Galvenie » 2017 » Jūlijs » 27 » Vēsts: 27.07.17. Katrēns "LAIKS" - *
18:03
Vēsts: 27.07.17. Katrēns "LAIKS" - *

Vēsts: 27.07.17. Katrēns "LAIKS" - *
​(- * Teкст Катрена на русском, латышском языке с предложением Симвописьма на латышском, английском языке *(DS) "Jāieklausās sevī!" / *(БОХ) "Вслушаться в себе!" оригинал публикован: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_jaieklausas_sevi/2013-04-22-582 , c переводом: http://spekavots.ucoz.ru​ /27.07.2017.)

​27.07.17 Катрен "ВРЕМЯ"

Важно внутреннее время, ................ Svarīgs iekšējais laiks,
Оно - отсчёт существования! ........... Tas - eksistēšanas uzskaite!
Поверьте, это - не бремя .................. Ticiet, tā - ne nasta
В параметр жизни повествования! ... Dzīves vēstījuma parametros!

Есть время общее для Планеты! ...... Ir priekš Planētas kopējais laiks!
Есть время конкретной жизни! .......... Ir konkrētas dzīves laiks!
Гармония должна быть добыта, ....... Harmonijai jābūt panāktai,
Она определяет срок жизни! ............. Tā nosaka dzīves laiku!

Время - есть Планетарное! ............... Laiks - ir Planetārais!
Время - есть в Плотном плане! ......... Laiks - ir Blīvajā plānā!
Оба даны для понимания .................. Abi priekš saprašanas doti
Относительности существования! ..... Eksistēšanas relatīvumam!

Вы проходите Школу жизни, ............... Jūs izejat dzīves Skolu,
Приучаясь ценить время! ................... Mācoties laiku novērtēt!
Это объясняет вам, как жить: ............. Tas jums paskaidro, kā dzīvot:
Радость Творения, а не бремя! .......... Prieks Radīšanai, bet ne slogs!

Вы проявляетесь на мгновение ......... Jūs izpaužaties uz mirkli
На пути в Бесконечность! ................... Ceļā uz Bezgalību!
Мудростью объясняется поведение, . Uzvadību Gudrība izskaidro,
Время для кого-то конечно! ....... ........ Protams laiku priekš kāda!

Что для вас бесконечность? ............... Kas priekš jums bezgalība?
Вы - частицы Создателя! .................... Jūs - Radītāja daļas!
Априори нет в вас конечности, ........... Apriori beigu jūsos nav,
Если Творящий, а не обыватель! ....... Ja Radošais, bet ne mietpilsonis!

Проявление - всегда экзамен! ............. Izpausme - vienmēr eksāmens!
На Веру и подготовленность, .............. Uz Ticību un sagatavotību,
Создатель может поправить ............... Radītājs palabot var
Личную обусловленность! ................... Personīgo nosacītību!

Встреча важна с Богом! ....................... Tikšanās ar Dievu svarīga!
Поверьте, для каждого человека! ....... Ticiet, priekš katra cilvēka!
Бесконечность - прямая дорога, ......... Bezgalība - taisnais ceļš,
Протяжённостью на века, .................... Garumā uz mūžiem,

Определяется вашим рвением ............ Nosaka jūsu centība
Творить или нет с Богом! ...................... Radīt vai nē ar Dievu!
Отражается оно поведением ................ Ar uzvedību tā atspoguļojas
И пониманием себя на дороге! ............. Un sevis saprašanu uz ceļa!

Итоги подводит Всевышний! ................. Rezultātus apkopo Visaugstais!
Промежутки вам не понятны, ................ Starpposmi jums nesaprotami,
Он анализирует путь внешний .............. Viņš analizē iekšējo ceļu
Через Сознание понятное! .................... Caur Apziņu saprotamo!

Сознание - для человека итог, .............. Apziņa - priekš cilvēka rezultāts,
Накопленный в проявлениях! ............... Izpausmēs uzkrātais!
Кто-то поднять себя смог, ...................... Kāds sevi pacelt spēja,
До Бога в себе явление! ........................ Parādību sevī līdz Dievam!

Время - много и его нет - ....................... Laiks - daudz un tā nav -
От уровня зависит Сознания! ............... No līmeņa Apziņa atkarīga!
Время - в Плотном плане Завет: .......... Laiks - Derība Blīvajā plānā:
Выход на уровень ПодСознания! .......... Izeja uz ZemApziņas līmeni!

Сознание, говорил, - человек! ............... Apziņa, teicu, - cilvēks!
ПодСознание - Космический Разум! ..... ZemApziņa - Kosmiskais Saprāts!
Только за тысячи лет ............................. Tikai gadu tūkstošos
Приходит Коллективный людей Разум! . Pienāk cilvēku Kolektīvais Saprāts!

Сегодня пришло то время! ..................... Pienāca šodien tas laiks!
У каждого свой времени срок! ................ Laika termiņš katram savs!
Когда Коллективного Разум - не бремя, . Kad Kolektīvais Saprāts - ne slogs,
А согласованный всеми итог! ................. Bet visu saskaņots rezultāts!

Время, когда Сознание и Разум .............. Laiks, kad Apzņa un Saprāts
Сходятся в одной точке, .......................... Sastopas vienā punktā,
Развился человеческий Ум ...................... Attīstījās cilvēciskais Prāts
До уровня Бога дочки! .............................. Līdz Dieva meitas līmenim!

Человек подтвердил, что он - часть, ....... Cilvēks apstiprināja, ka viņš - daļa,
Коллективная часть Целого! .................... Veseluma Kolektīvā daļa!
Это должны люди знать, .......................... Tas cilvēkiem jāzin,
Что способны шагнуть в Белое! ............... Ka spējīgi likt soli Baltajā!

Шагнуть в Братство при Равенстве! ......... Ieiet Brālībā pie Vienlīdzības!
В Новое человечество! .............................. Jaunajā cilvēcē!
Прежнее искоренить неравенство, ........... Izravēt iepriekšējo nevielīdzību,
Доказать, что люди - Отечество! ............... Pierādīt, ka cilvēki - Tēvzeme!

Отечество без религии - есть будущее, .... Tēvzeme bez reliģijas - ir nākotne,
Гарантирующее Единство и Равенство! .... Vienotību un Vienlīdzību garantējoša!
Люди шагнут, наконец, в грядущее, ........... Cilvēki ieies, beidzot, nākotnē,
Время начнёт отсчёт правильный! ............. Laiks pareizo atskaiti sāks!

Аминь. ........................................................... Āmen.
Отец Абсолют. .............................................. Tēvs Absolūts.
27.07.17 ......................................................... 27.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.07.17.html​ 
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.07.2017.

Skatījumu skaits: 567 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: