpēs... / Боль... , публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/sapes/2013-11-22-870 ) 

​13.07.17 Катрен "Экзамен"

Хочется сказать Браво! .................. Gribas teikt Bravo!
Люди превзошли себя сами! ......... Cilvēki pārspēja sevi paši!

Сказана была Правда, ....................... Patiesība bija teikta,
Про путь, выбранный вами! ............... Par ceļu, jūsu izvēlētu!

Экзамен экзамену рознь! ................... Eksāmens eksāmenam atšķirība!
Есть главные, есть неглавные! .......... Ir galvenie, ir ne galvenie!
Люди шли порознь, ............................. Cilvēki gāja atšķirīgi,
Но, пришли все к Главному! ............... Taču visi nonāca pie Galvenā!

Главное - есть Единение! ................ Galvenais - ir Vienošanās!
Нет ничего важнее, ............................. Nav nekā svarīgāka,
Любое к Центру движение, ................. Jebkura kustība uz Centru,
Делает путь яснее! .............................. Ceļu dara skaidrāku!

По капле, но, главное, ВМЕСТЕ! ..... Pa pilienam, taču, galvenais, KOPĀ!
Ошибок куда меньше, ......................... Kļūdu, lai kur, mazāk,
Для государства это полезней! ........... Priekš valsts tas vērtīgāk!
Необходимо определить место! .......... Nepieciešams vietu noteikt!

Постоянно обращаю внимание: .......... Pastāvīgi uzmanību vēršu:
Единение - островок жизни! ............. Vienošanās - dzīves saliņa!
Надеюсь, придёт понимание, .............. Ceru, saprašana atnāks,
Смысла своей жизни! ........................... Savas dzīves jēgai!

Разные, но Единые в Духе, ............... Dažādi, bet Vienoti Garā,
Это главное для человечества! ........... Tas priekš cilvēces galvenais!
Нет пустыни и нет разрухи, .................. Nav tukšuma un nav sagrāves,
Вот - основа Отечества! .................... Lūk - Tēvzemes pamats!

Сегодня, показали России, ............... Šodien, parādīja Krievijai,
Что Единение в Духе возможно! .......... Ka Vienošanās Garā iespējama!
Проявился сегодня Мессия, ................. Izpaudās šodien Mesija,
Главное - ВСЁ МОЖНО! ....................... Galvenais - VISU VAR!

Первый шаг - есть Знамение! ........... Pirmais solis - ir Zīme!
Целое остановить невозможно! ........... Veselumu apturēt neiepējami!
Повторяю: при таком поведении, ......... Atkārtoju: pie tādas uzvedības,
Преображение стало возможным! ....... Pārveidošana kļuva iespējama!

Вы совершили ЧУДО: ......................... Jūs BRĪNUMU īstenojāt:
Первый шаг в будущее! ...................... Pirmais solis nākotnē!

Кому-то покажется чудным, .................. Kādam šķitīs brīnumaini,
Единение - есть грядущее! .................... Vienošanās - ir nākotne!

СТАРТ и все ВМЕСТЕ! ......................... STARTS un visi KOPĀ!
Всё в соответствии с Истиной, ............. Viss atbilstoši Patiesībai,
Нельзя останавливаться на месте, ...... Nedrīkst palikt uz vietas,
Совершенствование - Истина! .............. Pilnveidošanās - Patiesība!

Шаг Первый не только людей! .......... Pirmais solis ne tikai cilvēku!
Шаг Первый самой Планеты! ............. Pirmais solis Planētas pašas!

Подтверждаю, ведь Мне видней, .......... Apstiprinu, Man taču redzamāk,
Великие планы воспеты! ........................ Lielie plāni apdziedāti!

Катаклизм - промысел Бога! ............... Kataklizmas - Dieva nodomrīcība!
Каждому даётся шанс! ......................... Katram izdevība dota!

Определена, наконец, дорога, ............... Noteikts, beidzot, ceļš,
Съезд прозвучал, как аванс! .................. Kongress izskanēja, kā avanss!

Аванс - доверия Создателя, ................ Avanss - Radītāja uzticība,
И совершенства движения, .................... Un kustības pilnveidošana,
Нет в рядах обывателей, ........................ Nav rindās mietpilsoņu,
Перспективы есть Возвышения! ............ Perspektīva ir Paaugstināšana!

Понимание придёт обязательно! ............ Saprašana atnāks obligāti! 
Понимания глобальности действия! ....... Darbību globālisma sprašana!
Изменения ждут основательные, ............ Izmaiņas gaida pamatīgas,
Как результат Бога воздействия! ............. Kā Dieva ietekmes rezultāts!

Экзамен пройден успешно! .................. Eksāmens iziets sekmīgi!
Нет ни одного замечания! ........................ Nav piezīmes nevienas!
Не было никакой поспешности! ............... Nebija nekādas steigas!
Единение проявлено замечательно! ....... Vienošanās izpausta brīnišķīgi!

Всё получилось, как в песне! ............... Viss izdevās kā dziesmā!
Великая хоровая музыка, ......................... Varena kora mūzika,
Предвестник Большой весны, .................. Liela Pavasara priekšvēstnesis,
Никакой в Духе обузы! .............................. Garā nekāda apgrūtinājuma!

Повторяю, второй шаг за вами! ............ Atkārtoju, otrs solis jūsu!
Главное, что Единый! ............................. Galvenais, ka Vienots!
Третий сделаем с вами! ......................... Trešo veiksim ar jums!
ЛЮДИ и БОГ ЕДИНЫ! .............................. CILVĒKI un DIEVS VIENOTI!

Аминь. .......................................................... Āmen.
Отец Абсолют. ............................................. Tēvs Absolūts.
13.07.17 ........................................................ 13.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.07.17.html 
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.07.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.07.2017.

Skatījumu skaits: 615 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: