Galvenie » 2017 » Jūlijs » 4 » Atcerēsimies! - 44. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!
12:43
Atcerēsimies! - 44. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!

Atcerēsimies! - 44. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Sveiciens Visiem!

Veiksim atskaiti! Sev! Atcerēsimies! Sākām no pirmās vēstules 2006. gada 24. jūlijā Draudziņam ar aicinājumu:
Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17.) piepildīšanā! Atteiksimies no ļaunumiem ... Liksim katrs savas LABĀS DOMAS pilieniņu kopumā, lai rodas Mīlestības domforma ..." (no 1. vēstules Draudziņam 24.07.2006. http://spekavots.ucoz.ru/news/1_vestule_draudzinam_24_07_2006/2014-03-29-1023)
Un tālāk: "... mūsu labklājība ... kādā veidā mēs, pensionāri, varam tikt pie labākas izdzīvošanas ... ir paspīdējis gaismas stariņš, tikai šeit gan "Vajadzīgs visas tautas spēks!" Raksta V.Roziņš un D.Dātava "Ogres Ziņās" 07.07.2007. ... Pievienosimies!" (no 13. vēstules Draudziņam, lasāma 27. senvēstules teksta turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/27_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-21-145)
Un vēl: "... Nav svarīgi, ka pensionāru akcijai veltītās vēstules un informācija adresātus sasniedza ar nokavēšanos ... Galvenais - lai mēs visi MĀCĪTOS SAPRAST, cik viss ir NOPIETNI, TĀLREDZĪGI ... mēs dzīvojam Dieva iedibinātā Pasaules Sistēmā ..." (no 20. vēstules Draudziņam 01.,05.03.2008.: http://spekavots.ucoz.ru/news/20_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-11-115)
Un tad: "Nu mums vairs šaubu nevar būt - mūs uzrunā Dievs! ...", to konstatējām 22. vēstulē Draudziņam 18.04.2008.: http://spekavots.ucoz.ru/news/22_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-13-121)
Beidzot! - "Mēs lepojamies ar 350000 un vairāk mūsu Latvijas Valsts līdzpilsoņiem, kuri referendumā par pensijām ar savu parakstīšanos apliecināja sirsnību pret vecļaudīm ..." (28. vēstule Draudziņam 24.08.2008.: http://spekavots.ucoz.ru/news/28_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-22-149)
35. vēstulē Draudziņam (25.12.2008.) lasām: "... mums būs jāpārvar neiedomājamas aizspriedumu barjeras ... bet mēs uzvarēsim SEVI un pievienosimies Gaismas ļaužu pulkam ..."http://spekavots.ucoz.ru/news/35_senvestule_25_12_2008/2012-11-06-183)
37. vēstulē Draudziņam (11.02.2009.), informācijas pielikuma tekstos varējām izlasīt: "Lai notiek tā un vēl labāk!" (autore Skaidrīte Aleksejeva, "Zintnieks" 3/2009) un tad sekoja: "ĪSZIŅA! (tekstiņš Laumas, uz papīra, vēstulei pievienots) - Jāuzzin visiem veselīgi domājošiem ... lai izlemtu, kā pareizi rīkoties baiļu, izmisuma, bezcerības slazdos ... Lasīsim un dosim citiem lasīt! Rīkosimies!": http://spekavots.ucoz.ru/news/37_senvestule_2009_30_01_11_00/2012-11-12-190)
38. vēstulē Draudziņam (01.03.2009.): "... kā ar mums šobrīd ir? "Laiks jau saprast, ka sirdi nospiež nevis personiskais smagums, bet šīs pasaules Nasta un nebeigs spiest līdz nebūs beigusies laikmetu nomaiņa. ..." (Agni Jogas šķautnes 12.sēj. 239) ... Jā vērtīgi ir padomāt!"http://spekavots.ucoz.ru/news/38_senvestule_01_03_2009/2012-11-16-198)
Atceroties, atskatoties, paanalizējot, jāsecina vēlreiz - ir gan ko padomāt un, paldies Dievam, ka mums ir galva uz pleciem - dabīgais dators, bet krūtīs pukst sirds, kur Mīlestībai paslēpties, lai vajadzīgajā brīdī steigtos piepildīt Jēzus Kristus piems 2000 gadiem doto uzdevumu: "... lai jūs mīlētu cits citu." (no Jāņa ev.15:17)

115. Jūs nevariet tirgoties ar Dievu
Iemīļotais Jēzus
28. jūnijs 2005. gads
ES ESMU Jēzus, atnācis pie jums no jauna.
Katrs no jums iet pa savu Ceļu, bet lielos vilcienos par pareizu var uzskatīt tikai vienu Ceļu - pilnīgas atteikšanās Ceļu no jūsu ego un no jebkuras piesaistīšanās jūsu pasaulei. Un vislielākais grēks būs jūsu vēlēšanās likt Dievam kalpot jums."
 (Pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle)*
54. Es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums
Iemīļotais El Morija
28. aprīlis 2005. gads
ES ESMU El Morija, no jauna atnācis pie jums caur manu sūtni
ES ESMU atnācis, lai nostiprinātu jums jaunas zināšanas un to notikumu izpratni, kas tagad notiek planētas Zeme smalkajā plānā.
Tāpēc tagad pirmajā plānā izvirzās Dievišķās Enerģijas izlietošanas kontroles jautājums. Un gandrīz visu šo diktātu vadmotīvs, ja jūs tos uzmanīgi pārlasiet, ir tieši Dievišķās enerģijas izlietošanas kontroles jautājums, ko jums, mīļotie, jāveic patstāvīgi.
Un tā, es dodu jums šo aicinājumu. Un, lūdzu, izsakiet to katru dienu.
"ES ESMU KAS ES ESMU vārdā, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes vārdā, mana Svētā Es Kristus vārdā es aicinu iemīļoto El Moriju ienākt manā svētnīcā un darboties caur mani, lai izpaustos Dieva Griba fiziskajā oktāvā un astrālā plāna blīvajos slāņos. Iemīļotais El Morija, es atdodu tavā pilnīgā rīcībā visus četrus manus zemākos ķermeņus: fizisko ķermeni, astrālo ķermeni, mentālo ķermeni un ēterisko ķermeni. Darbojies caur mani, ja tā ir Dieva Svētā Griba. Lai notiek Dieva Griba. Āmen."
Un es apsolu jums, ka tikko tas būs iespējams, es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums." (
Pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle)*
* Avots: grāmata "Gudrības Vārds" Tatjana Mikušina. 2007 "Mijalba", Kaunas 2009/ Internetā: http://sirius-riga.lvDiktāti - Vēstījumi GV 1 (03.2005. - 06.2005.)

Lai visi mazie mīlestības pilieniņi - Varenu MĪLESTĪBAS okeānu RADA!!!
44. vēstule, 18.02.2010. --- mīlestības laimē pierakstīja Lauma.
44. Senvēstule Laumas pierakstīta 2010.gada 18. februārī, parastās pasta aploksnēs sūtīta 50 adresātiem uz dažādām vietām Latvijā.
Sirdsmīlestībā Eslauma 44. Senvēstuli atjaunoja, precizēja, papildināja pieredzei Spēkavotā: http://spekavots.ucoz.ru/news/44_senvestule_2010_18_02/2013-02-02-384
-----------
Papildinājums šodien: 24.06.2017.
"Выбор за каждым и вместе! ........ Izvēle katram un kopā! ..............The choice is foreveryone and together!
Один человек - не воин! ................ Cilvēks viens - ne karotājs! ...... One person - is not a warrior!
Порожение его место, ................... Viņa vieta sakāvē, .................... Defeat its place,
"ВМЕСТЕ" победить достоин! ....... "KOPĀ" uzvarēt cienīgs! .......... "TOGETHER" is worthy to win!

Природа поможет с выбором! ........ Ar izvēli palīdzēs Daba! ........... Nature will help with choice!
Отступать уже некуда! .................... Atkāpties nav jau kur! .............. There is nowhere to retreat!
Предстоит настояший отбор: ......... Stāv priekšā īsta atlase: ........... The current selection is waiting:
С Богом или в никуда! ..................... Ar Dievu vai nekurienē! ............ With God or nowhere!"

No Vēsts: 21.06.17. Katrēns "Gadsimta izvēle", Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/21.06.17.html, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_21_06_17_katrens_gadsimta_izvele/2017-06-21-2435

Un vēl, atcerēsimies šodien un palūkosimies uz sevi, cik bagāta, mīlestības, žēlsirdības, gudrības piepildīta ir mūsu SirdsDvēsele, cik vērīgi, iejūtīgi esam par blakuscilvēka, tuvinieka, drauga ciešanām, kā rīkojāmies, izlasot vai pamanot lūgumu palīdzēt: http://spekavots.ucoz.ru/news/labdien_milie_radini_draugi_draugudraugi/2017-07-01-2450
Un kā reaģējām, uzzinot informāciju: http://spekavots.ucoz.ru/news/par_perioda_nozimi_pec_25_junija/2017-06-30-2448

Un vēl, svētīgi atcerēties: "Par ziedojumu" - Citāts no A Klizovska grāmatas "Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne" /359.lpp/ izdevn. "Vieda", Rīga. Ziņas atrodamas informācijas kopumos:
a) 23. lūgšana sarakstā: http://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas_spekavota_16_23/2014-08-09-1174
b) 23. senvēstule...: http://spekavots.ucoz.ru/news/23_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-14-124
----------
Atmiņas no nesenas (2010. gada februāra dienu) vēstures ar papildinājumiem, precizējumiem šodien (2017. gada 3. jūlijā) - Atcerēsimies! - 44. Sensvēstule Tuviniekiem, Draugiem! - ievietota:
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/03.07.2017.
Nosūtīta Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/03.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts/03.07.2017.
Vēl arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1/03.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei - Atceramies! - 44. Senvēstuli Tuviniekim, Draugiem! - sagatavoja Eslauma 24.06.2017.

Skatījumu skaits: 587 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: