Galvenie » Ierakstu arhīvs
*(GD) "Par informācijas izplatīšanu"

Mīļais, mīļais Gaismas Draudziņ! Šis jautājums ir dziļas un plašas saprašanas vērts! Jo mums pašiem personīgi nekāda informācija nav ne jāizgudro, ne jāsver, ne jāmēra vai jāanalizē. Mums GALVENOKĀRT ir jāizplata jau gatava Gaismas Skolotāju sniegtā Mācība un Mācība pati par sevi ir PAMATI un arī ALFABĒTS, kas katram cilvēkam sniedz tieši viņam, viņa personības apziņas izaugsmei nepieciešamo zināšanu materiālu.

"Mēs lūdzam jūs rīkoties jūsu dzīvēs saskaņā ar zināšanām un mācībām, ko esat saņēmuši. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums izdevās tik ātri izplatīt savu informāciju ar mūsu sūtņa, ar interneta un ar to uzticīgo un nesavtīgo siržu palīdzību, kas daudz ziedoja, lai iepazīstinātu ar šiem diktātiem pēc iespējas vairāk cilvēku." (Lielais Dievišķais Virzītājs 27.04.2006.)**

Un vēl vēstījums nopietnu studiju vērts, lai izvairītos no nopietnām kļūdām. Nopietnu kļūdu draudi pastāv, ja nepievēršam uzmanību vēstījumiem-diktātiem pa ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 615 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 04.11.2012 | Komentāri (0)

*NAD "Kanoni!"

PATIESA Ticība Radītājam ir enerģētisks Mūžības Kanons. Visumā - Augstākās Enerģijas MŪŽĪGUMS.
Radītājs cilvēkam dod visu bezgalīgā Mīlestībā un cilvēks visu var saņemt bezgalīgā Tcībā, Cieņā, Mīlestībā - harmonijā ar Radītāju, kas ietver abpusēju Augstākās enerģijas jūtīguma saskaņu - Mūžības Kanonu Visumā.
Tiklīdz cilvēks SEVĪ ielaiž neticību, šaubas, kritiku, viņš SEVI atslēdz no Augstākās enerģijas tīrības un rada "īssavienojumu" enerģijas plūsmā, atslēdz sevi no Dieva Mīlestības un Dievs, pat gribēdams, cilvēkam neko nevar iedot, jo cilvēks neņem pretī.

"Lozungi jums līdz sāpēm pazīstami: taisnīgums, vienlīdzība, brālība, taču mazliet, mazliet citādi: Augstākais Dievišķais taisnīgums, Vienlīdzība Dieva priekšā un Dievišķā brālība, par cik jūs visi esat bērni Mani. Un tad, pieņemot Manu sākumu: Ticību, Mīlestību, Cerību un Gudrību - Mēs (jūs un ES) uzbūvēsim taisnīgāko sabiedrību Pasaulē, un neviens Krievijā neiedrošināsies stāties pretī." (14 ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 584 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 04.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 15.02.05. Svečudiena

1. Šodien pareizticīgo kristiešu Svētki, Svečudiena.
2. Visi reliģiozie svētki tiek aplūkoti kā reliģijas izpratnes etapi, balstīti uz Jauno Derību, visu kristiešu pieņemtu par viņas pamatu.
3. Visi kristieši, neatkarīgi no reliģiskā virziena, uzskata reliģiskos svētkus kā ceļazīmi/robežstabu reliģisko pamatu izprašanai, kā Kristus Ticības dzīves etapus!
4. Kristietība ir Kristus dzīves apraksta būtība, viņa uzņemšanās mokpilnu nāvi cilvēka glābšanas vārdā, visu cilvēka grēku uzņemšana uz sevi, sekojošai augšāmcelšanai kā pierādījums Debesu Tēva Spēkam, kā pierādījums Mūžīgai dzīvei Garā.
5. Himnu Kristum, Viņa Baušļu pieņemšanu, par nožēlošanu, atbalsta apmēram 30% Pasaules valstu, kaut vai vārdos atbalsta, tādēļ šis Reliģijas atzars ir tikai daļa no pasaules reliģijas.
6.Pārāk daudz reliģisko strāvojumu atzaru ir Pasaulē, kaut savā pamatā visas viņas pieņem Debesu Tēva Vienību.
7. Šodien negribētos noņemties ar ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 736 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 04.11.2012 | Komentāri (0)

*)RAV "Sirds Grāmata"

Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! Sveicienus mana Dvēselīte sūta! Jāpastāsta atkal Brīnums neparastākais! - Nu jau divas naktis kontaktus ar mani meklē "tie, kuri dzīvo Zemē". Atceries:

"Mums vajadzīga jūsu atbilde, mēs sajutīsim to, tā nepaliks nesadzirdēta. Jūsu katra sirds priekš mums atvērta Grāmata, kuru mēs lasām un cienām." (Adama no Telosas, 10.okt. 2012.g. Avots: http://kuthimi.ucoz.ru/ )**

"Mēs jūsu vistuvākie kaimiņi no citas civilizācijas un gaidām tikšanos ar jums. Gaidām, kad būsiet gatavi šādam tikšanās brīdim, tāpat kā gatavi mēs." (Mikos, Zemes Apakšas līderis un jūsu draugs, 9.okt.2012.g. Avots: http://kuthumi.ucoz.ru/)**

"Vai tiešām Dvēselītes tādā tumsā, tādā inertumā, ka vairs nekas neinteresē un ir vienalga kādā dzīvības formā, kādā stāvoklī, kur palikt? (No *)RAV "Brālītis", Eslaumas pierakstīta 2012.g.15.okt.05:48, lasāma http://spekavots.ucoz.ru/ 16.10.2012.15:54)

Padomāsim, mīļo Dvēselīt, kādā kārtībā ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 764 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 03.11.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Maldugunis ..."

Neparasti - lai cik tas nepatīkami vai nepieņemami būtu, kategorisku pieņēmumu apziņai, taču orientieri ir līdzīgi maldugunīm. Un tikai cilvēka paša skaidrais saprāts, ar Radītāja Gudrību Sirsniņā, Palīdzēt mums var: izvēlēties orientieri - virzienu vai darbību, kas un kā ir veicama.
Atcerēsimies pasaku par lapsu un vilku: lapsa vilkam deva orientieri un šis ieskrēja - tieši lapsai vēderā. Pareizi!
Ja paša Sirsniņā Radītāja daļiņai rīcība ir liegta, bet tik Galvas prātam brīvība ir ļauta, tad jau citādi arī nevar būt - tik pa "galvu, kaklu" grāvī iekšā!

Interesanti uzzināt un pārdomāt: "... mēs tagad rādām trešā-piektā blīvuma planētas ar kurām mēs strādājam. Tas astrālais plāns. Un tur visur ir saprāts, kurš var pieņemt mūsu vēstījumus. Lūk, cik jūs neesat vientuļi. Tā visa apziņa, kas pieņem Augstāko saprātu. Viņi nav obligāti cilvēciskos ķermeņos. Tas var būt Vējš, kurš sadarbojas ar savu Augstāko Es, tā var būt jūra, klints, dzī ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 631 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 03.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 15.09.11. Nepieciešamība apzināties savas Garīgās saknes

1. Vēl nav nekādu dabas katastrofu Krievijas teritorijā, vēl nav Manis pieminētā iznīcināšanas bīstamība, bet Mani pēdējie Vēstījumi tik ļoti satraukuši cilvēkus, ka viņi atkal steidzīgi, nedomājot par Maniem vārdiem, metušies izplatīt Zināšanas, pie tam, dzenoties atkal pēc daudzuma, ne pēc kvalitātes.
2 Atcerieties, ES taču runāju cilvēkiem par to, ka labākie retranslatori Radītāja Vārdiem var būt tikai TICĪBAS cilvēki, jo viņi jau sen ir GAISMAS KAREIVJI un kaut arī kā visi cilvēki atrodas Izpaustajā plānā, katram no viņiem ir tiešais SAKARU KANĀLS ar RADĪTĀJU!
3. Aizklauvēties līdz cita cilvēka sirdij var tikai cilvēks, dzirdošs Radītāja Vārdus! Taču cilvēki pagaidām nedzird Manus Vārdus, jo baidās izdzirdēt, un ne tikai tādēļ, ka līdz ar to vajadzēs izmainīties cilvēka nodomam, taču vēl arī tādēļ, ka Mani dzirdošajam nāksies atteikties no pagātnes, ne tikai viņa paša pieņemtās, bet arī visai ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 692 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 03.11.2012 | Komentāri (0)

*(34) Senvēstule 13.12.2008.

ES PATS - CILVĒKS:

DZIEDOT DZIMU ! DZIEDOT AUGU ! DZIEDOT MŪŽAM DZĪVOŠU !

"Apgalvojumam, kuru sākšu apgūt, būs ļoti spēcīga iedarbība. Pateicoties tam, organisms desmitkārtīgi pastiprinās, simtkārtīgi pastiprinās tā ietekmi un mobilizēs visas savas rezerves, lai ātri un pilnīgi izpildītu to, kas teikts šajā noskaņojošajā tekstā; es noskaņoju sevi, lai dziļi un pamatīgi apgūtu vajadzīgā un derīgā apgalvojuma saturu, izprotot to pēc iespējas dziļāk un pamatīgāk."

"Mans debesu Tēvs, Visuvarenais Kungs Dievs, karsti mīļotais, informē mani par to, ka mana dvēsele ir nemirstīga, mūžīgi jauna, laba, eņģelim līdzīga, jautra, priecīga, līksma, apsolūti bezrūpīga, mūžīgi Dievišķi vesela, mūžīgi brīva no slimībām, no laika, no dzīves, mīlestības jūtas manī pastiprinās miljoniem reižu. Es mīlu Dievu ar lielu Dievišķu mīlestību, ar lielu Dievišķu mīlestību mīlu visu Visumu, Dieva radīto brīnišķīgo Zemi
Zibens uzliesmojuma ātrumā sajūt ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 905 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 02.11.2012 | Komentāri (0)


*(PG) "DOMU DZIRKSTELES!"

Mīļais Preses Gudriniek! Dievišķīgs sveiciens Jums no manas laimes pārpilnās sirds!
Pamostoties dažādos pulksteņa laikos, nu arī (apkopojumā) dažādos kalendāra laikos, pierakstīju interesantu informāciju, kura "iedzirkstījās" manās domās. Katram, arī Preses Gudriniekiem, ir pilnīga Brīvība Izvēlei, Iztēlei, Uztverei, pieņemšanai, nepieņemšanai!
ĪSTI un PATIESI dāvinu Jums laimes emocijas, kas, jāatzīstas, bez spilgta iemesla piepilda manu cilvēkbūtni! Tomēr tās ir neparasto domu informācijas dzirkstelītes, kas mani ielīksmo, mudina dāvināt tālāk, līdzcilvēkiem! Nu, Lūk, tās:

2011.04.10.- 02:04
... Kamēr vēl turpinās Eksāmenu laiks, cilvēkam ir iespēja izvēlei: ar Radītāju, vai ... neziņa, vilcināšanās var izrādīties liktenīga ... Kosmisko Termiņu laiks kavēšanos nepazīst ...

2011.04.10.- 06:46
"Saulītei ir tāda vara, ka tā visu Dzīvu dara!" ... E.Stērste.
"Saulīte ar mēnestiņu, karašiņas cepa!" ... (atmiņas no pi ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 900 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 02.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 03.10.11. Gaismas un Tumsas opozīcija tikai pastiprinās

1. Jūs jau paši labi ziniet, ka zemo vibrāciju pasaulē nekā nejauša nav, pat pārbaude lejupsūtītiem cilvēkiem šajā Kvantiskās pārejas Vēsturiskajā periodā, arī nav nejaušība un tagad daudziem cilvēkiem ir vissarežģītākais visas dzīves parbaudījums, no kura atkarīga cilvēces nākotne.
2. Jāatceras, ka cilvēks - ne tikai Rdītaja fraktālā daļiņa, bet vēl arī daļiņa cilvēces! Tādēļ cilvēku attieksme pret notikumiem šajā brīdī, precīzāk - viņu grupēšana "graudos" un "pelavās" ir attīrīšanās process pirms tikšanās ar Radītāju! Taču šī attīrīšanās ļoti svarīga arī cilvēcei, jo, jebkurā gadījumā, cilvēks kā atsevišķa Dievišķa Būtne, svarīga ne tikai Radītājam, viņa svarīga (cilvēcei), kā viena no daļiņām, no kurām sagrupējas cilvēciskā mozaika.
3.Tādēļ, Manas Atklāsmes svarīgas ne tikai Krievijas Tautai, bet arī visai cilvēcei, jo šodien, tagad kļūs saprotams, kādu priekšstatu sniedz par sevi cilvēce un, k ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 680 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 02.11.2012 | Komentāri (0)

*(PG) "Klikšķis"!

Šis brīnums, šķiet ir jāpieraksta, jāpastāsta:
Notika, tas naktī. Pamodos no tā, ka blakusistabā, mazdēliņš tēti skaļi sauca. Iedomājos paskatīties, cik tad pulkstens rāda? - 03:15 ...
Drīz mājās viss apklusa, bet es aizmigt nevarēju. Manā saspringtajā ķermenī un galvā domas "maldījās", iepriekšējo dienu darbos, notikumos. Aizdomājos, ka lieliski gan būtu, ja es varētu izpildīt "Meditāciju 11:11:11"**, tikai žēl, ka manī nedarbojas iztēle. Es nespēju neko iztēloties. Ar zīmēšanu arī man nekad nav veicies. Varu tikai no redzamā, konkrētā kaut ko uzskricelēt. Sajūtas manī darbojas patstāvīgi un konkrēti ...
Un tā: lēnām, mierīgi, nakts melnumā, pārdomājot dzīvi, mans saspringtais ķermenis lēnām atslābinājās, kļuva viegls un vienmērīgs. Tad, pēkšņi, manā galvas centrā notika "klikšķis"- skaņa, kā datorpārslēgšanas mirklī! Tikai skaņa (iekšēji manī) tīra, skaidra, gaiša, īsa. Patīkama, bet viegli, maigi, jūtami sadrebināja mani un it kā siltuma vilnis ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 592 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 01.11.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 828 829 830 831 832 ... 846 847 »